Vedení účetnictví Praha východ Voděrádky

využívá k administrativním účelům. Investice do nemovitostí Základní budova oceněná vlastními náklady byla splacená z vlastních prostředků téhož roku, kdy proběhla výstavba trvající do jednoho roku. Jelikož firma využívá pro administrativní účely jen m a větší účetnictví Voděrádky část budovy pronajímá jiné firmě, přičemž pronájem nepatří do hlavního předmětu podnikání firmy Klempířství Kohút s.r.o., nezařadíme budovu dle standardu mezi budovy, stavby a zařízení, ale zařadíme jej do kategorie investice do nemovitostí. Na nájemce nepřechází většina významných rizik, jelikož Klempířství Kohút s.r.o. zabezpečuje správu budovy, případné opravy, pravidelnou Voděrádky kontrolu elektrických rozvodů, ostrahu objektu a budova stojí na pozemku této firmy, tudíž budovu bude evidovat v majetku i odepisovat firma Klempířství Kohút s.r.o Budovu oceníme její reálnou hodnotou dle zákona a vyhlášky o oceňování majetku dle budovy. Budova o rozměrech m x m x m, lokací v území Brno venkov ve městě s obyvateli nad užívaná k průmyslové výrobě a skladu se standardním vybavením je dle této vyhlášky oceněna na Kč. Budovu bude firma odepisovat komponentně zrychleně metodou DDB s rozlišením komponenty střecha, jelikož životnost vedení účetnictvím Voděrádek střechy let je značně odlišná od životnosti budovy let, taktéž střecha tvoří významnou část hodnoty celkové budovy. Dle české Radošovice legislativy byla budova odepisována rovnoměrně, měníme tedy metodu odpisování, abychom předešli problémům s účetním zastaráváním

majetku. V roce což je šestnáctý rok odepisování budovy, firma sníží její hodnotu o Kč, což je suma odpisu komponenty a základní budovy. Herink Během Roku proběhne oprava střechy v hodnotě Kč, střecha vstoupí do užívání k Roku užívání. O tuto hodnotu upravíme zůstatkovou cenu střechy, proto se změní roční odpisy střechy. Odpisy budovy se nemění. Odepisujeme majetek až do roku, kdy je budova kompletně odepsaná, vedení účetnictví Voděrádky zbytková hodnota střechy se rovná Kč. Níže uvedená tabulka demonstruje, jak by vypadaly odpisy v některých významných letech odpisování, pokud by byly vykazovány v souladu se standardem IFRS for SMEs. Úplné znění vyhlášky č. Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. Sb., oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů ZC x x x x x Kč Tab. č. Komponentní, rovnoměrný Voděrádky poradenství účetními odpis základní budovy INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ Komponentní odpisy Celková VC BUDOVA STŘECHA VC VC životnost let životnost let koeficient cvičení s dětmi Prahou východ Voděrádky

Účetnictví Voděrádky

koeficient rok odpis ZC odpis ZC Pramen Vlastní tvorba Abychom vykazovali základní budovy v souladu se standardem, je nutné provést následující operace Odečíst budovu v oceněnou dle české účetní legislativy z budov a přeúčtovat ji do položky investice do nemovitostí. Zvýšit hodnotu investice do nemovitostí o rozdíl, který vznikl při přecenění s respektováním IFRS for SMEs. Tento rozdíl Pacov podvojně zaúčtovat jako nerozdělený zisk. Kč Kč Kč Zaúčtovat změnu v odpisech. Celková výše odpisů dle české legislativy je Kč, dle standardu by byla Kč. Tab. č. Zobrazení rozvahových změn Investice do nemovitostí Pramen Vlastní tvorba Aktiv Dlouhodobý majetek DHM Investice.

Copyright © 2022 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Voděrádkám
Účetnictví NOMITA Firma
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví AUSTINA
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Horáček Tomáš
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Vlastimil Novotný
Vlastimil Novotný
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví RADIUS Společnost
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Zuzana Gillernová
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Ivana Slabihoudková
Ivana Slabihoudková
Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Nabízím kompletní zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, rekonstrukci účetnictví, kontrolu účetnictví a daňového přiznání zpracovaného jiným subjektem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví LM plus
LM plus
Firmu LM plus s.r.o. založily v roce 1997 Ludmila Fialová a Monika Šťastná, které se problematikou účetnictví, mezd a daní zabývají již od roku 1991. Firma má sídlo i provozovnu v Říčanech. Našimi spokojenými zákazníky jsou jak drobní...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Jana Karásková
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Účetnictví Kolipo
Kolipo
Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví a daňových přiznání pro malé a střední firmy. Účetní služby poskytujeme v Praze a Praze východ...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví ECONTAX SERVICES
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Účetnictví Sylva Marková
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví AC - TAX
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Suchá
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Taxillus
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Ing. Petra Knappová
Ing. Petra Knappová
Specializujeme se na komplexní zpracování účetnictví, daní, mezd a daňové optimalizace. Provádíme revize a rekonstrukce účetnictví, On-line účetnictví a účetní dohled “Supervize účetnictví“ u společností, které mají svou vlastní...Zobrazit
Praha východ - Sulice
Účetnictví EKOFINALL s.r.o.
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví NEOTTIA Consulting
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví Ondřej Mikšík
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Účetnictví Romana Kšírová
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč