Vedení účetnictví Praha 3 Flora

legislativa Česká legislativa upravuje Dlouhodobý hmotný majetek v vyhlášky. Položky, které se řadí mezi DHM najdeme opět v Příloze č. k vyhlášce č Sb. Vyhláška stanoví, že mezi pozemky patří veškeré pozemky bez ohledu na jejich pořizovací cenu, pokud nejsou zásobami. Stavby se v této skupině také účtují bez ohledu na hodnotu pořizovací ceny. Mezi SMV patří předměty z drahých kovů a dále SMV a jejich Flora soubory pokud je doba jejich použitelnosti delší než jeden rok a zároveň musí mít pořizovací cenu vyšší, než je hodnota stanovená účetní jednotkou. Pokud účetní jednotka takovýto majetek nemůže vykázat v položce SMV a soubory movitých věcí, účtuje o nich jako o drobném hmotném majetku a ten vykáže v zásobách. Vyhláška dále stanovuje, co patří mezi pěstitelské celky a jiný DHM. Upravuje také technické zhodnocení staveb a SMV. V položce Nedokončený DHM účetní jednotka účtuje o DHM, který už byl pořízený, avšak ještě není účetnictví Flora uveden do stavu vhodného k užívání. Položka Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části a Olšany souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky, od které majetek získáváme. Pokud je tento rozdíl kladný odpisuje se rovnoměrně let do nákladů, pokud je záporný odpisuje se do výnosů. Částka, která nebyla odepsána, se odepíše jednorázově účetnictví Flora při vyřazení poslední složky majetku. DHM se oceňuje pořizovací cenou nebo vlastními náklady pokud byl vytvořen účetní jednotkou. Do

pořizovací ceny se zahrnují i náklady související s pořízením majetku určené v vyhlášky. Zákon dovoluje také vytvoření opravné položky při dočasném snížení hodnoty majetku a zároveň požaduje zaúčtování přebytku nebo manka při zjištění inventarizačních rozdílů. DHM se odpisuje na základě odpisového plánu stanoveného účetní jednotkou po celou dobu životnosti aktiva. Neodpisují se Želivského umělecká díla, nedokončený DHM a technické zhodnocení, najatý DHM, pokud není vyhláškou stanoveno jinak. Srovnání Mezi českou a mezinárodní legislativou existují určité rozdíly při vymezení, co patří mezi DHM. Česká legislativa v této skupině účtuje i o tažných zvířatech a neúčtuje zde o náhradních dílech, ty jsou součástí zásob. Česká legislativa navíc definuje drobný DHM, v rámci kterého se vykazují SMV, pokud jejich hodnota nepřekročí hranici stanovenou podnikem. Standard pojem drobného DHM nedefinuje a neukládá účetní jednotce povinnost stanovit si hranici pro zařazení majetku mezi DHM. Rozdíl je zde také v pořizovací ceně. Pořizovací cena florecké pražské plavou s kojencem

Vedení účetnictví Florou

stanovena standardem je nižší, v případě že byl majetek pořízen oproti úvěru, a to z důvodu toho, že standard požaduje prvotní Jiřího z Poděbrad vykázání v současné hodnotě všech budoucích plateb daných odložením platby za majetek. Česká legislativa umožňuje provedení Floru mzdové účetnictvím technického zhodnocení na DHM a navíc opět stanovuje možnost vytvoření opravné položky. Obě legislativy dále požadují odpisování účetní Floře majetku po celou dobu jeho užívání. Česká legislativa navíc u některého typu majetku uvádí způsob a dobu odepisování majetku, které se.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Floře
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
MIPEK
Zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
ECONOMIA
Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, personální a mzdové agendy. Nabízíme služby rekonstrukce účetnictví, zastupování před úřady, likvidace společností, zpracování daňových přiznání. Zařídíme odklady daňových přiznání k...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Plexus
Naší ceny není třeba se lekat, je obvyklá, ne „levná“, přesto poměr ceny ke kvalitě poskytovaných služeb je příjemný. V oblasti ekonomiky působíme od roku 1994. Za tuto dobu jsme získali zkušenosti v rámci vedení účetní a daňové agendy v...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
PROKURISTA.CZ
Vedeme daňovou evidenci i podvojné účetnictví, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy a deníky. Sestavujeme a rozesíláme veškerá hlášení, výkazy a přiznání. Na základě individuálních potřeb klienta, vystavujeme a rozesíláme...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
H & Finance
Společnost H & FINANCE spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Od roku 1998 se společnost prezentuje jako „rodinný podnik“ s celkovým počtem 3 zaměstnanců. Základní činností společnosti je vedení účetnictví, které je poskytováno tuzemským i...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Mgr. Bc. David Vandrovec
Nabídka vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání i mezd.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Caspian Accounting & Consulting Services
Společnost Caspian Accounting & Consulting Services poskytuje komplexní servis v oblasti účetního a daňového poradenství, personalistiky, outsourcingu, právních služeb a auditu účetnictví. Pomůžeme Vám také s celním odbavením. Svěřte tedy...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
FChain - Jiři Smoldaš
Svěřte nám vaši účetní agendu. Naši zkušení specialisté z řad účetních, právníků a auditorů pro vás zajistí komplexní vedení účetnictví a daňové poradenství na profesionální úrovni. Individuální přístup ke všem našim klientům je...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Miloslava Sáblová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, mzdového účetnictví, zpracování daňových přiznání včetně zákonných příloh a účetního poradenství.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
SMART ekonomický servis
SMART ekonomický servis, s.r.o. je společnost, zaměřující se na poskytování služeb v oblasti účetnictví a daní. Společnost se specializuje především na tvorbu vnitřních směrnic pro právnické osoby. Tyto směrnice jsou přímo ušité na podmínky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
RM VZDĚLÁVÁNÍ
Specializujeme se na pořádání prezenčních a internetových kurzů účetnictví, mzdového účetnictví, daní a daňové evidence. Naším cílem je připravit Vás do účetní, mzdové a daňové praxe tak, aby Vás v té skutečné realitě překvapilo jen...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Accounting EXPERT
Specializujeme se na vedení účetnictví, v Praze. Poskytujeme také další služby spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami, ekonomikou a administrativou při podnikání. Naší základní filozofií při vedení účetnictví je odbornost, individuální...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Irena Hájková
Sídlíme v Praze a nabízíme profesionální vedení účetnictví a daňové evidence. Naší filozofií je odbornost, individuální přístup a vysoká kvalita poskytovaných služeb. Cílem je spokojenost zákazníků a dlouhodobá spolupráce. Přenechejte...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
CIFRA
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
ALFA E
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
A1
Vedení účetnictví je náročné na znalosti stále se měnící legislativy. Přenechejte tuto starost odborníkům. Svým klientům nabízíme profesionalitu a individuální přístup při vedení účetnictví. Naše služby v oblasti vedení účetnictví A1...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
AUDITTAX
Naše služby jsou zaměřené na audit (auditorská činnost), daně (daňové a účetní poradenství), účetnictví pro firmy a příspěvkové a neziskové organizace. Dále nabízíme vedení účetnictví, mzdy, daňovou evidenci, rekonstrukce účetnictví,...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
DOSS
Vedení účetnictví - naši účetní specialisté povedou Vaše účetnictví v souladu se stávající platnou legislativou, Vám zbývá jen včas dodat data , potřebná k zaúčtování Vedení mzdové agendy - svěřte mzdy Vašich zaměstnanců do rukou...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice