Vedení účetnictví Praha 9 Koloděje

pracovník finanční účtárny provede zařazení v subsystému majetek a proúčtování v účetnictví drobný dlouhodobý majetek zařazuje pracovník OE na základě dokladu o koupi a dokladu o příjmu majetku vystaveného příslušným oddělením, kopii zařazovacího dokladu předá do finanční účtárny k zaúčtování, převodky majetku vystavuje vydávající oddělení a předává pracovníkovi OE k provedení převodu Kolodějí mzdová účetním dary příjem v hotovosti do pokladny účtuje pracovník finanční účtárny příjem finančních prostředků na bankovní účet, jejich použití a věcné dary účtuje pracovník finanční účtárny depozita příjem a výdej hotovosti zajišťuje pracovník v depozitní pokladně účetnictví Koloděje příjem a výdej na bankovním účtu účtuje pracovník finanční účtárny na základě podkladů ze mzdové účtárny. Vymezení okamžiku uskutečnění účetního případu vydané faktury v den vystavení přijaté faktury v den přijetí faktury, specifické případy při pořízení dlouhodobého majetku a zásob řeší příslušné vnitřní firemní předpisy pokladní doklady v den příjmu nebo vydání hotovosti bankovní doklady v den provedení finanční operace vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splácení úvěrů apod. interní Praha 21 doklady v den vyhotovení účetního dokladu, popř. v den uskutečnění účetního případu. Podpisový řád Podpisový řád charakterizuje oprávnění, resp. Povinnost pracovníků podepisovat jednotlivé druhy účetních i jiných záznamů v účetní jednotce. Podpisové vzory jsou Praha 22

přiloženy ke směrnici. Úschova účetních záznamů daňových dokladů Účetní záznamy i na technických nosičích dat budou uloženy podle účetnictví Koloděje předem stanoveného pořádku odděleně od ostatních záznamů do archivu a budou uschovány po dobu stanovenou uschovacími lhůtami. Před uložením do archivu musí být záznamy uspořádány pracovníky, kteří je používali ke své práci a zabezpečeny proti ztrátě, zničení nebo poškození. SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ VE SPOLEČNOSTI Systém zpracování účetnictví je veden dle vnitropodnikové Směrnice SMLN pod názvem Systém zpracování účetnictví. Programové zpracování účetnictví na počítači Používaný účetní program název programu Praha 20 na zpracování účetnictví AMISH data z dalších používaných programů, které zpracovávají činnost ústavní lékárny, skladu MTZ materiálně technická základna a SZM sklad zdravotnického materiálu jsou měsíčně převáděna do programu účetnictví v subsystémech Cyrilov fakturace, pokladna, sklad potravin, majetek se v závislosti na nastavení účtování účtuje automaticky způsob zabezpečení aktualizace a servisu firmy dodávající software. Projekčně programová dokumentace účetního software Uživatelská příručka popisující práci s programem z hlediska uživatele, funkčnost programu a jeho obsluhu. Algoritmy automaticky prováděných operací a výpočtů. Harmonogram daňové účetnictví Kolodějím zpracování. Účetní knihy předepsané zákonem o účetnictví Účetní deník, ve kterém se eviduje chronologické uspořádání účetních plavání pro děti Prahou 9 Kolodějemi

Vedení účetnictví Koloděje

zápisů. Hlavní kniha, tedy systematické uspořádání účetních zápisů, prostřednictvím nichž vykazujeme zůstatky účtů ke dni, k.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Kolodějím
Edward´s Knights
Nabídka účetního a daňového poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence zastupování před úřady a třetími stranami.Zobrazit
Praha 9 - Újezd nad Lesy
FADUP
Ve vedení účetnictví reprezentuje FADUP, spol. s r.o. již 13 let zkušeností, neboť navázala na úspěchy fyzické osoby Marie Pilařová - MAJKA, která datuje počátky svého podnikání v oblasti účetnictví a poradenství již do roku 1993. Firma začala...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
RADEK SKŘIVÁNEK CZ
Potřebujete zpracovat účetnictví nebo daňovou evidenci? Hledáte schopného správce pro Vaše bytové družstvo či Společenství vlastníků jednotek? Nabízíme Vám komplexní portofilo služeb v oblasti zpracování a vedení účetnictví. Firma Radek...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
CU firma
Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový servis globální vedení mzdové agendy vyřízení účetních i mzdových kontrol se...Zobrazit
Praha 9 - Dolní Počernice
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jaroslava Šlemrová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, silničních daní, mezd. Nabídka daňového poradenství.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
GATEP
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a účetního poradenství.Zobrazit
Praha východ - Šestajovice
Kasua
Nabízíme komplexni služby v oblasti účetních úkonů (vedení účetnictví, zpracování mezd, zpracování daňových přiznání) pro malé a střední firmy v Praze a v okrese Praha-Východ (lze se ovšem dohodnout i pro jiné regiony). Naší předností je...Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Alfa
Zajišťujeme vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy a personalistiku. Máme zkušené ekonomy, kteří se podíleli na vedení firem, jako je: Hewlett-Packard, Electrolux a dalších nadnárodních společností.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
BASILDON
Účtujeme pro malé, střední i velké podnikatele nejrůznějších odvětví. Našim krédem je Vám klientům vyjít co nejvíce vstříc. Naší devizou je časová pružnost a dlouholetá zkušenost. Věnujeme se klientům 24h denně a vy za tento servis...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Ivona Bergerová
Nabídka vedení účetnictví fyzických a právnických osob.Zobrazit
Praha 10 - Štěrboholy
Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
LM plus
Firmu LM plus s.r.o. založily v roce 1997 Ludmila Fialová a Monika Šťastná, které se problematikou účetnictví, mezd a daní zabývají již od roku 1991. Firma má sídlo i provozovnu v Říčanech. Našimi spokojenými zákazníky jsou jak drobní...Zobrazit
Praha východ - Říčany
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
PARTEX REAL
Naše společnost byla založena v roce 2004, od té doby se aktivně věnujeme správě nemovitosti, účetnictví, daním a poradenství. Naše společnost začínala výhradně správou nemovitostí. Za dobu od r.2004 jsme si vybudovali dobré jméno mezi...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Ing. Jana Švárová
Nabízím Vám kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, zpracování přiznání k daním z příjmů právnických i fyzických osob. U fyzických osob poradím, zda uplatnit skutečné výdaje nebo použít výdaje paušálem. Optimalizace...Zobrazit
Praha východ - Zeleneč
Eva Hůďová
Účetnictví Hůďová je nová firma pro malé i střední firmy poskytující zpracování účetnictví. Zkušená účetní s dlouholetou praxí v oboru a licenci pro poskytování služeb v této oblasti. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé vedení...Zobrazit
Praha východ - Jirny
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Ludmila Kratochvílová
Naše společnost se v rámci účetnictví zabývá zejména dvěma oblastmi, a to daňovou evidencí a podvojným účetnictvím. První oblast se zabývá zpracováním a vedením daňové evidence či podvojné účetnictví, tj. vedením a zpracováním ...Zobrazit
Praha východ - Jirny
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany