Vedení účetnictví Praha 9 Nouzov

závazků, které vede ke zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků. Z této definice je tedy patrné, že například vklad automobilu vlastníkem se nebude považovat jako výnos, ale snížení závazku splatit základní kapitál a zvýšení aktiv. Výnosy musí být opět spolehlivě ocenitelné a splňovat zásadu dostatečné pravděpodobnosti zvýšení ekonomického užitku. Standard rozlišuje i výnosy daňové účetnictví Nouzově dle kritéria, zda daná transakce souvisí s hlavní činností podniku, či nikoliv na a Výnosy Výnos splňuje výše zmíněnou definici výnosů a jedná se o zvýšení ekonomického užitku, které souvisí s hlavní činností Tj. například prodej kancelářských stolů ve firmě Stolařství Mutl s.r.o., tj. v takové firmě, kde prodej stolů patří mezi její hlavní činnosti podnikání. b Přírůstky Přírůstek Nouzov splňuje výše zmíněnou definici výnosů, ale jedná se o zvýšení ekonomického užitku, které nesouvisí s hlavní činností podniku. Tj. například prodej stolů z kanceláře podniku, který vyrábí obalové materiály za účelem získání dodatečných prostředků na koupi nového vybavení do kanceláře. Prodej stolů tedy u této konkrétní firmy nepatří mezi její hlavní podnikatelskou činnost, a tudíž výtěžek z takovéto činnosti bude řazen mezi přírůstky a nikoliv výnosy. Výnosy jsou specifikovány výčtem v účtové osnově v šesté účetnictví Nouzov třídě, jakoukoliv jinou definici česká účetní legislativa nemá. Při vykazování dle českých standardů nerozlišujeme přírůstky, Praha 19

tudíž při vykazování je nekompenzujeme s úbytky, ale plně vykážeme jako výnosy v příslušných řádcích výkazu zisku a ztrát. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední firmy. Český překlad standardu

Poradenství účetními Nouzovem

online. str. Oceňování Následující oddíly se zabývají rozdílnými metodami oceňování jednotlivých úprav. Oceňování dle české legislativy Při vykazování dle české legislativy se při zjišťování hodnoty majetků a závazků řídíme metodami ocenění stanovenými v účetnictví Nouzov zákoně o účetnictví. Dle české účetní legislativy tedy rozlišujeme několik možných způsobů ocenění majetku pořizovací cenu, Nouzova služby účetních vlastní náklady, jmenovitou hodnotu, reprodukční pořizovací cenu a reálnou hodnotu. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek Praha 18 pořízen a náklady s jeho pořízením související. Při ocenění stroje bychom tedy do jeho ceny započítali kupní cenu stroje, náklady Klíčov spojené s platbou za přivezení stroje externím subjektem, náklady spojené s konstrukcí stroje vlastními zaměstnanci tzv. aktivací vnitropodnikových služeb a clo byl li stroj dopraven například z Japonska. Pokud například nějaký hmotný či nehmotný majetek firma vyrobí vlastní činností, oceňuje jej vlastními náklady. Pokud například firma Peugeot využívá ke své potřebě služební vozy této značky, vykazuje je ve vlastních nákladech. Jmenovitou hodnotou oceňujeme peněžní prostředky, ceniny, závazky a pohledávky při jejich vzniku. Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Takovýmto způsobem se zejména.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Nouzovu
Anna Zborníková
Nabídka zpracování účetnictví a daňových přiznání. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha 9 - Kbely
UpService
Firma UpService, s.r.o. bylo založena v roce 2011 a přirozeně navázala na předchozí úspěšné živnostenské podnikání. V dnešní době poskytuje kompletní účetní služby jak pro desítky živnostníků tak především pro malé ale i větší...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
lb-brilla
Naše firma působí v oblasti účetnictví více než 15 let. Poskytujeme široké spektrum služeb a tím i úplný ekonomický servis. Naše služby poskytujeme na území celé České republiky jak drobným podnikatelům, tak firmám od malých provozů po velké...Zobrazit
Praha východ - Veleň
Kovářová
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, daňové přiznání právnických a fyzických osob. Zajišťuji přiznání k DPH a silniční dani, sociální a zdravotní pojištění, kompletní mzdovou a personální agendu....Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Firma IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Monika Sachlová
Působíme na českém trhu již od roku 1989. Pracujeme především v Praze a ve středočeském kraji. Provádíme veškeré malířské a lakýrnické práce, od roku 2006 taktéž stavební práce -zednické, sádrokartonářské, elektrikářské,...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
CORPET
Poskytujeme komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a veškerých daňových přiznání. Dále nabízíme zastupování na úřadech, účetní poradenství. Zpracujeme rekonstrukci účetnictví. Služby jsou...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Karel Martínek
Nabídka zpracování kompletní účetní a mzdové agendy.Zobrazit
Praha východ - Veleň
AZA účetnictví
V oboru se pohybujeme již více než 20 let. Máme zkušenosti s dlouholetým vedením podvojného účetnictví u velkých i malých firem, včetně sestavení účetních uzávěrek a zasílání pravidelných reportů v českém i anglickém jazyce. Externě...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
BJane Economist
Je profesionální firma s dlouholetou tradicí založená na individuálním přístupu ke každému klientovi a hluboká znalost spletité problematiky daní a účetnictví. Neustále se vzděláváme a uplatňujeme moderní postupy při zpracovávání zakázek. Za...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Trigga
Společnost byla založena v roce 2006 za účelem komplexního poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, ekonomicko organizačního poradenství, provádění finančních analýz podniků a oceňování majetku (movitých a nemovitých...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
PARTEX REAL
Naše společnost byla založena v roce 2004, od té doby se aktivně věnujeme správě nemovitosti, účetnictví, daním a poradenství. Naše společnost začínala výhradně správou nemovitostí. Za dobu od r.2004 jsme si vybudovali dobré jméno mezi...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 9 - Černý Most
RADIUS
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 9 - Hloubětín
MAKO
Daňový poradce, evidovaný u Komory daňových poradců ČR od června 1994. Kvalitní zaměstnanci se specializací a dlouholetou praxí. 1) ÚČETNICTVÍ ve všech svých podobách: Zavedení a vedení finančního účetnictví podle českých účetních a...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
ALTAXO SE
MoyMoy s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti poskytování kompletního servisu při zakládání obchodních společností, prodeji READY MADE společností, poskytování sídla a obchodní adresy pro Vaši firmu a při poskytování dalších...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jana Mitkovová
Vedení daňové evidence a účetnictví. Zpracování mezd, daňové uzávěrky včetně přiznání, přehledů sociálního a zdravotního pojištění, výkazů a příloh.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice
Romana Vitvarová
Poskytuji komplexní účetní, mzdové a daňové služby na vysoké profesní úrovni počínaje zadáváním prvotních dokladů až po dodání výkazů a zpráv pro živnostníky, management nebo instituce s individuálním přístupem ke klientům již od roku...Zobrazit
Praha 9 - Střížkov
Andrea Navrátilová
Vedení účetnictví a daňové evidence. Zpracování DPH, silniční daně, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 8 - Ďáblice