Vedení účetnictví Praha 3 Vinohrady

celek obecné principy Úkolem vyučovacího předmětu je vytvářet a postupně rozvíjet ekonomické myšlení žáků a schopnost řešení problémů v účetní praxi. Získané znalosti vedou ke schopnosti žáků myslet ekonomicky a chovat se v profesním i osobním životě racionálně. Cílem vzdělávání je vybavit žáky obecně použitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění ale i celoživotní Jiřího z Poděbrad učení. Od poznávacího a výchovného významu vědního oboru účetnictví se odvíjí i samotné cíle výchovně vzdělávací práce v předmětu Účetnictví a ekonomika podniku Vypěstovat u žáků schopnosti a dovednosti vyjadřovat ekonomické jevy a procesy v hodnotových daňové účetnictví Vinohradech ukazatelích, a na základě takových údajů si naopak představit stav, průběh a vlastnosti ekonomických jevů a procesů. Dovést žáky k Flora poznání a pochopení účetnictví jako nástroje řízení podnikatelských jednotek a jako hlavní složky podnikové informační soustavy. Vypěstovat u žáků základní dovednosti a návyky v technice a organizaci účetních prací ve vazbě na ostatní vyučovací předměty Celá práce bude zpracována na bázi podnikatelského účetnictví, které je jeho nejčastější formou. Oficiálně se termín podvojné účetnictví již nepoužívá. Dnes se používá termín pouze účetnictví, a fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami vedou tzv. daňovou evidenci. Ve všeobecném povědomí i u odborné veřejnosti je ovšem termín podvojné účetnictví dosud zakořeněn a nejlépe vystihuje Vinohrad účetní

popsanou problematiku. Základní pojmy Aktiva majetek účetní jednotky, např. budovy, materiál, peníze, pohledávky,zboží. Pasiva zdroje krytí majetku účetní jednotky z čeho byl pořízen, např. úvěry, základní kapitál, fondy, zisk, závazky k dodavatelům. Směrná účtová osnova seznam skupin účtů, které jsou číselně a slovně označeny. Vydává ji ministerstvo financí. Účetní období časové období, za které se sleduje hospodářský výsledek účetní jednotky. Nejčastěji se jedná o kalendářní rok. Dlouhodobý majetek je majetek, který se používá delší dobu a postupně se opotřebovává a jehož vstupní cena přesahuje určitou hranici. Finanční majetek peníze v hotovosti nebo účetnictví Vinohrady na bankovním účtu, popř. různé formy cenných papírů pro dlouhodobé uložení kapitálu. Pohledávky je to právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění závazku. Závazky vztah mezi dlužníkem a věřitelem, z něhož dlužníkovi plyne povinnost v budoucnu něco udělat, účetnictví Vinohrady nejčastěji splatit dluh. Náklady peněžní vyjádření spotřebovaných zdrojů Výnosy peněžní vyjádření výstupů z činnosti Rajská zahrada hospodářské jednotky Charakteristika účetnictví Základní filozofií podnikání je dosažení zisku. Zjednodušíme li náhled na podnikání, Náměstí Míru podnikatel, ať se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, musí získávat o svém podniku takové informace, které mu zodpoví tuto základní kojenecké plavecké na Praze 3 Vinohradech

Služby účetních Vinohrady

otázku, je li ziskový, nebo prodělečný. V širším kontextu tyto informace za podnik jako celek slouží pro jeho řízení, pro finanční instituce banky, investory, kapitálový trh, pro potenciální investory a hlavně pro finanční orgány. Z výsledků účetnictví je totiž.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Vinohradech
PROKURISTA.CZ
Vedeme daňovou evidenci i podvojné účetnictví, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy a deníky. Sestavujeme a rozesíláme veškerá hlášení, výkazy a přiznání. Na základě individuálních potřeb klienta, vystavujeme a rozesíláme...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
MIPEK
Zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Mgr. Bc. David Vandrovec
Nabídka vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání i mezd.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
EKONS
Naše firma byla založena v dubnu 1993 po dvouleté činnosti jednatelů na živnostenský list. V současné době má firma šest stálých zaměstnanců a čtyři externí spolupracovníky, kteří zajišťují plynulý chod firmy. Naše účetní pravidelně...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
BDO Tax
Nabídka služeb účetních a daňových poradců. Zabýváme se daněmi z příjmů právnických i fyzických osob, daněmi z přidané hodnoty i daňovým řízením a zastupováním klientů. Poskytujeme poradenství v oblasti investičních pobídek, fúzí a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
CONTURRA
Nabídka vedení účetnictví a mzdové agendy. Poskytování účetního poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Petr Kunc
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Anithea Škodová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování ekonomického poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
COMPUTER SVOBODA
Společnost Computer Svoboda s.r.o. vznikla v roce 1993 a je ryze českou společností. Hlavní činnost firmy spočívá v následujících oblastech: Zajistíme Vám dodávky komplexních řešení v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky na základě...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ELBA Economy
Nabídka zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví, měsíční výkazy (V češtině, v angličtině, auf Deutsch) Platy a agenda employe v Daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ZULU F&E
Naše společnost byla založena na jaře roku 2008 a svým předmětem podnikání a činností navázala na činnost fyzické osoby—současné jednatelky společnosti. Hlavním důvodem vzniku společnosti bylo postupné rozšiřování řad spokojených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Bubniak
Daňová kancelář Ing. Bubniaka je specializovaná daňově poradenská a účetní kancelář Firma byla založená 20. 11.1990 Činnost na trhu vyvíjí po celou dobu své existence, je tudíž dostatečně lety a praxí prověřená V čele týmu zkušených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TaxAccount
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd, rekonstrukce účetnictví a poradenství. Skenování dokladů je zdarma. Poskytujeme sídlo v Praze, zakládání a prodej firem, zastupování na úřadech, kontrolu, třídění a zpracování...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Petr Čermák
Společnost EKONT začala se svojí činností v roce 1993. Účetnictví zpracováváme externě ve vlastních kancelářských prostorech na území Praha 2, Wenzigova 15. V našich možnostech je zpracování předložených dokladů jednou týdně případně dle...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
FISKUS CZ
Vedení účetnictví a daňové evidence (jednoduché i podvojné účetnictví), mzdy, DPH, ekonomické poradenství. Ekonomické projekty včetně projektů EU. Volitelné vedení účetnictví s přístupem klienta s pomocí Internetu. Společnost FISKUS CZ s.r.o....Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Ivana Holinová
Nabízíme vedení účetnictví pro bytové družstva, společenství vlastníků, malé firmy a fyzické osoby. Nabídka služeb: · vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy · vedení zákonem předepsané účetní agendy · evidence pohledávek...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ELBA
Provádíme zpracování podvojného účetnictví, administraci dokladů, zpracování mezd, daňové poradenství, podnikatelské výkazy a služby při zakládání společností. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Advokátní a daňová kancelář
Advokátní a daňová kancelář je společnou firmou s více než patnáctiletou tradicí a od roku 2004 sídlí v Praze 2 nedaleko Obchodního soudu a Obchodního rejstříku. Advokátní a daňová kancelář poskytuje služby v širokém spektru právních oborů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TPA Horwath
TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v Česke republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
EKKA - RZ
Naše společnost vznikla v roce 2003, kdy navázala na předchozí podnikání fyzické osoby, která v oboru účetnictví úspěšně podnikala již od roku 1990. Účetní systém Pohoda od firmy STORMWARE s.r.o. používáme již od svého vzniku a máme s ním...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ASCALON
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
A-konto
Specializujeme se na vedení účetních agend pro malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, které podnikají v různých oblastech obchodu a služeb. Naší filosofií je vyjít vstříc všem požadavkům, potřebám a přáním našich...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TAX CREDIT
Vedení účetnictví - Mzdovou agendu - Daňové poradenství - Audit a reporting - pro menší a středně velké společnosti. Naše podnikání koncipujeme tak, abychom byli schopni dodávat služby kontinuálně, na vysoké úrovni a za ceny, které vás...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady