Vedení účetnictví Praha 3 Olšany

než goodwill, podnikové kombinace a goodwill IFRS pro SME V Oddíle standard řeší problematiku nehmotných aktiv s výjimkou goodwillu. Také je zvlášť vyčleněno účtování o nehmotných aktivech, která jsou vlastněna za účelem prodeje Oddíl Zásoby a Oddíl Výnosy. Nehmotným účetnictví Olšany aktivem je myšleno aktivum, které nemá fyzickou podobu, dále je oddělitelné může být samostatně prodáno a vzniká na základě smlouvy nebo jiných zákonných práv. Mezi nehmotná aktiva se neřadí finanční aktiva a práva k těžbě nerostů. Prvotní oceněná nehmotného aktiva je v pořizovací ceně, která zahrnuje i náklady spojené s jeho pořízením. Pokud je nehmotné aktivum získané v rámci podnikové kombinace nebo státní dotace ocení se reálnou hodnotu. Pokud je nehmotné aktivum vytvořeno podnikem, vykáže výdaje na vznik aktiva jako náklad. Mezi tyto Olšany náklady patří také zřizovací výdaje. Standard dále stanovuje hodnotu následovného ocenění, a tou je pořizovací cena snížená o kumulovanou amortizaci a ztráty ze snížení hodnoty. K amortizaci dochází po celou dobu životnosti, pokud ji nelze stanovit předpokládá se doba deseti let. Standard stanoví podmínky pro vyřazení majetku a také pro zveřejnění. Oddíl se zabývá podnikovými kombinacemi a goodwillem. Standard definuje termín podnikové kombinace a způsob účtování. Dále řeší problematiku podmíněných závazků a goodwillu. U Flora goodwillu stanovuje u prvotního ocenění pořizovací cenu, kterou je přebytek nákladů vynaložených na podnikovou kombinaci nad podílem na mzdová účetním Olšanům

reálné hodnotě čistých aktiv a závazků. K amortizaci dochází po celou dobu životnosti, pokud tato doba není zjistitelná, opět se Olšan zpracování účetnictvím předpokládá deset let. Pokud by byl podíl na reálné hodnotě aktiv a závazků nabyvatele vyšší než jsou náklady na kombinaci, pak se účetnictví Olšany jedná o negativní goodwill a tento přebytek se vykazuje ve výsledku. Česká legislativa Česká legislativa řeší problematiku nehmotných aktiv a goodwillu v rámci položky Dlouhodobý nehmotný majetek. Doba použitelnosti u tohoto majetku je opět delší než jeden rok. Vyhláška Želivského dále upravuje technické zhodnocení na tomto majetku, které se vykazuje jako DNM, pokud překročí hranici stanovenou podnikem, jinak je

Vedení účetnictví Olšany

vykázáno do nákladů. Zřizovacími výdaji se rozumí výdaje na založení účetní jednotky, a odpisují se po dobu pěti let. Goodwillem se rozumí rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill se také odpisuje po dobu pěti let do nákladů. Oceňovací cena je u DNM stanovena na pořizovací cenu, kromě DNM vytvořeného podnikem ten se ocení vlastními náklady. Náklady související s pořízením jsou dále upraveny v vyhlášky. Podnik může Jiřího z Poděbrad vytvořit opravnou položku na snížení hodnoty majetku. DNM se odpisuje na základě odpisového plánu po celou dobu životnosti majetku. Srovnání Základním rozdílem mezi českou a mezinárodní legislativou je v tomto případě to, že zřizovací výdaje se podle české legislativy účtují ve skupině DNM, ale podle Mezinárodního standardu se o nich účtuje jako o nákladech. Česká legislativa také nikde.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Olšanům
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
SMART ekonomický servis
SMART ekonomický servis, s.r.o. je společnost, zaměřující se na poskytování služeb v oblasti účetnictví a daní. Společnost se specializuje především na tvorbu vnitřních směrnic pro právnické osoby. Tyto směrnice jsou přímo ušité na podmínky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
RM VZDĚLÁVÁNÍ
Specializujeme se na pořádání prezenčních a internetových kurzů účetnictví, mzdového účetnictví, daní a daňové evidence. Naším cílem je připravit Vás do účetní, mzdové a daňové praxe tak, aby Vás v té skutečné realitě překvapilo jen...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Caspian Accounting & Consulting Services
Společnost Caspian Accounting & Consulting Services poskytuje komplexní servis v oblasti účetního a daňového poradenství, personalistiky, outsourcingu, právních služeb a auditu účetnictví. Pomůžeme Vám také s celním odbavením. Svěřte tedy...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
FChain - Jiři Smoldaš
Svěřte nám vaši účetní agendu. Naši zkušení specialisté z řad účetních, právníků a auditorů pro vás zajistí komplexní vedení účetnictví a daňové poradenství na profesionální úrovni. Individuální přístup ke všem našim klientům je...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
ECONOMIA
Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, personální a mzdové agendy. Nabízíme služby rekonstrukce účetnictví, zastupování před úřady, likvidace společností, zpracování daňových přiznání. Zařídíme odklady daňových přiznání k...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Plexus
Naší ceny není třeba se lekat, je obvyklá, ne „levná“, přesto poměr ceny ke kvalitě poskytovaných služeb je příjemný. V oblasti ekonomiky působíme od roku 1994. Za tuto dobu jsme získali zkušenosti v rámci vedení účetní a daňové agendy v...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
MIPEK
Zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
H & Finance
Společnost H & FINANCE spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Od roku 1998 se společnost prezentuje jako „rodinný podnik“ s celkovým počtem 3 zaměstnanců. Základní činností společnosti je vedení účetnictví, které je poskytováno tuzemským i...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Miloslava Sáblová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, mzdového účetnictví, zpracování daňových přiznání včetně zákonných příloh a účetního poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
AUDITTAX
Naše služby jsou zaměřené na audit (auditorská činnost), daně (daňové a účetní poradenství), účetnictví pro firmy a příspěvkové a neziskové organizace. Dále nabízíme vedení účetnictví, mzdy, daňovou evidenci, rekonstrukce účetnictví,...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Mgr. Bc. David Vandrovec
Nabídka vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání i mezd.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
PROKURISTA.CZ
Vedeme daňovou evidenci i podvojné účetnictví, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy a deníky. Sestavujeme a rozesíláme veškerá hlášení, výkazy a přiznání. Na základě individuálních potřeb klienta, vystavujeme a rozesíláme...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
CURRENT
Nabídka vedení účetnictví, zpracování mezd a daňového poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
LERIKA
Soustřeďujeme se na úspěch našich klientů a našim cílem je vybudovat s nimi dlouhodobý vztah. Naše komplexní služby, které se vyznačují svou vysokou kvalitou, směřují k úspěšné realizaci strategických cílů našich klientů. Tím nám pomáhají...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Pavlína Hrubá
Nabídka vedení účetnictví a mzdové agendy, jednání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Petra Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Kutnohorský Consulting
Nabídka služeb daňové a účetní kanceláře. Zastupování klientů v daňovém řízení, zejména v obtížných případech, například při jednáních s finančními úřady. Nabídka daňového servisu, stálá služba a kontakt s klientem, konzultace,...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Accounting EXPERT
Specializujeme se na vedení účetnictví, v Praze. Poskytujeme také další služby spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami, ekonomikou a administrativou při podnikání. Naší základní filozofií při vedení účetnictví je odbornost, individuální...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov