Vedení účetnictví Praha 10 Vršovice

opravné položky k pohledávkám. Co se týče legislativy, s touto metodou, kromě již zmíněného ZoÚ, souvisejí také odst. ZoÚ, dále vyhlášky, kde jsou uvedeny pohledávky, ke kterým se opravné položky netvoří a vyhlášky, který stanovuje pravidla pro tvorbu opravných Eden položek. Posledním právním předpisem je pak ČÚS č. Opravné položky a vyřazení pohledávek, konkrétně jeho odstavce Na názor na tuto metodu jsem se opět zeptal účetní obce Pustá Polom, která k tomu říká následující Vzhledem k tomu, že malé obce jako je tato, většinou mzdové účetnictvím Vršovice nedisponují velkým majetkem a vysokou finanční hotovostí si neumím představit situaci, kdy by došlo např. k výše uvedenému příkladu znehodnocení majetku. Naše obec eviduje pohledávky po splatnosti maximálně v řádech tisíců a vzhledem k těmto nepatrným dlužným Flora částkám po splatnosti od roku i místní poplatky je podle mě tato metoda z hlediska náročnosti na zpracování a evidenci u malých obcí zbytečná. Také v našem případě postrádám význam vypovídací schopnosti této metody. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní vedení účetnictví Vršovicích reforma a ÚSC účetní metody, postupy účtování, výkaznictví. vyd. Turnov Acha obec účtuje, c. ISBN Účetní metoda ocenění reálnou hodnotou Tato metoda se užívá proto, aby se majetek neoceňoval cenou, za kterou byl v minulosti pořízen jak bylo účetnictví v minulosti postaveno, nýbrž jeho aktuální hodnotou. Ve světě se to týká především finančního majetku určeného k obchodování, ale u nás se tato

metoda užívá i u majetku, který je určený k prodeji. U obcí tvoří majetek, který se oceňuje reálnou hodnotou, tyto položky cenné papíry určené k obchodování dluhopisy, podílové listy, majetkové cenné papíry, které nepředstavují podstatný nebo rozhodující vliv, majetek určený k prodeji s výjimkou zásob. Samotná povinnost přecenit majetek reálnou hodnotou nastala pro ÚSC nejpozději k Legislativně je tato soukromým školkám Prahou 10 Vršovicemi

Vršovicemi účetní

metoda vymezena především v ZoÚ a jeho paragrafech č. a a ve vyhlášce, kde se objevuje v a Dále se také týká ČÚS č. a K vstoupí v platnost ČÚS č. který je věnován dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a bude také obsahovat určité aspekty týkající se jeho ocenění. Zavedení této metody se mi jeví jako krok správným směrem. Vzhledem k tomu, že se v minulosti v účetnictví ÚSC vyjma účetnictví Vršovice hospodářské činnosti neodepisovalo, byl majetek evidován v historických cenách. Mohlo tak docházet k případům, kdy byl takto oceněný majetek výrazně podhodnocen nebo i nadhodnocen, podle toho, jak byla postavena kupní smlouva. Analýza a komparace účetnictví před a po roce V účetnictví Vršovice důsledku reformy účetnictví ÚSC došlo k mnoha změnám, mezi které patří ať ty legislativní, jako změny v ZoÚ nebo třeba zavedení nových ČÚS, díky kterým byly ty staré zrušeny. Mezi další důležité změny patří i vydání nových účetních metod, jejichž stručný Jiřího z Poděbrad výčet a obsah nalezneme výše. Spolu s těmito změnami se uskutečnilo i několik dalších, které jsou uvedeny v následující kapitole. Olšany SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace. vyd. Turnov Acha obec účtuje,.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví ve Vršovicích
Jana Balcarová
Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové a mzdové problematiky. Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Zastupujeme klienta na úřadech. Zpracováváme přehled sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, knihy jízd, daňová...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství. Zabývám se zpracováním účetní i daňové evidence. Vyhotovuji veškerá přiznání k dani. Specializuji se na mzdy i vedení personalistiky. Zajišťuji odklad daní a dalšího.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
PRODIMO
Cílem společnosti je zabezpečit kvalitní účetní, ekonomické a právní služby našim klientům. Krédem společnosti PRODIMO s.r.o. je spolehlivost, cena, komplexnost a kvalita poskytovaných služeb. Odpovědnost cítíme jako logickou samozřejmost....Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
ALFA E
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
H.P.H. centrum
Naše účetní a daňová společnost vznikla v prosinci roku 1991. Jedná se o poradenskou a konzultační firmu v oblasti ekonomiky, účetnictví, auditu, daní, úvěrů, podnikatelských záměrů, analýz a likvidací. Klientovi zaručujeme nejen servis v...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
DOSS
Vedení účetnictví - naši účetní specialisté povedou Vaše účetnictví v souladu se stávající platnou legislativou, Vám zbývá jen včas dodat data , potřebná k zaúčtování Vedení mzdové agendy - svěřte mzdy Vašich zaměstnanců do rukou...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
INTERGEST CZ
Nabídka ekonomického a právního poradenství pro firmy. Zpracování daňové agendy, vedení účetnictví a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Účetnictví nejblíže Vršovicím
PROKURISTA.CZ
Vedeme daňovou evidenci i podvojné účetnictví, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy a deníky. Sestavujeme a rozesíláme veškerá hlášení, výkazy a přiznání. Na základě individuálních potřeb klienta, vystavujeme a rozesíláme...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
MIPEK
Zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Bubniak
Daňová kancelář Ing. Bubniaka je specializovaná daňově poradenská a účetní kancelář Firma byla založená 20. 11.1990 Činnost na trhu vyvíjí po celou dobu své existence, je tudíž dostatečně lety a praxí prověřená V čele týmu zkušených...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Mgr. Bc. David Vandrovec
Nabídka vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání i mezd.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ing. Ivana Holinová
Nabízíme vedení účetnictví pro bytové družstva, společenství vlastníků, malé firmy a fyzické osoby. Nabídka služeb: · vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy · vedení zákonem předepsané účetní agendy · evidence pohledávek...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Plexus
Naší ceny není třeba se lekat, je obvyklá, ne „levná“, přesto poměr ceny ke kvalitě poskytovaných služeb je příjemný. V oblasti ekonomiky působíme od roku 1994. Za tuto dobu jsme získali zkušenosti v rámci vedení účetní a daňové agendy v...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
ECONOMIA
Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, personální a mzdové agendy. Nabízíme služby rekonstrukce účetnictví, zastupování před úřady, likvidace společností, zpracování daňových přiznání. Zařídíme odklady daňových přiznání k...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
H & Finance
Společnost H & FINANCE spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Od roku 1998 se společnost prezentuje jako „rodinný podnik“ s celkovým počtem 3 zaměstnanců. Základní činností společnosti je vedení účetnictví, které je poskytováno tuzemským i...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
COMPUTER SVOBODA
Společnost Computer Svoboda s.r.o. vznikla v roce 1993 a je ryze českou společností. Hlavní činnost firmy spočívá v následujících oblastech: Zajistíme Vám dodávky komplexních řešení v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky na základě...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
AccArt
Našim klientům nabízíme služby v těchto oblastech: vedení účetnictví, daňová přiznání - zpracování, daňové poradenství, mzdové účetnictví a personální agenda. Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízíme...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Ú-SERVIS
Zpracování účetnictví, mezd, personalistiky, DPH - revize účetnictví, rekonstrukce účetnictví, zpracování daňového přiznání včetně příslušných povinných příloh. Zastupování Vaší firmy u příslušných úřadů.Zobrazit
Praha 10 - Michle
FISKUS CZ
Vedení účetnictví a daňové evidence (jednoduché i podvojné účetnictví), mzdy, DPH, ekonomické poradenství. Ekonomické projekty včetně projektů EU. Volitelné vedení účetnictví s přístupem klienta s pomocí Internetu. Společnost FISKUS CZ s.r.o....Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady