Vedení účetnictví Praha 10 Královice

stanovit základní postupy účtování na účtech pro některé účetní jednotky tak, aby mezi sebou pomocí účetních metod docílily souladu. účetnictví Královice Tento standard se skládá celkem z bodů, přičemž můžeme zmínit například syntetické účty a analytické účty, podrozvahové účty, účetní zápisy nebo první použití účetní metody. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma a ÚSC účetní metody, Praha 22 postupy účtování, výkaznictví. vyd. Turnov Acha obec účtuje, c. ISBN ČÚS č. Otevírání a uzavírání účetních knih Cílem tohoto Pacov standardu bylo v souladu se zákonem určit základní postupy při otevírání a uzavírání účetních knih. V odborných kruzích panuje názor, že tento standard nepřináší pro běžnou práci účetních zvláště důležité informace, avšak v jeho příloze je vyhlášen převodový můstek, který je závazný pro účetní jednotky. ČÚS č. Transfery Pro územní samosprávné celky je tento účetní standard velice důležitý, protože mění dosud zaběhnuté způsoby v oblasti dotací a různých příspěvků. Podle Schneiderové lze pak zmínit zejména časové rozlišování dotací jak na straně příjemce, tak i poskytovatele, co se týče dotací, u subjektů pouze zprostředkujících poskytování daných dotací se zavádí princip rozvahového účtování, což by pak mělo způsobit zpřesnění informací o vlastních účetnictví Královice výnosech dané účetní jednotky, netradiční účetní postupy účtování o zálohách přijatých i poskytnutých. ČÚS č. Fondy účetní

jednotky Tento účetní standard není pro ÚSC příliš důležitý, protože se týká především příspěvkových organizací. Musíme ale zmínit bod tohoto standardu, který dává za povinnost postupovat přiměřeně podle popisu v tomto standardu i ostatním fondům, tedy i těm, Březí které jsou zřízeny ÚSC. V tomto však můžeme nalézt rozpor, protože na rozdíl od fondů příspěvkových organizací, které vychází z mzdové účetnictvím Královicemi výsledku hospodaření, fondy ÚSC vycházejí například z příjmů, výdajů nebo přebytků hospodaření. Během roku již žádné další

Královicích mzdová účetním

standardy vydány nebyly. S platností od však byly zrušeny ČÚS pro účetní jednotky, které účtovaly podle vyhlášky č. Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jednalo o účetní standardy číslo V průběhu roku došlo u některých ČÚS č. a k úpravám a další byly vydány s platností od SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma a ÚSC účetní metody, postupy účtování, výkaznictví. vyd. Turnov Acha obec účtuje, c. ISBN Jednalo se o ČÚS č. Rezervy Tento standard se týká postupů účtování rezerv, konkrétně jejich tvorby, zvýšení, snížení, použití a zrušení. ČÚS č. Opravné položky a vyřazení pohledávek Jak už napovídá jeho název, tento standard se týká postupů a obecných pravidel účtování o opravných položkách a vyřazování pohledávek. ČÚS č. Zásoby Praha 21 Zde můžeme nalézt obecná pravidla k postupům účtování o zásobách, oceňování zásob, nebo také postup účtování způsobem A a B. daňové účetnictví Královic ČÚS. č. Odpisování dlouhodobého majetku Tento standard je posledním schváleným, na rozdíl od předchozích tří však vstoupí v platnost.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Královicím
Účetnictví Edward´s Knights
Edward´s Knights
Nabídka účetního a daňového poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence zastupování před úřady a třetími stranami.Zobrazit
Praha 9 - Újezd nad Lesy
Účetnictví Romana Kšírová
Romana Kšírová
Vedení účetnictví a daňové evidence firem.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Účetnictví RADIUS Společnost
RADIUS Společnost
Naše společnost RADIUS Říčany s. r. o. byla založena v srpnu roku 1995. Společnost postupně rozšiřuje svoji ekonomickou činnost, zejména komplexní účetní služby, daňové a účetní poradenství. Poskytujeme účetní služby větším i menším...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví LM plus
LM plus
Firmu LM plus s.r.o. založily v roce 1997 Ludmila Fialová a Monika Šťastná, které se problematikou účetnictví, mezd a daní zabývají již od roku 1991. Firma má sídlo i provozovnu v Říčanech. Našimi spokojenými zákazníky jsou jak drobní...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví NOMITA Firma
NOMITA Firma
Poskytování komplexních účetních služeb. Naše strategie Naše firma vznikla v roce 2004 s cílem metodicky a odborně vést ekonomické agendy malým a středním subjektům - právnickým osobám. Postupem času jsme služby rozšířili o činnosti pro...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Zuzana Gillernová
Zuzana Gillernová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, vyhotovení daňových přiznání a daňové poradenství.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Jana Karásková
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
Účetnictví Ivana Slabihoudková
Ivana Slabihoudková
Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Nabízím kompletní zpracování účetní, daňové a mzdové agendy, rekonstrukci účetnictví, kontrolu účetnictví a daňového přiznání zpracovaného jiným subjektem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Vlastimil Novotný
Vlastimil Novotný
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Horáček Tomáš
Horáček Tomáš
Nabízím služby v oblasti účetnictví s 10-letou praxí, vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání. Poskytuji vzdálený dohled nad účetnictvím, kontrolu účetní závěrky, spolupráci s daňovým poradcem,...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví AUSTINA
AUSTINA
Zabýváme se účetnictvím již od roku 1998. Našim klinetům poskytujeme kompletní účetní a daňový servis, na který se mohou plně spolehnout. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Dále zpracováváme přiznání k DPH, daně z přijmů fyzických...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví BASILDON
BASILDON
Účtujeme pro malé, střední i velké podnikatele nejrůznějších odvětví. Našim krédem je Vám klientům vyjít co nejvíce vstříc. Naší devizou je časová pružnost a dlouholetá zkušenost. Věnujeme se klientům 24h denně a vy za tento servis...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Účetnictví CU firma
CU firma
Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový servis globální vedení mzdové agendy vyřízení účetních i mzdových kontrol se...Zobrazit
Praha 9 - Dolní Počernice
Účetnictví FADUP
FADUP
Ve vedení účetnictví reprezentuje FADUP, spol. s r.o. již 13 let zkušeností, neboť navázala na úspěchy fyzické osoby Marie Pilařová - MAJKA, která datuje počátky svého podnikání v oblasti účetnictví a poradenství již do roku 1993. Firma začala...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví RADEK SKŘIVÁNEK CZ
RADEK SKŘIVÁNEK CZ
Potřebujete zpracovat účetnictví nebo daňovou evidenci? Hledáte schopného správce pro Vaše bytové družstvo či Společenství vlastníků jednotek? Nabízíme Vám komplexní portofilo služeb v oblasti zpracování a vedení účetnictví. Firma Radek...Zobrazit
Praha 9 - Běchovice
Účetnictví Kolipo
Kolipo
Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), rekonstrukce účetnictví a daňových přiznání pro malé a střední firmy. Účetní služby poskytujeme v Praze a Praze východ...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Účetnictví Jaroslava Šlemrová
Jaroslava Šlemrová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, silničních daní, mezd. Nabídka daňového poradenství.Zobrazit
Praha východ - Úvaly
Účetnictví ECONTAX SERVICES
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
Účetnictví Ivona Bergerová
Ivona Bergerová
Nabídka vedení účetnictví fyzických a právnických osob.Zobrazit
Praha 10 - Štěrboholy
Účetnictví Alfa
Alfa
Zajišťujeme vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy a personalistiku. Máme zkušené ekonomy, kteří se podíleli na vedení firem, jako je: Hewlett-Packard, Electrolux a dalších nadnárodních společností.Zobrazit
Praha východ - Úvaly