Vedení účetnictví Praha 3 Žižkov

účetnictví. Vydává je ministerstvo financí jako směrné účtové osnovy. Směrná účtová osnova pro podnikatele je součástí vyhlášky Sb., a jedná se o seznam skupin účtů, které jsou číselně a slovně označeny. Účtová třída Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy a dlouhodobý majetek Dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému poradenství účetními Žižkova nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k dlouhodobému majetku Účtová třída Zásoby Materiál Zásoby vlastní výroby Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Opravné položky k zásobám Účtová třída Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Peníze Účty v bankách Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek Převody mezi finančními účty Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku Účtová mzdové účetnictvím Žižkov třída Zúčtovací vztahy Pohledávky krátkodobé i dlouhodobé Závazky krátkodobé Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zúčtování Pražačka daní a dotací Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva Jiné pohledávky a závazky Přechodné účty aktiv a pasiv Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní Olšany

zúčtování Účtová třída Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Základní kapitál a kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření Výsledek hospodaření Rezervy Dlouhodobé bankovní úvěry Dlouhodobé Invalidovna závazky Odložený daňový závazek a pohledávka Individuální podnikatel Účtová třída Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní Želivského náklady Daně a poplatky Jiné provozní náklady Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů Finanční náklady Rezervy a opravné položky finančních nákladů Mimořádné náklady Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů Účtová třída Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Jiné provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy Převodové účty Účtová třída Závěrka a podrozvahové účty Účty rozvažné Účet zisků a ztrát Žižkovem mzdová účetním až Podrozvahové účty Účtové třídy a Vnitropodnikové účetnictví Okruhy k opakování Kdo provádí finanční kontroly ve firmách Co jsou anglické školce Prahou 8 Žižkovem

Účetnictví Žižkov

to firemní aktiva a pasiva Jaké je nejčastější účetní období Vyjmenuj základní zásady pro vedení účetnictví. Co je to směrná účetnictví Žižkov účtová osnova a kdo ji vydává Nejčastější výukové problémy této oblasti Záměna aktiv a pasiv, nerozlišování pohledávek a závazků, nedodržování zásady věrného a poctivého obrazu účetnictví špatné časové rozlišení, nedůležitost zaplacení pro uznání nákladů nebo výnosů, absence účetního dokladu při účetní operaci. Druhý tematický celek doklady a účetní záznamy Základní pojmy Prvotní.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Žižkově
FChain - Jiři Smoldaš
Svěřte nám vaši účetní agendu. Naši zkušení specialisté z řad účetních, právníků a auditorů pro vás zajistí komplexní vedení účetnictví a daňové poradenství na profesionální úrovni. Individuální přístup ke všem našim klientům je...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Vítkov
Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Ing. Boris Guman
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
CURRENT
Nabídka vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Miloslava Sáblová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, mzdového účetnictví, zpracování daňových přiznání včetně zákonných příloh a účetního poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
CIFRA
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
SMART ekonomický servis
SMART ekonomický servis, s.r.o. je společnost, zaměřující se na poskytování služeb v oblasti účetnictví a daní. Společnost se specializuje především na tvorbu vnitřních směrnic pro právnické osoby. Tyto směrnice jsou přímo ušité na podmínky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
HR&Co Accounting
Nabízíme vedení účetnictví, daňového poradenství a mezd. Poskytujeme komplexní vedení účetní agendy a konzultační hodiny. V byznysu není zárukou přežití ani velikost a agresivita firem, dokonce ani dokonalé know how - přežívá pouze ten, kdo...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
AC & T Consulting
Nabídka vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby. Poskytování účetního a ekonomického servisu.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
J 3 CZ
Vedení účetnictví a mzdové agendy. Zpracování daňových přiznání. Nabídka daňového poradenství a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Pavlína Hrubá
Nabídka vedení účetnictví a mzdové agendy, jednání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
ACC - ACCounting
ACC-ACCounting s.r.o. vznikla v roce 2001. Lidé, spolupracující s firmou, mnoho let úspěšně podnikají jako auditoři, daňoví poradci, komerční právníci, advokáti a účetní. Z těchto důvodů společnost neměla nikdy žádné problémy s klientelou a...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Petra Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
HARICOM
Společnost HARICOM, spol.s r.o. byla založena v roce 1991 a od té doby má za sebou již tisíce projektů a realizací po celé ČR. Od malých soukromých projektů až po velké státní zakázky. Společnost HARICOM,spol.s r.o. se zaměřuje především...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
RM VZDĚLÁVÁNÍ
Specializujeme se na pořádání prezenčních a internetových kurzů účetnictví, mzdového účetnictví, daní a daňové evidence. Naším cílem je připravit Vás do účetní, mzdové a daňové praxe tak, aby Vás v té skutečné realitě překvapilo jen...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Plexus
Naší ceny není třeba se lekat, je obvyklá, ne „levná“, přesto poměr ceny ke kvalitě poskytovaných služeb je příjemný. V oblasti ekonomiky působíme od roku 1994. Za tuto dobu jsme získali zkušenosti v rámci vedení účetní a daňové agendy v...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
ECONOMIA
Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, personální a mzdové agendy. Nabízíme služby rekonstrukce účetnictví, zastupování před úřady, likvidace společností, zpracování daňových přiznání. Zařídíme odklady daňových přiznání k...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
A-Z EKON
Vlastníci a zaměstnanci společnosti se činností vedení účetnictví a daňové evidence zabývají již více jak 15 let. Mimo oblast vedení účetnictví máme bohaté zkušenosti také při zpracovávání podnikatelských záměrů pro banky při získání...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
AUDITTAX
Naše služby jsou zaměřené na audit (auditorská činnost), daně (daňové a účetní poradenství), účetnictví pro firmy a příspěvkové a neziskové organizace. Dále nabízíme vedení účetnictví, mzdy, daňovou evidenci, rekonstrukce účetnictví,...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
LERIKA
Soustřeďujeme se na úspěch našich klientů a našim cílem je vybudovat s nimi dlouhodobý vztah. Naše komplexní služby, které se vyznačují svou vysokou kvalitou, směřují k úspěšné realizaci strategických cílů našich klientů. Tím nám pomáhají...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
HVK
Naše firma nabízí širokou škálu služeb v oblasti daňového, účetního a finančního poradenství a to nejen právnickým a fyzickým osobám, ale také příspěvkovým, neziskovým a jiným organizacím. Poskytujeme kvalitní služby kompletním vedením...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
E.squared
Naše společnost svým klientům poskytuje komplexní služby v oblastech mimo jejich hlavní činnost. Vy se můžete soustředit na své podnikání, my se postaráme téměř o vše ostatní – vedení účetnictví či daňové evidence, mzdovou agendu, daňová...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Kutnohorský Consulting
Nabídka služeb daňové a účetní kanceláře. Zastupování klientů v daňovém řízení, zejména v obtížných případech, například při jednáních s finančními úřady. Nabídka daňového servisu, stálá služba a kontakt s klientem, konzultace,...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
S.O.M.
Společnost S.O.M. PRAHA, s.r.o. je dceřinou společností Majetkové, správní a delimitační unie Odborových svazů. Kromě správy objektu DOS 3 (budova odborových svazů v Praze) provádí a zajištuje činnost některých technických provozů, zajištuje...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
H & Finance
Společnost H & FINANCE spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Od roku 1998 se společnost prezentuje jako „rodinný podnik“ s celkovým počtem 3 zaměstnanců. Základní činností společnosti je vedení účetnictví, které je poskytováno tuzemským i...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Agentura Marcount
Nabídka zpracování účetní evidence, přiznání, evidence zaměstnanců či poradenské služby.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
A1
Vedení účetnictví je náročné na znalosti stále se měnící legislativy. Přenechejte tuto starost odborníkům. Svým klientům nabízíme profesionalitu a individuální přístup při vedení účetnictví. Naše služby v oblasti vedení účetnictví A1...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
APOGEO
Historie poradenské skupiny a znaleckého ústavu APOGEO sahá do roku 2001. V roce 2010 došlo k odkupu MBO a stávajícími vlastníky jsou Josef Jaroš, MBA a Ing. Vítězslav Hruška. Jsme česká společnost s hlavním sídlem v Praze a pobočkou...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Accounting EXPERT
Specializujeme se na vedení účetnictví, v Praze. Poskytujeme také další služby spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami, ekonomikou a administrativou při podnikání. Naší základní filozofií při vedení účetnictví je odbornost, individuální...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Irena Hájková
Sídlíme v Praze a nabízíme profesionální vedení účetnictví a daňové evidence. Naší filozofií je odbornost, individuální přístup a vysoká kvalita poskytovaných služeb. Cílem je spokojenost zákazníků a dlouhodobá spolupráce. Přenechejte...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
IMEX Projekt
Společnost IMEX Projekt s.r.o. se od svého založení roku 2010 zabývá vedením a poradenstvím v oblasti účetnictví a to na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a nynějšího jednatele společnosti. Na konci roku 2012 došlo k rozhodnutí, ...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Caspian Accounting & Consulting Services
Společnost Caspian Accounting & Consulting Services poskytuje komplexní servis v oblasti účetního a daňového poradenství, personalistiky, outsourcingu, právních služeb a auditu účetnictví. Pomůžeme Vám také s celním odbavením. Svěřte tedy...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov