Vedení účetnictví Praha 10 Michle

základní škola od jiné obce. Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D Před rokem účtováno standardně. Po roce zaúčtujeme mzdové účetnictvím Michli pohledávku za územními rozpočty, která je po přijetí prostředků na ZBÚ odúčtována. TŘÍDA BĚŽNÉ VÝDAJE V této účetní třídě byla vytvořena nová položka č. Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím. Došlo i ke změnám v názvech položek nebo Kačerov legendě, které uvádí následující tabulka. Tabulka Změny v názvu položky nebo legendě XXX BĚŽNÉ VÝDAJE Zaplacené sankce XX Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery Budějovická cizím příspěvkovým organizacím Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Zdroj Zpracováno podle Michle mzdová účetním SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Rozpočtová skladba v roce rozpočet a účetnictví státu. vyd. Nové Město nad Cidlinou Archa obec účtuje, s. ISBN Příklad č. účtování o poskytnutých transferech. Prvním příkladem je poskytnutí neinvestičního transferu jiným obcím. Tato situace opět nastává např. v případě společného provozu ZŠ. Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D Tento účetní případ probíhá analogicky jako příjem dotace od jiné obce, ale tentokráte se jedná o výdej. Účetní postup je podlé mne v tomto případě

zřetelný. Příklad č. účtování o drobném dlouhodobém hmotném majetku. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je definován jako majetek v hodnotě od Kč do Kč s dobou použitelnosti delší než rok, což platí nyní a platilo i před rokem Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je kadeřnictvím Prahou 4 Michlí

Daňové účetnictví Michlí

definován jako majetek v hodnotě od Kč do Kč s dobou použitelnosti delší než rok a stejně jako v minulém případě platí v obou obdobích. Jako příklad si obec pořídí projektor. Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D V tomto případě je účtování přes Eden zrušený účet č. nahrazeno účtem č. Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Přes tento účet se účtuje nově od roku v letech se Spořilov účtovalo přes účet č. Opět vypadávají účty regulace a účet č. Fond dlouhodobého majetku, přes který se do roku drobný dlouhodobý majetek zařazoval do užívání. Od roku probíhá zařazení majetku přes účet č. Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku. K této změně účetnictví Michle došlo z důvodu zavedení oprávkování. Příklad č. účtování o mzdách a platech. Nejprve dojde k zaúčtování předpisu mezd. Jednotlivé účetnictví Michle řádky postupně znamenají hrubé platy a mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zálohová daň a srážky ze mzdy položky, které jsou sráženy zaměstnanci. Na posledních třech řádcích je proúčtování sociálního a zdravotního pojištění a zákonného pojištění hrazeného zaměstnavatelem. Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D V tomto případě došlo pouze k nahrazení zrušených účtů účtové třídy účty účtové skupiny Osobní náklady a zrušený účet č. Jiné závazky byl od roku nahrazen účtem č..

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Michli
Ú-SERVIS
Zpracování účetnictví, mezd, personalistiky, DPH - revize účetnictví, rekonstrukce účetnictví, zpracování daňového přiznání včetně příslušných povinných příloh. Zastupování Vaší firmy u příslušných úřadů.Zobrazit
Praha 10 - Michle
ECOVIS FACTA a.s.
Jsme dobře sehraný tým, který již od roku 1995 poskytuje komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství. Od roku 2005 vystupujeme pod jednotnou hlavičkou FACTA s.r.o. Na podzim 2019 jsme byli osloveni mezinárodní skupinou ECOVIS,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
AVK
Společnost AVK, spol. s r.o. vznikla v roce 1988, prošla určitým vývojem a transformací, tj. zpočátku se jednalo o firmu v podobě fyzické osoby, od roku 1994 došlo k transformaci v obchodní společnost, tj. v právnický subjekt, který se zaměřuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Účetnictví nejblíže Michli
Karel Hejlík
Komplexní vedení účetnictví a daňové evidence s individuálním přístupem ke každému klientovi. Nabízíme: vedení účetnictví a daňové evidence zpracování přiznání k DPH kompletní vedení mzdové agendy včetně ročních přiznání zpracování...Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
Romana Virtová
Nabízíme vedení účetnictví a zajišťování auditorské činnosti.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jana Balcarová
Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové a mzdové problematiky. Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Zastupujeme klienta na úřadech. Zpracováváme přehled sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, knihy jízd, daňová...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství. Zabývám se zpracováním účetní i daňové evidence. Vyhotovuji veškerá přiznání k dani. Specializuji se na mzdy i vedení personalistiky. Zajišťuji odklad daní a dalšího.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
INTERGEST CZ
Nabídka ekonomického a právního poradenství pro firmy. Zpracování daňové agendy, vedení účetnictví a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
H.P.H. centrum
Naše účetní a daňová společnost vznikla v prosinci roku 1991. Jedná se o poradenskou a konzultační firmu v oblasti ekonomiky, účetnictví, auditu, daní, úvěrů, podnikatelských záměrů, analýz a likvidací. Klientovi zaručujeme nejen servis v...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
A - Z
Firma existuje již od roku 1994. V roce 2010 jsme změnili formu z fyzické osoby na právnickou. Zabýváme se vedením účetnictví, daňovou evidencí a mzdovou a personální problematikou. Vedení účetnictví Kontrola předaných účetních dokladů a...Zobrazit
Praha 4 - Krč
OLIMAX
Firma OLIMAX, s.r.o. vznikla v roce 2003, kdy se přetransformovala na základě rozrůstající se poptávky po kvalitních službách z fyzické osoby a opírá se o dlouhodobé zkušenosti v oblasti účetnictví a daňové problematiky. Od roku 2008 firma na...Zobrazit
Praha 4 - Krč
TriFin pro
Provádíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, účetní dohled, účetní a ekonomické poradenství, pomoc při zavádění ekonomických systémů, rekonstrukce účetnictví, vedení pomocných evidencí a související služby....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Suldovský a partneři
Každý den se snažíte rozmnožit bohatství Vaší firmy. Aby se Vám to dařilo, musíte se správně rozhodovat. K tomu potřebujete správná data. My Vám jej pomůžeme nejenom objevovat a získávat, ale naučíme Vás s nimi pracovat a využívat je. Vaše...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Mark & Pool
Nabídka účetního, daňového a ekonomického poradenství a statutárního auditingu. Ve spolupráci s klienty ?e?íme zejména ú?etní, da?ové a finan?ní d?sledky jejich p?edpokládaných nebo probíhajících obchodních aktivit ?i investi?ních zám?r?....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Financial Economy Prague
Více jak 15. letá zkušenost našich účetních s vedením účetnictví je dostatečnou kvalifikací v oboru. Prava strana ukazuje informace vpravo Zajišťujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (daňové přiznání, účetní závěrky, účetní...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Ivan Olejník
Vedení účetnictví a účetní poradenství. Nabízíme podvojné a jednoduché účetnictví. Specializujeme se na mzdová a daňová agenda včetně DPH. Roční zúčtování účetní závěrky, výkazy, servis i pro bytová družstva.Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
A.D.U.
Společnost se zabývá poskytováním auditorských služeb (průběžný, mimořádný a závěrečný audit, audit konsolidované závěrky a další), vedením účetnictví pro menší až střední firmy, poskytováním účetního a daňového poradenství....Zobrazit
Praha 4 - Krč
ALFA E
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Telefon Centrum
Dlouhodobě stabilní společnost Vám nabízí pod vedením zkušených pracovníků s více než dvacetiletou praxí kompletní rozsah služeb z oblastí účetnictví, daňového poradenství a personalistiky Vedení účetnictví pro fyzické i právnické...Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jiří Sýkora
Nabízíme účetní poradenství, vedení účetnictví či daňové evidence. Tato firma, která je volným společenstvím poradců v různých oblastech, vznikla již v roce 1991 a zprvu se zaměřila na účetní a daňovou problematiku. V souladu s dalšími...Zobrazit
Praha 4 - Krč
AccArt
Našim klientům nabízíme služby v těchto oblastech: vedení účetnictví, daňová přiznání - zpracování, daňové poradenství, mzdové účetnictví a personální agenda. Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízíme...Zobrazit
Praha 4 - Nusle