Vedení účetnictví Praha 9 Vysočanská

při změně účetního období, a to buď z hospodářského roku na kalendářní či naopak, popř. přechod z jednoho hospodářského roku na rozdílně dlouhý hospodářský rok c období delší než dvanáct měsíců maximálně patnáct měsíců při vzniku účetní jednotky v Vysočanská období tří měsíců před koncem kalendářního roku, zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního roku d účetnictví Vysočanská období kratší než dvanáct měsíců při vzniku účetní jednotky v průběhu roku období ledna až září, zániku účetní jednotky v období duben až prosinec. V případech přeměn společností nebo družstev s výjimkou změny právní formy začíná účetní období rozhodným dnem podle zvláštního právního předpisu a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl proveden zápis uvedených skutečností do obchodního rejstříku, jde li o nástupnickou společnost nebo účetní jednotku rozdělovanou odštěpením. U zúčastněných účetních jednotek končí účetní období dnem předcházejícím rozhodnému dni určeného dle zákona č. Sb., obchodní zákoník. Aktiva Českomoravská představují budoucí ekonomický prospěch, mají schopnost přispět v budoucnu přímo nebo nepřímo k přírůstku finančních prostředků podniku. Mezi aktiva je zařazováno vše, co podnik vlastní, tedy např. majetek, zásoby, peníze, pohledávky. Pasiva jsou definována jako zdroje krytí majetku, neboť informují o tom, odkud z jakých zdrojů byl majetek podniku pořízen. Člení se na vlastní kapitál a cizí zdroje. Mezi účetnictví Vysočanská

vlastní kapitál patří základní kapitál, který je tvořen zejména vklady vlastníků do společnosti, dále kapitálové fondy např. rezervní fond, emisní ážio, výsledek hospodaření minulých let nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let a výsledek hospodaření běžného roku. Cizí zdroje představují závazky podniku, které v budoucnu vyvolají odliv ekonomických užitků. Dělí se dále Kolbenova na dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. Z účetního pohledu jsou za cizí zdroje podniku považovány také rezervy. Náklady znamenají snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků. vedení účetnictví Vysočanskou Je nutné odlišovat pojem náklad, který je spojen se současným nebo budoucím odlivem finančních prostředků k úbytku peněz tedy de facto nemusí vůbec dojít, od pojmu výdaj, který je vždy spojen s pohybem peněžních prostředků, respektive s jejich úbytkem. Výnosy bývají dětské plavecké na Praze 9 Vysočanské

Vysočanské účetní

definovány jako zvýšení ekonomického užitku, které se projeví buď zvýšením aktiv nebo snížením dluhů, k němuž došlo v průběhu účetního období, avšak bez ohledu na to, zda došlo v daném účetním období k jejich úhradě. Je tedy opět nutné rozlišovat výnosy Klíčov nemusí být nutně spojeny s pohybem peněžních prostředků a příjmy vždy znamenají přírůstek peněžních prostředků. zákona č. Sb., o poradenství účetními Vysočanské účetnictví, v platném znění Zákon č. Sb., obchodní zákoník Pohledávka, tedy právo věřitele na plnění od dlužníka, jež spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal, konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, je v rozvaze zobrazena na straně aktiv..

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Vysočanské
ABORIGINAL Company
Vedení kompletního účetnictví dle platných zákonů v České republice, či podle jiných mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP), to zahrnuje zejména účtování pokladen tuzemských i zahraničních, bankovních výpisů – elektronických...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ALTAXO SE
MoyMoy s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti poskytování kompletního servisu při zakládání obchodních společností, prodeji READY MADE společností, poskytování sídla a obchodní adresy pro Vaši firmu a při poskytování dalších...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
AICCON s.r.o.
Jsme tým zkušených účetních, daňových poradců a konzultantů a jsme připraveni vám pomoci s financemi. Zabýváme se externím zpracováním účetnictví, daní, mezd, pomáháme také v oblasti managementu a manažerského poradenství. Základem...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ALLQ
Společnost Allq, s.r.o. byla založena 3. ledna 2008 odštěpením oddělení správy informačních systémů a následně účetního oddělení z firmy Aquasoft spol. s r.o. Allq, s.r.o. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
1. daňová a účetní
úvod / společnost Společnost 1. daňová a účetní s.r.o. je nově vzniklou společností, založenou týmem odborníků s mnohaletými zkušenostmi jak v oblasti účetnictví, tak i v daňových záležitostech. Klientelu společnosti tvoří soukromí...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
DAN-EKONOS
Zpracujeme kompletně daňovou evidenci a účetnictví v různých úrovních spolupráce. Ať již necháte celou agendu jen na nás nebo naše spolupráce bude formou dohledu, konečném zaúčtování a převzetí odpovědnosti. Dohodneme se s Vámi, zda zpracujeme...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
J+K
Vedení účetnictví poskytuje zcela nepostradatelné informace pro majitele firmy z hlediska jejího dalšího řízení a fungování. Klient pravidelně obdrží reporty a informace o hospodářském výsledku své firmy v jednotlivých měsících, dále salda...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
B servis
Nabídka daňového poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, auditorských služeb. Zakládání a prodej společností. Daňové poradenství je naší stěžejní a pro Vás nejdůležitější službou, která nespočívá jen v kontrole výdajů,...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Trigga
Společnost byla založena v roce 2006 za účelem komplexního poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomicko organizačního poradenství, provádění finančních analýz podniků a oceňování majetku (movitých a nemovitých...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
BJane Economist
Je profesionální firma s dlouholetou tradicí založená na individuálním přístupu ke každému klientovi a hluboká znalost spletité problematiky daní a účetnictví. Neustále se vzděláváme a uplatňujeme moderní postupy při zpracovávání zakázek. Za...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
KLETAX
Naše společnost si zakládá na dlouholetých zkušenostech. Vedení účetnictví se věnujeme již od roku 1990 a od roku 2006 jsme naši činnost rozšířili o firemní kurzy daní a účetnictví. Vše pod záštitou daňových poradců, kteří naši firmu...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jaroslav Foltýn
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 9 - Libeň
PM FINANCIAL
Divize PMF AGENTURA vznikla jako nástupnický subjekt účetní kanceláře Jitky Tiché, současné ředitelky společnosti. Od roku 2000 tato účetní kancelář zabezpečovala komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní. Vzhledem ke zvýšené...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
NOMITA
Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. Hlavním cílem služby...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
TOMMI-holding
Firma TOMMI byla založena dvěma společníky začátkem roku 1991 jako údržbářská firma a po roce činnosti byla v roce 1992 založena spol. TOMMI s r.o. s cílem vytvořit nový systém správy a údržby bytového a domovního fondu. Tato společnost byla...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
Monika Sachlová
Působíme na českém trhu již od roku 1989. Pracujeme především v Praze a ve středočeském kraji. Provádíme veškeré malířské a lakýrnické práce, od roku 2006 taktéž stavební práce -zednické, sádrokartonářské, elektrikářské,...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
MAKO
Daňový poradce, evidovaný u Komory daňových poradců ČR od června 1994. Kvalitní zaměstnanci se specializací a dlouholetou praxí. 1) ÚČETNICTVÍ ve všech svých podobách: Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Eva Podzimková
Můžete se spolehnout na kompletní účetní a daňové služby, které začínají předáním či svozem dokladů a všech potřebných dokumentů. Následuje zpracování účetních dokladů dle českých účetních standardů a platných norem, vedení skladové...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jan Provazník
Jsme účetní firma specializující se především na poskytování komplexních účetních služeb menším a středním firmám v Praze a okolí. Účetnictví vedeme od roku 1994 obchodním i výrobním firmám. Naším cílem je zbavit klienty starostí s...Zobrazit
Praha 9 - Libeň
PDÚ
Naše firma působí v oboru ekonomických služeb od roku 1995. Preferujeme a podporujeme moderní komunikační systémy. Svým klientům nabízíme Vedení daňové evidence Vedení peněžního deníku Vedení mzdového účetnictví Zpracování a podání...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany