Vedení účetnictví Praha 9 Vinoř

Kapitola teoretické části pojednává o podstatě a cílech controllingu jako systému, který doplňuje řízení podniku a dále o tom, jak jsou použity účetní informace v controllingu. Firmě se podařilo vytvořit komplexní manažerský informační systém MIS, který je z hlediska mzdové účetnictvím Vinoře komfortu práce s daty a sdílení informací do všech organizačních struktur základním kamenem controllingové koncepce. Controllingová koncepce neboli strategický systém měření výkonnosti firmy je podle mého názoru na velmi dobré úrovni. Jedná se o komplexní systém vzájemně provázaných ukazatelů umožňujících analýzu, přehledů o jednotlivých střediscích a jejich procesech, systémů plánování a Nouzov rozpočtování, měření odchylek a stanovování nápravných opatření, a to vše v podmínkách relativně rozvinutých ISIT procesů tuto koncepci podporujících. Výjimkou zatím zůstává úplné rozšíření výše zmíněné kalkulační jednice na všechny produkty. Bakalářská práce pro mě byla velkým přínosem nejen proto, že jsem při její tvorbě mohla využít své teoretické znalosti získané studiem, ale také Vinoř vedení účetnictví jsem si osvojila nové znalosti z pohledu praktického. Získala jsem tak ucelenou představu o tom, jak vybraná společnost funguje z hlediska Praha 19 stanoveného cíle práce. V neposlední řadě je pro mě výhodou, že budu moci získané poznatky využít při svém dalším studiu i v pracovním životě. Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování problematiky informačních vazeb z hlediska finančního a manažerského

účetnictví, zhodnocení efektivnosti fungování podniku z hlediska získávání a nakládání s informacemi a také zhodnocení současného stavu ve společnosti. Na základě výše uvedených výsledků práce lze říci, že dané cíle byly splněny. Hodnocení controllera podniku Chvaly Zvolené téma a cíle práce považuji za poměrně obtížné, a to především s ohledem na komplexnost a propojenost do systému řízení, což je záležitost vysloveně praktická a podle mého názoru uchopitelná až s jistými zkušenostmi. Studentka v tomto smyslu prokázala praktický, služby účetních Vinoří nikoliv pouze formální, vhled a během celého průběhu tvorby práce prokazovala orientaci na logické souvislosti v rámci řešené problematiky. Dále bych ocenil vzájemné vazby teoretické a praktické části a optimální rozsah popisu jednotlivých témat. V roce se vláda účetnictví Vinoř usnesla na vytvoření nového účetnictví státu. Toto vládní usnesení mělo za následek praktické zahájení reformy veřejných financí v České republice, která se samozřejmě týkala i územních samosprávných celků a v platnost mělo vstoupit Důvody této reformy by se daly Praha 20 hledat v několika oblastech. Jednou z nich bylo rostoucí zadlužování veřejného sektoru. Po našem vstupu do Evropské unie se také zvýšil tlak na poskytování informací o hospodaření veřejného sektoru. Problémem byla i netransparentnost systému financování účetních jednotek financovaných státem. Dalo by se také hovořit o tom, že stávající účetnictví bylo v dnešní době, kdy se ve vyspělých zemích stále hlídají dětem Praha 9 Vinoř

Účetnictví Vinoř

častěji ve veřejném sektoru využívá akruálního principu účtování, již zastaralé. Všechny tyto nedostatky by právě nový systém.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Vinoři
Anna Zborníková
Nabídka zpracování účetnictví a daňových přiznání. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha 9 - Kbely
lb-brilla
Naše firma působí v oblasti účetnictví více než 15 let. Poskytujeme široké spektrum služeb a tím i úplný ekonomický servis. Naše služby poskytujeme na území celé České republiky jak drobným podnikatelům, tak firmám od malých provozů po velké...Zobrazit
Praha východ - Veleň
Karel Martínek
Nabídka zpracování kompletní účetní a mzdové agendy.Zobrazit
Praha východ - Veleň
Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
PARTEX REAL
Naše společnost byla založena v roce 2004, od té doby se aktivně věnujeme správě nemovitosti, účetnictví, daním a poradenství. Naše společnost začínala výhradně správou nemovitostí. Za dobu od r.2004 jsme si vybudovali dobré jméno mezi...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Firma IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
UpService
Firma UpService, s.r.o. bylo založena v roce 2011 a přirozeně navázala na předchozí úspěšné živnostenské podnikání. V dnešní době poskytuje kompletní účetní služby jak pro desítky živnostníků tak především pro malé ale i větší...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
ATTOP
Nabídka vedení daňové evidence a účetní agendy.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
RADIUS
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Kovářová
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, daňové přiznání právnických a fyzických osob. Zajišťuji přiznání k DPH a silniční dani, sociální a zdravotní pojištění, kompletní mzdovou a personální agendu....Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Ing. Jana Švárová
Nabízím Vám kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, zpracování přiznání k daním z příjmů právnických i fyzických osob. U fyzických osob poradím, zda uplatnit skutečné výdaje nebo použít výdaje paušálem. Optimalizace...Zobrazit
Praha východ - Zeleneč
Monika Sachlová
Působíme na českém trhu již od roku 1989. Pracujeme především v Praze a ve středočeském kraji. Provádíme veškeré malířské a lakýrnické práce, od roku 2006 taktéž stavební práce -zednické, sádrokartonářské, elektrikářské,...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
FIBE
Nabídka poradenství v oblasti účetnictví, podnikání a řízení.Zobrazit
Praha východ - Hovorčovice
Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Bc. Lenka Spěváková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 9 - Kyje
BJane Economist
Je profesionální firma s dlouholetou tradicí založená na individuálním přístupu ke každému klientovi a hluboká znalost spletité problematiky daní a účetnictví. Neustále se vzděláváme a uplatňujeme moderní postupy při zpracovávání zakázek. Za...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
CORPET
Poskytujeme komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a veškerých daňových přiznání. Dále nabízíme zastupování na úřadech, účetní poradenství. Zpracujeme rekonstrukci účetnictví. Služby jsou...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
AZA účetnictví
V oboru se pohybujeme již více než 20 let. Máme zkušenosti s dlouholetým vedením podvojného účetnictví u velkých i malých firem, včetně sestavení účetních uzávěrek a zasílání pravidelných reportů v českém i anglickém jazyce. Externě...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Trigga
Společnost byla založena v roce 2006 za účelem komplexního poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomicko organizačního poradenství, provádění finančních analýz podniků a oceňování majetku (movitých a nemovitých...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
RADEK SKŘIVÁNEK CZ
Potřebujete zpracovat účetnictví nebo daňovou evidenci? Hledáte schopného správce pro Vaše bytové družstvo či Společenství vlastníků jednotek? Nabízíme Vám komplexní portofilo služeb v oblasti zpracování a vedení účetnictví. Firma Radek...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice