Vedení účetnictví Praha 3 Vysočany

povinnost ekonomického subjektu. Tato daňová povinnost se odvádí na účet příslušného finančního úřadu a stává se tímto i příjmem státního rozpočtu. Správnost výsledků účetnictví a výpočtu daňové povinnosti je pak nejčastějším důvodem kontrol finančních úřadů ve firmách. Účetnictví je ucelenou soustavou hodnotových informací o stavu a pohybu majetku AKTIV a zdrojích jeho krytí PASIV. Dále účetnictví Vysočany se sledují náklady, výnosy a hospodářský výsledek účetní jednotky. Fišerová, E., Fišer, J. Za tímto účelem se používá soustava účtů, na které se provádí záznamy podvojnými zápisy odtud termín podvojné účetnictví. Účetnictví vytváří soustavu, která je upravena zákonem o účetnictví č. Sb. Ministerstvo financí navíc vydalo tzv. prováděcí vyhlášku č. Sb., která je určena pro účetní Vysočany daňové účetnictví jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Zde je potřeba si říct, že zákon o účetnictví se Vysočanská vztahuje na všechny účetní jednotky, kterými jsou právnické osoby se sídlem v ČR, zahraniční osoby podnikající na území ČR, organizační složky státu, fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, a ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví Kolbenova dobrovolně, nebo které za předcházející rok měly obrat tržby větší jak mil. Kč, nebo jsou účastníky sdružení, kde jeden z účastníků sdružení splňuje výše uvedené podmínky. Účetnictví se vede v českém jazyce a české měně. Zásady pro vedení

účetnictví Nepřetržitost. Znamená to, že účetní jednotka podniká a účtuje kontinuálně v obdobích po sobě následujících a zůstatky rozvahových účtů jednoho účetního období jsou počátečními stavy v následujícím období. Definice účetního období. Účetním Českomoravská obdobím je po sobě následujících měsíců, nejčastěji se používá kalendářní rok. Zásada věrného a poctivého obrazu. Vychází z povinnosti účetní jednotky vést účetnictví tak, aby účetní uzávěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a Klíčov finanční situace účetní jednotky. Zásada jednotné soustavy účetních záznamů účetnictví jako jeden celek. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví za účetní jednotku jako celek. Například fyzická osoba s několika živnostenskými listy, která kromě podnikání služby účetních Vysočanami má příjmy i z pronájmu a autorských honorářů musí účtovat v jednom účetnictví. Zásada aktuálního principu. O veškerých nákladech a výnosech účtujeme bez ohledu na okamžik jejich zaplacení. Tato zásada je v přímém protikladu oproti zásadám daňové evidence, kde nezachycujeme náklady a výnosy, ale příjmy a výdaje dle finančního toku. Zásada vzájemného zúčtování zákaz kompenzace. Je zakázáno vzájemné vyrovnávání mezi náklady a výnosy i mezi majetkem a jeho zdroji. Kompenzací se totiž většinou snižuje objem obratu účetní účetnictví Vysočany jednotky, který je jeden z rozhodujících sledovaných kritérií. Zásada neúčtování bez účetního dokladu. Každý zápis v účetním soukromou školkou Praha 3 Vysočany

Mzdová účetním Vysočanům

deníku musí být podložen příslušným dokladem, který zachycuje ekonomické dění v příslušné účetní jednotce. Účtová osnova.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví ve Vysočanech
AICCON s.r.o.
Jsme tým zkušených účetních, daňových poradců a konzultantů a jsme připraveni vám pomoci s financemi. Zabýváme se externím zpracováním účetnictví, daní, mezd, pomáháme také v oblasti managementu a manažerského poradenství. Základem...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
BJane Economist
Je profesionální firma s dlouholetou tradicí založená na individuálním přístupu ke každému klientovi a hluboká znalost spletité problematiky daní a účetnictví. Neustále se vzděláváme a uplatňujeme moderní postupy při zpracovávání zakázek. Za...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Eva Podzimková
Můžete se spolehnout na kompletní účetní a daňové služby, které začínají předáním či svozem dokladů a všech potřebných dokumentů. Následuje zpracování účetních dokladů dle českých účetních standardů a platných norem, vedení skladové...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ALTAXO SE
MoyMoy s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti poskytování kompletního servisu při zakládání obchodních společností, prodeji READY MADE společností, poskytování sídla a obchodní adresy pro Vaši firmu a při poskytování dalších...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Trigga
Společnost byla založena v roce 2006 za účelem komplexního poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomicko organizačního poradenství, provádění finančních analýz podniků a oceňování majetku (movitých a nemovitých...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ABORIGINAL Company
Vedení kompletního účetnictví dle platných zákonů v České republice, či podle jiných mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP), to zahrnuje zejména účtování pokladen tuzemských i zahraničních, bankovních výpisů – elektronických...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ÚDM
Nabízíme vedení podvojného účetnictví a daňové evidence pro malé a střední firmy. Zpracováváme mzdy, daňová přiznání, agendu sociálního a zdravotního pojištění, personální a skladovou evidenci. Zajišťujeme veškerá jednání a korespondenci...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Renáta Pešková
Provádím zpracování daňové evidence, účetnictví, mezd a personalistiky. Nabízím komplexní služby v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Zajistím zastupování společnosti při auditu, párování bankovních výpisů, vedení...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
PDÚ
Naše firma působí v oboru ekonomických služeb od roku 1995. Preferujeme a podporujeme moderní komunikační systémy. Svým klientům nabízíme Vedení daňové evidence Vedení peněžního deníku Vedení mzdového účetnictví Zpracování a podání...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
KLETAX
Naše společnost si zakládá na dlouholetých zkušenostech. Vedení účetnictví se věnujeme již od roku 1990 a od roku 2006 jsme naši činnost rozšířili o firemní kurzy daní a účetnictví. Vše pod záštitou daňových poradců, kteří naši firmu...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
DAN-EKONOS
Zpracujeme kompletně daňovou evidenci a účetnictví v různých úrovních spolupráce. Ať již necháte celou agendu jen na nás nebo naše spolupráce bude formou dohledu, konečném zaúčtování a převzetí odpovědnosti. Dohodneme se s Vámi, zda zpracujeme...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
1. daňová a účetní
úvod / společnost Společnost 1. daňová a účetní s.r.o. je nově vzniklou společností, založenou týmem odborníků s mnohaletými zkušenostmi jak v oblasti účetnictví, tak i v daňových záležitostech. Klientelu společnosti tvoří soukromí...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ALLQ
Společnost Allq, s.r.o. byla založena 3. ledna 2008 odštěpením oddělení správy informačních systémů a následně účetního oddělení z firmy Aquasoft spol. s r.o. Allq, s.r.o. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Účetnictví nejblíže Vysočanům
J+K
Vedení účetnictví poskytuje zcela nepostradatelné informace pro majitele firmy z hlediska jejího dalšího řízení a fungování. Klient pravidelně obdrží reporty a informace o hospodářském výsledku své firmy v jednotlivých měsících, dále salda...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
B servis
Nabídka daňového poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, auditorských služeb. Zakládání a prodej společností. Daňové poradenství je naší stěžejní a pro Vás nejdůležitější službou, která nespočívá jen v kontrole výdajů,...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Monika Sachlová
Působíme na českém trhu již od roku 1989. Pracujeme především v Praze a ve středočeském kraji. Provádíme veškeré malířské a lakýrnické práce, od roku 2006 taktéž stavební práce -zednické, sádrokartonářské, elektrikářské,...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
PM FINANCIAL
Divize PMF AGENTURA vznikla jako nástupnický subjekt účetní kanceláře Jitky Tiché, současné ředitelky společnosti. Od roku 2000 tato účetní kancelář zabezpečovala komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní. Vzhledem ke zvýšené...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
NOMITA
Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. Hlavním cílem služby...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Jaroslav Foltýn
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 9 - Libeň
TOMMI-holding
Firma TOMMI byla založena dvěma společníky začátkem roku 1991 jako údržbářská firma a po roce činnosti byla v roce 1992 založena spol. TOMMI s r.o. s cílem vytvořit nový systém správy a údržby bytového a domovního fondu. Tato společnost byla...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
MAKO
Daňový poradce, evidovaný u Komory daňových poradců ČR od června 1994. Kvalitní zaměstnanci se specializací a dlouholetou praxí. 1) ÚČETNICTVÍ ve všech svých podobách: Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a...Zobrazit
Praha 9 - Prosek