Vedení účetnictví Praha 10 Vinohrady

Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D Jak je patrné z uvedeného příkladu, účtování předpisu faktury došlé i její úhrady probíhá shodně, stejně jako zařazení do majetku. Jediným rozdílem je tedy opět vypuštění účtování na účtech regulace a účetnictví Vinohrady účtu fondu dlouhodobého majetku, čímž se celý proces účtování urychluje. Během dalšího roku dojde k technickému zhodnocení vodovodu Jiřího z Poděbrad dvě fakturace, ze záměru však není předem jasné, zda částka přesáhne stanovenou hranici Kč což je zákonem daná podmínka pro technické zhodnocení majetku. Následující příklad ukazuje účtování při překročení požadované hranice. Účetnictví před rokem Účetnictví po Vihohradech poradenství účetními roce MD D MD D Na uvedeném příkladu je patrné, že odpadá účtování regulace a na účtu fondu dlouhodobého majetku. Nově se začíná účtovat na uspořádacím účtu technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Jde o uspořádací účty a k dlouhodobému hmotnému a Flora nehmotnému majetku dále jen DHM a DNM, které lze nově využít od ledna Příklad č. odpisování majetku. Toto účtování je pro obce, které nevykazovaly hospodářskou činnost zcela nové. Majetek je pořízen z části obcí a z části z dotačního titulu. U odpisování DHM dochází k následujícímu zaúčtování operace. Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D x Na tomto příkladu je jasně patrné, že zaúčtování odpisů je provedeno účetním zápisem zcela shodným s účetnictvím podnikatelské sféry. Pokud se majetek z části pořízen z

dotace, účtuje se oproti výnosům. Neodmyslitelnou součástí účtování o majetku je jeho vyřazování z účetní evidence. To může proběhnout hned několika způsoby opotřebením, darem, prodejem, směnou nebo vyřazení v důsledku škody či odcizení majetku. V následujících příkladech ukážu některé z uvedených způsobů. Bude se jednat o DHM. První příklad uvádí vyřazení majetku v důsledku účetnictví Vinohrady opotřebení. Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D x x x x Od roku se již neúčtuje při vyřazení majetku opotřebením na kojenecké plavecké na Praze 3 Vinohradech

Mzdové účetnictvím Vinohrad

účtu a nově se začíná účtovat přes účty odpisů a oprávek. Dalším příkladem je vyřazení majetku v důsledku škody nebo odcizení na základě protokolu od Policie ČR. Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D x x x x Účty a manka a škody jsou do roku zpracování účetnictvím Vinohrady proúčtovány oproti účtu DHM, po roce oproti oprávkám. Nově odpadá účtování na účtech a a majetek se z evidence vyřadí oproti oprávkovým účtům. Posledním příkladem je prodej DHM. Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost. Účetnictví před rokem Rajská zahrada Účetnictví po roce MD D MD D x x x x V tomto případě se změnilo účtování na pohledávkových a výnosových příjmových účtech, odpadá Náměstí Míru účtování na účtech skupiny a účtu Nově se při prodeji majetek vyřazuje přes oprávkové účty a účet ÚČTOVÁ TŘÍDA FINANCOVÁNÍ Ani v této třídě nenastaly pro ÚSC žádné změny. Příklad č. účtování o úvěrech. Mezi nejčastější případy zaúčtování úvěrů ÚSC patří úvěry přijaté na ZBÚ a úvěry čerpané přímo z úvěrového účtu. Jako příklad uvádím úvěr čerpaný přímo z.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Vihohradech
PROKURISTA.CZ
Vedeme daňovou evidenci i podvojné účetnictví, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy a deníky. Sestavujeme a rozesíláme veškerá hlášení, výkazy a přiznání. Na základě individuálních potřeb klienta, vystavujeme a rozesíláme...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
MIPEK
Zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Mgr. Bc. David Vandrovec
Nabídka vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání i mezd.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
EKONS
Naše firma byla založena v dubnu 1993 po dvouleté činnosti jednatelů na živnostenský list. V současné době má firma šest stálých zaměstnanců a čtyři externí spolupracovníky, kteří zajišťují plynulý chod firmy. Naše účetní pravidelně...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
BDO Tax
Nabídka služeb účetních a daňových poradců. Zabýváme se daněmi z příjmů právnických i fyzických osob, daněmi z přidané hodnoty i daňovým řízením a zastupováním klientů. Poskytujeme poradenství v oblasti investičních pobídek, fúzí a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
CONTURRA
Nabídka vedení účetnictví a mzdové agendy. Poskytování účetního poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Petr Kunc
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Anithea Škodová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování ekonomického poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
COMPUTER SVOBODA
Společnost Computer Svoboda s.r.o. vznikla v roce 1993 a je ryze českou společností. Hlavní činnost firmy spočívá v následujících oblastech: Zajistíme Vám dodávky komplexních řešení v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky na základě...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ELBA Economy
Nabídka zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví, měsíční výkazy (V češtině, v angličtině, auf Deutsch) Platy a agenda employe v Daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ZULU F&E
Naše společnost byla založena na jaře roku 2008 a svým předmětem podnikání a činností navázala na činnost fyzické osoby—současné jednatelky společnosti. Hlavním důvodem vzniku společnosti bylo postupné rozšiřování řad spokojených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Bubniak
Daňová kancelář Ing. Bubniaka je specializovaná daňově poradenská a účetní kancelář Firma byla založená 20. 11.1990 Činnost na trhu vyvíjí po celou dobu své existence, je tudíž dostatečně lety a praxí prověřená V čele týmu zkušených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TaxAccount
Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd, rekonstrukce účetnictví a poradenství. Skenování dokladů je zdarma. Poskytujeme sídlo v Praze, zakládání a prodej firem, zastupování na úřadech, kontrolu, třídění a zpracování...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Petr Čermák
Společnost EKONT začala se svojí činností v roce 1993. Účetnictví zpracováváme externě ve vlastních kancelářských prostorech na území Praha 2, Wenzigova 15. V našich možnostech je zpracování předložených dokladů jednou týdně případně dle...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
FISKUS CZ
Vedení účetnictví a daňové evidence (jednoduché i podvojné účetnictví), mzdy, DPH, ekonomické poradenství. Ekonomické projekty včetně projektů EU. Volitelné vedení účetnictví s přístupem klienta s pomocí Internetu. Společnost FISKUS CZ s.r.o....Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Ing. Ivana Holinová
Nabízíme vedení účetnictví pro bytové družstva, společenství vlastníků, malé firmy a fyzické osoby. Nabídka služeb: · vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy · vedení zákonem předepsané účetní agendy · evidence pohledávek...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ELBA
Provádíme zpracování podvojného účetnictví, administraci dokladů, zpracování mezd, daňové poradenství, podnikatelské výkazy a služby při zakládání společností. v Zadávat účetní servis, klient-server externí vedení účetnictví,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Advokátní a daňová kancelář
Advokátní a daňová kancelář je společnou firmou s více než patnáctiletou tradicí a od roku 2004 sídlí v Praze 2 nedaleko Obchodního soudu a Obchodního rejstříku. Advokátní a daňová kancelář poskytuje služby v širokém spektru právních oborů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TPA Horwath
TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v Česke republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
EKKA - RZ
Naše společnost vznikla v roce 2003, kdy navázala na předchozí podnikání fyzické osoby, která v oboru účetnictví úspěšně podnikala již od roku 1990. Účetní systém Pohoda od firmy STORMWARE s.r.o. používáme již od svého vzniku a máme s ním...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
ASCALON
Nabízíme kompletní služby v oblasti vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro menší a střední firmy. Bezkonkurenční ceny již od 400...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
A-konto
Specializujeme se na vedení účetních agend pro malé a střední podnikatelské subjekty, právnické a fyzické osoby, které podnikají v různých oblastech obchodu a služeb. Naší filosofií je vyjít vstříc všem požadavkům, potřebám a přáním našich...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
TAX CREDIT
Vedení účetnictví - Mzdovou agendu - Daňové poradenství - Audit a reporting - pro menší a středně velké společnosti. Naše podnikání koncipujeme tak, abychom byli schopni dodávat služby kontinuálně, na vysoké úrovni a za ceny, které vás...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
IKON
Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu domů všech forem vlastnictví a velikostí. Našimi klienty jsou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce, společnosti i jednotliví vlastníci. Naše služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady