Vedení účetnictví Praha 10 Záběhlice

Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D Popis účtování před rokem Nejprve došlo k zaúčtování předpisu faktury investiční akce, která byla následně uhrazena přímo z úvěrového účtu. Následovalo proúčtování regulace a dalším krokem byla splátka úvěru, včetně tvorby zdrojů k majetku. Popis účtování po roce Prvním bodem je předpis dlouhodobé podmíněné pohledávky v den zpracování účetnictvím Záběhlice podpisu uzavřené smlouvy o úvěru. Dnem podpisu smlouvy o dílo k investiční akci dochází k zaúčtování předpisu dlouhodobého Chodovec podmíněného závazku. Poté je zaúčtován předpis přijaté faktury, následuje její úhrada přímo z úvěrového účtu. V den zaúčtování čerpání úvěru dojde k odúčtování dlouhodobé podmíněné pohledávky a v okamžiku přijetí faktury proběhne odúčtování podmíněného závazku obojí ve výši faktury. Posledním krokem je splátka samotného úvěru. Další vybrané příklady účtování. Příklad č. účtování o limitních dotacích. Obec dostane oznámení investičního limitu ISPROFIN ve výši např. mil. Kč. První faktura bude mít hodnotu mil. Kč, druhá mil. Kč a mil. Kč nebude vyčerpáno. Řekněme, že obec bude pořizovat např. budovu. Účetnictví před Zahradní Město rokem Účetnictví po roce MD D Částka MD D Částka mil. mil. mil. mil. mil. mil. mil. mil. mil mil. mil. mil. mil. mil. mil. mil. mil. mil. Pozn. účetnictví Záběhlice V příkladě je zaúčtována pouze první faktura na mil., postup zaúčtování druhé na mil. by byl shodný. Účtování před rokem Prvním

krokem je zaúčtování limitu na pořízení budovy a to ve výši oznámení limitu. Poté dochází k proúčtování skutečné výše dotace mil Spořilov Následuje příjem došlé faktury a úhrada této faktury z čerpacího účtu. Dalším krokem je regulace výdajů, povýšení fondu dlouhodobého majetku a zařazení stavby do majetku. Poslední položku tvoří odúčtování nevyčerpaného limitu. Účtování po roce V první vedení účetnictvím Záběhlicemi řadě proúčtujeme na podrozvahových účtech oznámení o otevření limitu na pořízení budovy, pak příjem došlé faktury a proúčtování skutečné výše limitu formou zálohy. Následuje odúčtování části podmíněné pohledávky a to v den zaúčtování na účet č. V dalším bodě dochází k úhradě faktury z čerpacího účtu a zařazení budovy do majetku. V okamžiku zařazení majetku do užívání je vytvořen Skalka dohadný účet aktivní, následuje vyúčtování limitu a odúčtování jeho nevyčerpané části. Příklad č. přecenění reálnou hodnotou. dětské plavecké Praha 4 Záběhlice

Účetnictví Záběhlice

Přecenění reálnou hodnotou je nutné zajistit u dlouhodobého odpisovaného i neodpisovaného majetku určeného k prodeji či směně, a to v okamžiku záměru jeho prodeje v případech, kdy dochází k tomu, že se výše ocenění majetku uvedená v účetnictví nepřiměřeně liší od reálné hodnoty tržní hodnoty majetku. Takovýto účetní případ je nový, proto ukážu postup účtování pouze po roce Jako příklad lze uvést prodej stavebního pozemku. Hodnota pozemku na účtu je Kč. Po provedení kvalifikovaného odhadu je tržní hodnota stanovena na Kč a té Záběhlicích vedení účetnictví tedy odpovídá i cena prodejní. Nejprve dojde k zaúčtování přecenění reálnou hodnotou. MD D Částka Dalším krokem je předpis pohledávky.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Záběhlicích
účto AMMOLITE
Poskytujeme kompletní servis v oblasti vedení daňové evidence, podvojného účetnictví a vedení personální a mzdové agendy nejenom pro soukromé podnikatelské subjekty, ale také pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Díky mnohaletým zkušenostem v...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Karel Hejlík
Komplexní vedení účetnictví a daňové evidence s individuálním přístupem ke každému klientovi. Nabízíme: vedení účetnictví a daňové evidence zpracování přiznání k DPH kompletní vedení mzdové agendy včetně ročních přiznání zpracování...Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
Ivan Olejník
Vedení účetnictví a účetní poradenství. Nabízíme podvojné a jednoduché účetnictví. Specializujeme se na mzdová a daňová agenda včetně DPH. Roční zúčtování účetní závěrky, výkazy, servis i pro bytová družstva.Zobrazit
Praha 4 - Záběhlice
Účetnictví nejblíže Záběhlicím
CU
Přestaňte se zabývat neustále se měnící legislativou a přenechte své starosti nám. Společnost CENTRUM ÚČETNICTVÍ s.r.o. poskytuje veškeré služby pro své zákazníky v oboru účetnictví, mezd a daní. Nabízíme Vám: kompletní účetní a daňový...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Ú-SERVIS
Zpracování účetnictví, mezd, personalistiky, DPH - revize účetnictví, rekonstrukce účetnictví, zpracování daňového přiznání včetně příslušných povinných příloh. Zastupování Vaší firmy u příslušných úřadů.Zobrazit
Praha 10 - Michle
SPOROS Consulting
Společnost SPOROS Consulting, s.r.o. vznikla v roce 1997, kdy navázala na pětileté zkušenosti zakladatelů v oboru nabízených služeb. Od svého vzniku se zabývá zejména vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním, účetním a daňovým...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
FANTOZZI
Nabídka zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mzdové i personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
HLAVA
Společnost Hlava, s. r. o. byla založena v roce 1993 s hlavní zaměřením v oblasti zpracování účetnictví, mezd, daňového poradenství, automatizovaného zpracováni dat a programování. V důsledku stále větší potřeby našich zákazníků přesunout...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
EKODAT CZ
„Naše společnost se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým ekonomickým poradenstvím. Jsme členem skupiny firem, (EKODAT CZ a. s., EKODAT Litvínov s. r. o., E.K. DAT Louny s. r. o. a EKSSON spol. s. r. o.), které jednají ve shodě, a jsou propojeny...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
MOBI
Nabídka účetního a daňového poradenství včetně zpracování účetní, mzdové a personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
ADMIS
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracujeme daňové přiznání, mzdy, personalistiku, DPH, silniční daň apod. Zastupování na úřadech. Poskytujeme účetní poradenství, rekonstrukce účetnictví, kontrolu. Zpracování knih jízd a...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Vladimíra Horová
Kompletní zpracování účetní agendy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
AVK
Společnost AVK, spol. s r.o. vznikla v roce 1988, prošla určitým vývojem a transformací, tj. zpočátku se jednalo o firmu v podobě fyzické osoby, od roku 1994 došlo k transformaci v obchodní společnost, tj. v právnický subjekt, který se zaměřuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jana Balcarová
Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové a mzdové problematiky. Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Zastupujeme klienta na úřadech. Zpracováváme přehled sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, knihy jízd, daňová...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství. Zabývám se zpracováním účetní i daňové evidence. Vyhotovuji veškerá přiznání k dani. Specializuji se na mzdy i vedení personalistiky. Zajišťuji odklad daní a dalšího.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Zdeňka Krajová
Účetní firma Zdeňka Krajová – zpracovává kompletní vedení účetnictví a ekonomické poradenství od roku 1995. Proč si vybrat účetní kancelář Zdeňky Krajové? Protože nabízíme nejen preciznost, spolehlivost, rychlost ale hlavně řádně vedené...Zobrazit
Praha 4 - Háje
PFA service
Vedení účetnictví a mzdové agendy se specializací na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Vzhledem k poskytování účetních služeb pro spravované objekty jsme dostatečně odborně způsobilý k vedení účetnictví fyzických a...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
DOSS
Vedení účetnictví - naši účetní specialisté povedou Vaše účetnictví v souladu se stávající platnou legislativou, Vám zbývá jen včas dodat data , potřebná k zaúčtování Vedení mzdové agendy - svěřte mzdy Vašich zaměstnanců do rukou...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
MTM
Firma MTM s.r.o. byla založena v roce 1994. Jejím cílem bylo a je poskytovat služby v oblasti POVRCHOVÉ TECHNOLOGIE MTM-LL, která byla vyvinuta jako vlastní know-how. Po řadě úspěšných zkoušek a ověřování v praxi firma MTM s.r.o. nabízí využití...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
ALFA E
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
INTERGEST CZ
Nabídka ekonomického a právního poradenství pro firmy. Zpracování daňové agendy, vedení účetnictví a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice