Vedení účetnictví Praha 9 Miškovice

ředitelství. Doprava Středisko DZS předá na ekonomický úsek sestavu s počtem ujetých km pro jednotlivá střediska. Sazba na km je Kč účtování doprava. Kalkulační metody Kalkulační jednice se v podniku pro stanovení kalkulací prozatím nepoužívají u všech výkonů. Do budoucna se o jejich využití uvažuje. Kalkulace má tyto tři části přímý náklad jednicový režijní náklad střediska režijní náklad Nouzov správní režie Add Přímý náklad je přímo přiřaditelný náklad. Jedná se o komponenty jako např. endoprotéza, kýlní síťka, krev, jednorázové operační sety. Tyto náklady lze přímo přiřadit jednotlivým pacientům. Zahrnují se sem také léky. Add Režijní náklady středisek, jež poskytují výkony, jsou náklady fixními. Dělí se takto obecný zdravotnický materiál šicí materiál, obvazový materiál, vedení účetnictvím Miškovicích léky atd. náklady na operační sál jsou vnitropodnikově rozúčtované personální náklady odpisy a leasingy, vnitropodnikově rozúčtované účetnictví Miškovice energie, náklady na úklid, praní prádla, likvidaci odpadu, spotřeba dlouhodobého majetku, náklady na opravy, cestovné, ostatní náklady, Praha 19 např. školení. Tyto náklady se rozpouští k výkonu dle množství spotřebované lidské práce na výkon. Add Náklady správní režie jsou nad jednotlivými středisky a nazývají se také administrativnětechnické. Slouží tedy na administrativně technické zabezpečení chodu celé nemocnice. Na jednotlivé výkony se nerozpouští. Oceňování K oceňování se používají skutečné náklady nebo vnitropodniková cena. Pokud

dojde ke změně nákupní ceny zásob nebo léčiv, musí se přecenit následujícím způsobem zvýšení nákupní ceny u stávajících položek na skladě se zachová odbytová cena, mají vyšší marži nově nakupované položky mají nižší marži, dojde ke zvýšení odbytové ceny snížení nákupní ceny opačný postup oproti předcházejícímu bodu. Vnitropodnikové ceny se stanovují např. pomocí přirážky režie,

Miškovicím zpracování účetnictvím

sazby režie nebo paušálu. Jednicové náklady neobsahují správní režii. Správní režie se započítává až do odbytových nákladů. Ve finančním i manažerském účetnictví se používají stejné ceny. Metodika krycího příspěvku pro kalkulaci výnosů se používá úhradová Praha 18 vyhláška vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky každý výkon má své bodové hodnocení a lze jej převést na peníze Postup účetnictví Miškovice výpočtu od ocenění se odečtou přímé náklady část kalkulace, tak se získá krycí příspěvek KP na úhradu režijních nákladů střediska část kalkulace a zároveň na úhradu správní režie část kalkulace a také na úhradu zisku od KP odečteme režijní náklady služby účetních Miškovicemi střediska část kalkulace a získáme krycí příspěvek KP to je krycí příspěvek na zbytek na všechna výnosová střediska od KP odečteme Klíčov náklady správní režie část kalkulace a získáme krycí příspěvek KP na úhradu správní režie a zisku Výnos nemocnice tvoří bodová hodnota výkonu přepočtená sazbou za bod a k tomu se přičítají ZUMy zvlášť účtovaný materiál a ZULy zvlášť účtovaná léčiva. Příklad Výpočet krycího příspěvku pro oddělení chirurgie Přímé náklady chirurgie tvoří režijní fixní náklady chirurgie tvoří z.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Miškovicím
lb-brilla
Naše firma působí v oblasti účetnictví více než 15 let. Poskytujeme široké spektrum služeb a tím i úplný ekonomický servis. Naše služby poskytujeme na území celé České republiky jak drobným podnikatelům, tak firmám od malých provozů po velké...Zobrazit
Praha východ - Veleň
Karel Martínek
Nabídka zpracování kompletní účetní a mzdové agendy.Zobrazit
Praha východ - Veleň
Anna Zborníková
Nabídka zpracování účetnictví a daňových přiznání. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha 9 - Kbely
ATTOP
Nabídka vedení daňové evidence a účetní agendy.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
FIBE
Nabídka poradenství v oblasti účetnictví, podnikání a řízení.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
UpService
Firma UpService, s.r.o. bylo založena v roce 2011 a přirozeně navázala na předchozí úspěšné živnostenské podnikání. V dnešní době poskytuje kompletní účetní služby jak pro desítky živnostníků tak především pro malé ale i větší...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jana Mitkovová
Vedení daňové evidence a účetnictví. Zpracování mezd, daňové uzávěrky včetně přiznání, přehledů sociálního a zdravotního pojištění, výkazů a příloh.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice
Andrea Navrátilová
Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování DPH, silniční daně, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice
ALKA - MZDY
Nabízíme komplexní vedení účetnictví a daňové evidence pro právnické i fyzické osoby. Poskytujeme služby v oblasti zpracování mezd, daňové evidence příjmů a výdajů, podvojného účetnictví a daňových přiznání včetně zastupování na...Zobrazit
Praha 8 - Březiněves
Kovářová
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, daňové přiznání právnických a fyzických osob. Zajišťuji přiznání k DPH a silniční dani, sociální a zdravotní pojištění, kompletní mzdovou a personální agendu....Zobrazit
Praha 9 - Prosek
CORPET
Poskytujeme komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a veškerých daňových přiznání. Dále nabízíme zastupování na úřadech, účetní poradenství. Zpracujeme rekonstrukci účetnictví. Služby jsou...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
AZA účetnictví
V oboru se pohybujeme již více než 20 let. Máme zkušenosti s dlouholetým vedením podvojného účetnictví u velkých i malých firem, včetně sestavení účetních uzávěrek a zasílání pravidelných reportů v českém i anglickém jazyce. Externě...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Monika Sachlová
Působíme na českém trhu již od roku 1989. Pracujeme především v Praze a ve středočeském kraji. Provádíme veškeré malířské a lakýrnické práce, od roku 2006 taktéž stavební práce -zednické, sádrokartonářské, elektrikářské,...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Romana Vitvarová
Poskytuji komplexní účetní, mzdové a daňové služby na vysoké profesní úrovni počínaje zadáváním prvotních dokladů až po dodání výkazů a zpráv pro živnostníky, management nebo instituce s individuálním přístupem ke klientům již od roku...Zobrazit
Praha 9 - Střížkov
MAKO
Daňový poradce, evidovaný u Komory daňových poradců ČR od června 1994. Kvalitní zaměstnanci se specializací a dlouholetou praxí. 1) ÚČETNICTVÍ ve všech svých podobách: Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Firma IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
BJane Economist
Je profesionální firma s dlouholetou tradicí založená na individuálním přístupu ke každému klientovi a hluboká znalost spletité problematiky daní a účetnictví. Neustále se vzděláváme a uplatňujeme moderní postupy při zpracovávání zakázek. Za...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Trigga
Společnost byla založena v roce 2006 za účelem komplexního poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomicko organizačního poradenství, provádění finančních analýz podniků a oceňování majetku (movitých a nemovitých...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ALTAXO SE
MoyMoy s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti poskytování kompletního servisu při zakládání obchodních společností, prodeji READY MADE společností, poskytování sídla a obchodní adresy pro Vaši firmu a při poskytování dalších...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
ABORIGINAL Company
Vedení kompletního účetnictví dle platných zákonů v České republice, či podle jiných mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP), to zahrnuje zejména účtování pokladen tuzemských i zahraničních, bankovních výpisů – elektronických...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany