Vedení účetnictví Praha 9 Kbely

Pramen Internetové stránky společnosti Litomyšlská nemocnice, a.s. Organizační struktura online. cit. Dostupné z WWW Na grafu č. na straně účetnictví Kbely je zobrazen podíl celkových personálních nákladů na celkových tržbách v letech a plán pro rok Z grafu je zřejmé, že celkové personální náklady se pohybují v letech až v podobné výši. V průměru tvoří celkových provozních tržeb. Nejvyššími položkami celkových Praha 19 personálních nákladů jsou především mzdové náklady a dále sociální a zdravotní pojištění. Ekonomická struktura Strukturu nemocnice z ekonomického hlediska můžeme rozdělit na činnost výnosovou, nevýnosovou a hospodářskou. Níže je uvedeno podrobnější členění jednotlivých činností. Výnosová činnost chirurgické obory chirurgie, ortopedie, oční, gynekologie, ARO, rehabilitace interní obory interna, neurologie, kožní, dětské, LDN, ortoptika, gastroenterologie laboratoře HTO, IDG, OKB, RDG dopravní zdravotní služba Ústavní lékárna je součástí ústavu ústavní nemocniční, název je dán jednak tradicí a dále dle kategorizace lékáren, kde typ lékárny definuje SUKL Nouzov Státní ústav pro kontrolu léčiv Prováděné výkony se řídí ceníkem zdravotnických výkonů. Vykazuje se spotřeba výkonu na pacienta. Pomocí tzv. K dávky dochází ke kompletnímu vyúčtování kvantity zdravotní péče za období měsíční, které je podkladem pro fakturaci vedení účetnictvím Kbel zdravotním pojišťovnám. Spotřebovávají se zde přímo přiřaditelné náklady. Výše uvedená střediska přijímají vnitropodnikové

výkony servisních středisek. Nevýnosová činnost servisní zdravotnická patří sem operační sály a centrální sterilizace nezdravotnická řadí se sem všechna střediska administrativně technického zabezpečení jako je ředitelství, úsek informatiky, ekonomiky, PAM provize a mzdy, údržba, controlling Nevýnosová činnost poskytuje vnitropodnikové služby, spotřebovává náklady. Hospodářská činnost je výdělečná Praha 18 činnost nezdravotnického charakteru umožňuje lépe využít aktiva firmy a její možnosti můžeme sem zařadit vjezdový a parkovací systém, kadeřnickému salonu Prahou 9 Kbely

Účetnictví Kbely

cafeteria, internát, pronájmy nevyužitých prostor, atd. Graf č. Podíl celkových personálních nákladů na celkových tržbách Pramen Zpracování autorem na základě dat získaných od společnosti VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetnictví ve společnosti je vedeno ve dvouokruhové soustavě. Tedy finanční účetnictví a vnitropodnikové účetnictví tvoří samostatné okruhy. Účetnictví a oběh Kbelích služby účetních účetních dokladů jsou ve společnosti vedeny dle Směrnice SMLN pod názvem Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů. Dokladové řady Zákon č. Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, stanoví rozsah, způsob a průkaznost vedení účetnictví. Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, musí být vždy doloženy účetními doklady. Pro každý druh dokladu je třeba stanovit samostatnou Klíčov číselnou řadu a zabezpečit průběžné číslování dokladů bez mezer a duplicit. Fáze oběhu účetních dokladů Vystavené faktury daňové účetnictví Kbelím Pracovník odpovědný za fakturaci fakturu vystaví. Tím je zapsána do knihy faktur a zároveň dle nastavení konkrétní služby je automaticky.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Kbelích
Anna Zborníková
Nabídka zpracování účetnictví a daňových přiznání. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Účetnictví nejblíže Kbelím
UpService
Firma UpService, s.r.o. bylo založena v roce 2011 a přirozeně navázala na předchozí úspěšné živnostenské podnikání. V dnešní době poskytuje kompletní účetní služby jak pro desítky živnostníků tak především pro malé ale i větší...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Firma IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Kovářová
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, daňové přiznání právnických a fyzických osob. Zajišťuji přiznání k DPH a silniční dani, sociální a zdravotní pojištění, kompletní mzdovou a personální agendu....Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Monika Sachlová
Působíme na českém trhu již od roku 1989. Pracujeme především v Praze a ve středočeském kraji. Provádíme veškeré malířské a lakýrnické práce, od roku 2006 taktéž stavební práce -zednické, sádrokartonářské, elektrikářské,...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
BJane Economist
Je profesionální firma s dlouholetou tradicí založená na individuálním přístupu ke každému klientovi a hluboká znalost spletité problematiky daní a účetnictví. Neustále se vzděláváme a uplatňujeme moderní postupy při zpracovávání zakázek. Za...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
CORPET
Poskytujeme komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a veškerých daňových přiznání. Dále nabízíme zastupování na úřadech, účetní poradenství. Zpracujeme rekonstrukci účetnictví. Služby jsou...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
AZA účetnictví
V oboru se pohybujeme již více než 20 let. Máme zkušenosti s dlouholetým vedením podvojného účetnictví u velkých i malých firem, včetně sestavení účetních uzávěrek a zasílání pravidelných reportů v českém i anglickém jazyce. Externě...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
PARTEX REAL
Naše společnost byla založena v roce 2004, od té doby se aktivně věnujeme správě nemovitosti, účetnictví, daním a poradenství. Naše společnost začínala výhradně správou nemovitostí. Za dobu od r.2004 jsme si vybudovali dobré jméno mezi...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Trigga
Společnost byla založena v roce 2006 za účelem komplexního poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomicko organizačního poradenství, provádění finančních analýz podniků a oceňování majetku (movitých a nemovitých...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
RADIUS
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
lb-brilla
Naše firma působí v oblasti účetnictví více než 15 let. Poskytujeme široké spektrum služeb a tím i úplný ekonomický servis. Naše služby poskytujeme na území celé České republiky jak drobným podnikatelům, tak firmám od malých provozů po velké...Zobrazit
Praha východ - Veleň
ALTAXO SE
MoyMoy s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti poskytování kompletního servisu při zakládání obchodních společností, prodeji READY MADE společností, poskytování sídla a obchodní adresy pro Vaši firmu a při poskytování dalších...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
MAKO
Daňový poradce, evidovaný u Komory daňových poradců ČR od června 1994. Kvalitní zaměstnanci se specializací a dlouholetou praxí. 1) ÚČETNICTVÍ ve všech svých podobách: Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Loncová
Firma, která poskytuje účetní, daňové, personální služby, vznikla v r. 1994, z počátku spoluprací s podobnými daňovými subjekty na bázi kooperací, subdodávek. Získáváním praxe a vyšší odborné způsobilosti formou školení, kurzů a jiných...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Renáta Pešková
Provádím zpracování daňové evidence, účetnictví, mezd a personalistiky. Nabízím komplexní služby v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Zajistím zastupování společnosti při auditu, párování bankovních výpisů, vedení...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ABORIGINAL Company
Vedení kompletního účetnictví dle platných zákonů v České republice, či podle jiných mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP), to zahrnuje zejména účtování pokladen tuzemských i zahraničních, bankovních výpisů – elektronických...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Bc. Lenka Spěváková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Romana Vitvarová
Poskytuji komplexní účetní, mzdové a daňové služby na vysoké profesní úrovni počínaje zadáváním prvotních dokladů až po dodání výkazů a zpráv pro živnostníky, management nebo instituce s individuálním přístupem ke klientům již od roku...Zobrazit
Praha 9 - Střížkov