Vedení účetnictví Praha 10 Praha 15

podhodnocen, chyby se mohou objevovat v oblasti vedení analytické evidence, problémovou oblastí je také limit EUR pro platby v hotovosti dle Praha 15 zákona č. Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění Problémovými oblastmi u pohledávek je, stejně jako zásob, nadhodnocení, stejně jako u krátkodobého finančního majetku správné vedení analytické evidence, dále pak podrozvahová evidence pohledávek, tvorba opravných položek, popřípadě jejich odpis, chyby se objevují také při vystavování dobropisů, poskytování slev či bonusů, popřípadě služby účetních Praze 15 při SKÁLA, M. KUNEŠOVÁ SKÁLOVÁ, J. Nejčastější účetní a daňové chyby. s. SKÁLA, M. KUNEŠOVÁ SKÁLOVÁ, J. Nejčastější účetní a daňové chyby. s. Způsob A účtování o zásobách upravuje bod ČÚS č. Rozhodne li se účetní jednotka pro tuto variantu, v průběhu Zahradní Město účetního období účtuje složky pořizovací ceny zásob na vrub účtu Pořízení materiálu nebo Pořízení zboží. Převzetí materiálu účetnictví Praha 15 nebo zboží na sklad se zaúčtuje na vrub účtu Materiál na skladě nebo Zboží na skladě a v prodejnách. Spotřeba materiálu a zboží se účtuje na vrub účtu Spotřeba materiálu nebo Prodané zboží. Způsob B účtování o zásobách upravuje bod ČÚS č. Rozhodne li se účetní jednotka pro tuto variantu, v průběhu účetního období účtuje složky pořizovací ceny do nákladů. Při uzavírání účetních knih převede počáteční stav účtů účtových skupin Materiál a Zboží na vrub příslušných nákladů a stav zásob podle evidence o

zásobách zaúčtuje na vrub příslušného účtu určeného ke sledování materiálu na skladě nebo zboží na skladě a v prodejnách souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny Spotřebované nákupy. Zákonem č. Sb., došlo s účinností od května ke změně limitu zpracování účetnictvím Prahou 15 euro na limit Kč. zákona č. Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění účtování o reklamacích. V neposlední řadě je taktéž důležité zaúčtování do správného období. U závazků je naopak problémovou oblastí jejich podhodnocení na rozdíl od zásob, pohledávek účetnictví Praha 15 a také nákladů viz dále, ale také zaúčtování do správného období, účtování o odpisu závazku, účtování o penalizačních fakturách a zaúčtování dohadných položek. V účtové třídě účtuje účetní jednotka o kapitálových účtech a dlouhodobých Jižní Město závazcích. Chyby mohou vznikat jak při účtování o základním kapitálu, tak při účtování o rezervních a ostatních kapitálových Skalka fondech, hospodářském výsledku, nerozděleném zisku minulých let, popřípadě neuhrazené ztrátě minulých let. Náklady jsou obvykle významným způsobem svázány s ostatními účetními zůstatky, problémovými oblastmi jsou opravy a udržování, cestovné, náklady na

Prahu 15 vedení účetnictvím

reprezentaci, pokuty a penále, osobní náklady, smluvní sankce, odložená daň z příjmů, chyby se však objevují i v oblasti finančních nákladů. Výnosy jsou provázány s pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem, specifickou problémovou oblastí je jejich podhodnocení. Oblasti vzniku daňových chyb Daňové chyby způsobují porušování povinností peněžité nebo nepeněžité povahy, případně dochází k.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Praze 15
MITEKO
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence. Zpracování mezd, mzdové a personální agendy. Zpracování daňových přiznání. Poskytování ekonomického poradenství. Volná kapacita pro zpracování mezd a vedení mzdové agendy pro 500 lidí.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
Hana Hubrtová
Nabízíme vedení účetní a mzdové agendy, optimalizaci daňového zatížení, zastupování na úřadech. Poskytujeme ekonomické a účetní poradenství. Zajišťujeme přechod z daňové evidence na účetnictví.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
EPADUS
Společnost EPADUS s.r.o. vznikla v roce 2010 vkladem podniku fyzické osoby - účetní firmy. Bylo to logické vyústění rostoucího množství klientů a rozsahu nabízených služeb. Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování...Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
BASILDON
Účtujeme pro malé, střední i velké podnikatele nejrůznějších odvětví. Našim krédem je Vám klientům vyjít co nejvíce vstříc. Naší devizou je časová pružnost a dlouholetá zkušenost. Věnujeme se klientům 24h denně a vy za tento servis...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
MOBI
Nabídka účetního a daňového poradenství včetně zpracování účetní, mzdové a personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
Ivona Bergerová
Nabídka vedení účetnictví fyzických a právnických osob.Zobrazit
Praha 10 - Štěrboholy
IKON Společnost
Správa nemovitostí všech typů. Vedeme účetnictví i mzdy. Poskytujeme technickou a právní pomoc klientům, komplexní inženýrskou činnost všech fází a prohlášení vlastníka. Nabízíme zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí. Poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Zdeňka Krajová
Účetní firma Zdeňka Krajová – zpracovává kompletní vedení účetnictví a ekonomické poradenství od roku 1995. Proč si vybrat účetní kancelář Zdeňky Krajové? Protože nabízíme nejen preciznost, spolehlivost, rychlost ale hlavně řádně vedené...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
účto AMMOLITE
Poskytujeme kompletní servis v oblasti vedení daňové evidence, podvojného účetnictví a vedení personální a mzdové agendy nejenom pro soukromé podnikatelské subjekty, ale také pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Díky mnohaletým zkušenostem v...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
ADMIS
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracujeme daňové přiznání, mzdy, personalistiku, DPH, silniční daň apod. Zastupování na úřadech. Poskytujeme účetní poradenství, rekonstrukce účetnictví, kontrolu. Zpracování knih jízd a...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
CU
Přestaňte se zabývat neustále se měnící legislativou a přenechte své starosti nám. Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Margrit
Poskytujeme v českém, anglickém a italském jazyce: Komplexní zpracování účetnictví fyzických i právnických osob v účetní kanceláří či u klienta, rekonstrukce účetnictví, finanční a managerské účetnictví a zastupování na úřadech státní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
HLAVA
Společnost Hlava, s. r. o. byla založena v roce 1993 s hlavní zaměřením v oblasti zpracování účetnictví, mezd, daňového poradenství, automatizovaného zpracováni dat a programování. V důsledku stále větší potřeby našich zákazníků přesunout...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
EKODAT CZ
„Naše společnost se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým ekonomickým poradenstvím. Jsme členem skupiny firem, (EKODAT CZ a. s., EKODAT Litvínov s. r. o., E.K. DAT Louny s. r. o. a EKSSON spol. s. r. o.), které jednají ve shodě, a jsou propojeny...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
FANTOZZI
Nabídka zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mzdové i personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Vladimíra Horová
Kompletní zpracování účetní agendy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
RICCHEZZA CR
Firma RICCHEZZA CR s r.o. se sídlem v Praze vznikla v roce 2007 sloučením fyzických osob, pracujících samostatně od roku 1993. Společnými silami se nám podařilo vytvořit dynamickou společnost, která splňuje požadavky kladené na podnikatele. Svoji...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Ivan Olejník
Vedení účetnictví a účetní poradenství. Nabízíme podvojné a jednoduché účetnictví. Specializujeme se na mzdová a daňová agenda včetně DPH. Roční zúčtování účetní závěrky, výkazy, servis i pro bytová družstva.Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
PFA service
Vedení účetnictví a mzdové agendy se specializací na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Vzhledem k poskytování účetních služeb pro spravované objekty jsme dostatečně odborně způsobilý k vedení účetnictví fyzických a...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice