Vedení účetnictví Praha východ Říčany

Ale je určitou možností pro případ zavedení takovýchto prvků důchodového spoření zaměstnavatelů pro všechny své zaměstnance do praxe účetnictví Říčany formou důchodových fondů. V případě, že jsou podobné závazky dány zaměstnancům smlouvou, lze na ně tvořit rezervu. Rezervu na podobné závazky můžeme vytvářet například na kompenzované absence zaměstnanců, na placená volna nad rámec zákona, na nemocenskou, která je poskytována nad rámec zákona, možné je zahrnout i odměny při odchodu do důchodu a další. Rezerva na daň z příjmu Rezerva na daň z Voděrádky příjmu je typ rezervy, kterou je třeba vykazovat v rozvaze dané účetní jednotky. Tato rezerva je pouze odhadem splatné daně. Je to závazek, Radošovice u kterého známe věřitele, kterým je finanční úřad. Také známe účel a splatnost daného závazku. Jediné, co není jisté, je celková výše tohoto závazku, která bude známa až při daňovém přiznání. Rezervu lze vytvořit v případě, že účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dříve, než podá daňové přiznání, v tuto chvíli výši daně pouze odhaduje. Pokud účetní jednotka během roku platí poradenství účetními Říčanům zálohy na dani, musí se tato rezerva snížit o celkové zaplacené zálohy tudíž, když vytvoříme rezervu například Kč a výše záloh činila Kč. Rezerva, kterou bude moci účetní jednotka čerpat, bude činit pouze Kč. Příklad Rezerva na daň z příjmu placeny zálohy vlastní zpracování Účetní jednotka předpokládá daňovou povinnost na Kč, byly zaplaceny zálohy ve výši Kč. Na zbytek se účetní

jednotka rozhodla vytvořit rezervu. V následujícím roce byla daňová povinnost vyčíslena na Kč, po odečtení záloh činil doplatek daně Kč. Č. Text Částka MD D Rok VBÚ zaplacená záloha na daň Vytvoření rezervy Kompenzace zálohy Uzavření účtu Převod KZ na účet zisků a

Říčanech mzdová účetním

ztrát Rok Otevření účtu Zrušení kompenzace zálohy Daňová povinnost Rozpuštění rezervy Doplatek daně Tab. zaúčtování účetních operací V roce byl celkový náklad ve výsledovce vykázán ve výši Kč. Rezerva je ve výši Kč po odečtení zaplacených záloh. Kdežto v Pacov následujícím roce byl celkový náklad Kč Rezerva na restrukturalizaci Rezervu na restrukturalizaci může účetní jednotka tvořit na základě programu restrukturalizace schváleného orgánem k tomu příslušným podle zvláštního právního předpisu, případně společníky. Restrukturalizací se pro účely tohoto standardu rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna. Restrukturalizace může zahrnovat zejména a přemístění podnikatelských aktivit do jiné oblasti, případně uzavření provozu b utlumení nebo ukončení části podnikatelských aktivit Rezervu na restrukturalizaci je možné účetní Říčany vytvářet pouze na podkladě schváleného programu restrukturalizace a je možné ji tvořit a čerpat pouze na přímé náklady nebytně nutné k Březí uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisejí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky. Tento typ rezervy nelze tvořit a účetnictví Říčany čerpat na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců, kteří nadále zůstávají zaměstnanci daného obchodního závodu a marketing..

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Říčanech
Účetnictví LM plus
LM plus
Firmu LM plus s.r.o. založily v roce 1997 Ludmila Fialová a Monika Šťastná, které se problematikou účetnictví, mezd a daní zabývají již od roku 1991. Firma má sídlo i provozovnu v Říčanech. Našimi spokojenými zákazníky jsou jak drobní...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Ivana Slabihoudková
Ivana Slabihoudková
Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Nabízím kompletní zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, rekonstrukci účetnictví, kontrolu účetnictví a daňového přiznání zpracovaného jiným subjektem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví RADIUS Společnost
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Kolipo
Kolipo
Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví a daňových přiznání pro malé a střední firmy. Účetní služby poskytujeme v Praze a Praze východ...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví NOMITA Firma
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví AUSTINA
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Horáček Tomáš
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Vlastimil Novotný
Vlastimil Novotný
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Zuzana Gillernová
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví nejblíže Říčanům
Účetnictví Jana Karásková
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Účetnictví ECONTAX SERVICES
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Účetnictví Sylva Marková
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Romana Kšírová
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Účetnictví Suchá
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví AC - TAX
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Edward´s Knights
Edward´s Knights
Nabídka účetního a daňového poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence zastupování před úřady a třetími stranami.Zobrazit
Praha 9 - Újezd nad Lesy
Účetnictví Taxillus
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Jaroslava Šlemrová
Jaroslava Šlemrová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, silničních daní, mezd. Nabídka daňového poradenství.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví BASILDON
BASILDON
Účtujeme pro malé, střední i velké podnikatele nejrůznějších odvětví. Našim krédem je Vám klientům vyjít co nejvíce vstříc. Naší devizou je časová pružnost a dlouholetá zkušenost. Věnujeme se klientům 24h denně a vy za tento servis...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Účetnictví EKOFINALL s.r.o.
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Margrit
Margrit
Poskytujeme v českém, anglickém a italském jazyce: Komplexní zpracování účetnictví fyzických i právnických osob v účetní kanceláří či u klienta, rekonstrukce účetnictví, finanční a managerské účetnictví a zastupování na úřadech státní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov