Vedení účetnictví Praha 10 Strašnice

Příklad č. účtování o časovém rozlišení. Toto účtování se nevztahovalo na účtování ÚSC před rokem proto bude uveden jen způsob Strašnická zaúčtování po roce Příkladem může být uzavření pojistné smlouvy ke dni se splatností vždy daného roku. Částka ročního období činí Kč. V takovém případě dochází k následujícímu zaúčtování. SU MD D Při uplatnění principu časového rozlišení se částky nákladů a výnosů musí rozpočítávat, a to buď dle počtu kalendářních dnů, nebo měsíců. Částky, které se pravidelně opakují nebo jsou bezvýznamné, se časově rozlišovat nemusí. V tomto příkladě nejprve došlo k předpisu závazku a časového rozlišení měsíce roku Kč. Následuje proúčtování úhrady závazku. V roce se pak interním dokladem proúčtuje časové rozlišení do nákladů. Dalším příkladem účtování o časovém rozlišení je účtování dohadných položek. Příkladem může být obec pronajímající byty, přičemž měřící zařízení elektrické energie je psáno na obec, která elektrickou energii přeúčtovává nájemcům. K vyúčtování energií od ČEZ dochází Skalka k tudíž nastává situace, kdy obec zaplatí zálohy na energie za a měsíc roku V následujícím roce obec přefakturuje vyúčtování energií nájemcům. V tabulce je uvedeno účtování dohadných položek v roce MD D Příklad č. účtování o pokladně. V účtování o dotacích mzdová účetním Strašnic pokladně nebo převodu peněz z pokladny na bankovní účet se staré a nové účetnictví liší pouze zrušením účtů regulace. Další účetnictví Strašnice

příklad ukáže, jak se účtovaly výdaje z pokladny, např. na nákup kancelářských potřeb v hodnotě Kč. Jediným rozdílem v účtování dodávku půjčovnou Prahou 3 Strašnicemi

Strašnicích vedení účetnictví

tohoto příkladu je to, že byl účet č. Materiální náklady úplně zrušen a položky, k jejichž účtování na tento účet dříve vedení účetnictvím Strašnice docházelo, se nyní účtují přes účet č. Spotřeba materiálu. Tento krok opět přibližuje účetnictví ÚSC účetnictví Účetnictví před rokem Účetnictví po roce SU syntetický účet MD D SU MD D podnikatelů, kteří nákup materiálu běžně účtují přes tento účet. účetnictví Strašnice TŘÍDA KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pro ÚSC v tomto případě nenastaly žádné změny. Příklad č. účtování o pozemcích. Dojde k nákupu pozemku na základě smlouvy. V prvním kroku dochází k předpisu, kdy se na účet zaúčtují veškeré náklady spojené s pořízením pozemku poplatky, znalecký posudek, atd Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D Další fází je úhrada. Účetnictví před rokem Účetnictví po roce MD D MD D Podle starého způsobu účtování se v průběhu zaplacení účtovalo i o fondu dlouhodobého majetku, i když smlouva nebyla dána Zborov na vklad do katastru nemovitostí. Tento krok je v novém účetnictví vynechán a po zaplacení závazků probíhá vložení návrhu na vklad na příslušný katastrální úřad. V praxi může dojít i k případu, kdy je v kupní smlouvě stanovena prodávajícím podmínka uhrazení poplatku za vklad do katastru nemovitostí, kdy vklad je uskutečněn prodávajícím, to znamená, že platba na straně kupujícího proběhne až Želivského po zařazení pozemku do majetku. Příklad č. účtování o dlouhodobém majetku. Jako příklad obec pořizuje např. vodovod..

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví ve Strašnicích
PFA service
Vedení účetnictví a mzdové agendy se specializací na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Vzhledem k poskytování účetních služeb pro spravované objekty jsme dostatečně odborně způsobilý k vedení účetnictví fyzických a...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Vladimíra Horová
Kompletní zpracování účetní agendy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
FANTOZZI
Nabídka zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mzdové i personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
TRISON
Firma TRISON, s. r. o., se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím na profesionální úrovni v souladu s českými zákony od roku 1995. Zpracování účetnictví provádějí kvalifikovaní pracovníci. Firma zaměstnává daňového poradce....Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Antonín Hála
Nabídka vedení a rekonstrukce účetnictví, účetního poradenství a poradenství v oblasti mezd a daní.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
HLAVA
Společnost Hlava, s. r. o. byla založena v roce 1993 s hlavní zaměřením v oblasti zpracování účetnictví, mezd, daňového poradenství, automatizovaného zpracováni dat a programování. V důsledku stále větší potřeby našich zákazníků přesunout...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
MTM
Firma MTM s.r.o. byla založena v roce 1994. Jejím cílem bylo a je poskytovat služby v oblasti POVRCHOVÉ TECHNOLOGIE MTM-LL, která byla vyvinuta jako vlastní know-how. Po řadě úspěšných zkoušek a ověřování v praxi firma MTM s.r.o. nabízí využití...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
EKODAT CZ
„Naše společnost se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým ekonomickým poradenstvím. Jsme členem skupiny firem, (EKODAT CZ a. s., EKODAT Litvínov s. r. o., E.K. DAT Louny s. r. o. a EKSSON spol. s. r. o.), které jednají ve shodě, a jsou propojeny...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Účetnictví nejblíže Strašnicím
DOSS
Vedení účetnictví - naši účetní specialisté povedou Vaše účetnictví v souladu se stávající platnou legislativou, Vám zbývá jen včas dodat data , potřebná k zaúčtování Vedení mzdové agendy - svěřte mzdy Vašich zaměstnanců do rukou...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
účto AMMOLITE
Poskytujeme kompletní servis v oblasti vedení daňové evidence, podvojného účetnictví a vedení personální a mzdové agendy nejenom pro soukromé podnikatelské subjekty, ale také pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Díky mnohaletým zkušenostem v...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Ing. Boris Guman
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Agentura Marcount
Nabídka zpracování účetní evidence, přiznání, evidence zaměstnanců či poradenské služby.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
ALFA E
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
IMEX Projekt
Společnost IMEX Projekt s.r.o. se od svého založení roku 2010 zabývá vedením a poradenstvím v oblasti účetnictví a to na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a nynějšího jednatele společnosti. Na konci roku 2012 došlo k rozhodnutí, ...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
MOBI
Nabídka účetního a daňového poradenství včetně zpracování účetní, mzdové a personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Hostivař
Jana Balcarová
Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové a mzdové problematiky. Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Zastupujeme klienta na úřadech. Zpracováváme přehled sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, knihy jízd, daňová...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství. Zabývám se zpracováním účetní i daňové evidence. Vyhotovuji veškerá přiznání k dani. Specializuji se na mzdy i vedení personalistiky. Zajišťuji odklad daní a dalšího.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
AC & T Consulting
Nabídka vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby. Poskytování účetního a ekonomického servisu.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov