Vedení účetnictví Praha 10 Eden

ceny, a česká legislativa stanovuje povinnost ocenit vlastní výrobky cenou rovnou vlastním nákladům na jejich výrobu. Standard navíc stanovuje techniky určení pořizovací ceny, čím se česká legislativa nezabývá. Oproti tomu česká legislativa umožňuje dočasně snížit hodnotu zásob a vytvořit opravnou položku, což standard neumožňuje. Nakonec je třeba zmínit, že náhradní díly účtované v českém účetnictví jako zásoby, jsou v mezinárodním účtovány jako položka Pozemků, budov a zařízení Oddíl ale pouze v případě, že účetní Eden jednotka očekává dobu jejich použitelnosti delší než jedno účetní období. Investice do přidružených společností, do společných Flora podniků a do nemovitostí IFRS pro SME Těmito tématy se standard zabývá postupně v Oddílech Pro každý typ investice stanovuje definici a metodu oceňování. U investice do nemovitostí je pak důležitá podmínka, kterou musí splňovat. Standard říká, že investicí do účetnictví Eden nemovitostí je pozemek nebo budova, které je držena v rámci finančního leasingu nájemcem nebo vlastníkem, z důvodu příjmu z nájmu spíše než z důvodu použití ve výrobě nebo prodeje. Standard dále stanovuje, že investice do nemovitostí se oceňují reálnou hodnotou. Srovnání Česká legislativa samostatně neupravuje tyto položky. Můžeme je přiřadit k položkám dlouhodobého finančního majetku podíly v mzdová účetním Eden ovládaných a řízených osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. Investice do nemovitostí nedefinuje vůbec. Pozemky,

budovy a zařízení IFRS pro SME V Oddílu se řeší problematika účtování pozemků, budov, zařízení a investic do nemovitostí, u kterých účetní Edenu se nedá spolehlivě určit jejich reálná hodnota, bez toho aby na to bylo vynaloženo neúměrné množství nákladů. Pozemky, budovy a Želivského zařízení se řadí mezi hmotná aktiva. Jejich doba použitelnosti je delší než jedno účetní období a slouží ve výrobě, k poskytování zboží a služeb nebo pro pronájem nebo je účetní jednotka vlastní z administrativních důvodů. Účtuje se zde také o náhradních dílech, jejichž doba použitelnosti je delší než jedno účetní období. Tato hmotná aktiva se oceňují pořizovací cenou, do které se nezapočítávají náklady na otevření zařízení, představení výrobku nebo služby, náklady na reklamu, náklady na zaškolení účetnictví Eden zaměstnanců, výpůjční náklady a administrativní režijní náklady, nebo současnou hodnotou všech budoucích plateb, pokud byl majetek pořízen oproti úvěru Hmotná aktiva se odpisují, a tato hodnota je vykázána ve výsledku. Pozemky se neodepisují. Majetek se odpisuje od

Edenem služby účetních

chvíle, kdy je připraven k používání, až do chvíle, kdy je odúčtován respektive do chvíle, kdy je zcela odepsán. Účetní jednotka je povinna stanovit odpisovou základnu pro odpisování majetku. Při jejím stanovení musí brát v úvahu zejména očekávané využití majetku, Olšany opotřebení, technickou a obchodní zastaralost a omezení v používání majetku daná zákonem. Standard umožňuje tři metody odpisování, jsou to lineární metoda, metoda zmenšujícího se základu a metoda výkonových odpisů. Standard se opět zabývá snížením hodnoty aktiva,.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Edenu
Jana Balcarová
Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové a mzdové problematiky. Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Zastupujeme klienta na úřadech. Zpracováváme přehled sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, knihy jízd, daňová...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství. Zabývám se zpracováním účetní i daňové evidence. Vyhotovuji veškerá přiznání k dani. Specializuji se na mzdy i vedení personalistiky. Zajišťuji odklad daní a dalšího.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
ALFA E
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
INTERGEST CZ
Nabídka ekonomického a právního poradenství pro firmy. Zpracování daňové agendy, vedení účetnictví a mzdové agendy.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
DOSS
Vedení účetnictví - naši účetní specialisté povedou Vaše účetnictví v souladu se stávající platnou legislativou, Vám zbývá jen včas dodat data , potřebná k zaúčtování Vedení mzdové agendy - svěřte mzdy Vašich zaměstnanců do rukou...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Ú-SERVIS
Zpracování účetnictví, mezd, personalistiky, DPH - revize účetnictví, rekonstrukce účetnictví, zpracování daňového přiznání včetně příslušných povinných příloh. Zastupování Vaší firmy u příslušných úřadů.Zobrazit
Praha 10 - Michle
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
H.P.H. centrum
Naše účetní a daňová společnost vznikla v prosinci roku 1991. Jedná se o poradenskou a konzultační firmu v oblasti ekonomiky, účetnictví, auditu, daní, úvěrů, podnikatelských záměrů, analýz a likvidací. Klientovi zaručujeme nejen servis v...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
PROKURISTA.CZ
Vedeme daňovou evidenci i podvojné účetnictví, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy a deníky. Sestavujeme a rozesíláme veškerá hlášení, výkazy a přiznání. Na základě individuálních potřeb klienta, vystavujeme a rozesíláme...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
MIPEK
Zabývám se vedením účetnictví a daňové evidence.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
PRODIMO
Cílem společnosti je zabezpečit kvalitní účetní, ekonomické a právní služby našim klientům. Krédem společnosti PRODIMO s.r.o. je spolehlivost, cena, komplexnost a kvalita poskytovaných služeb. Odpovědnost cítíme jako logickou samozřejmost....Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
MTM
Firma MTM s.r.o. byla založena v roce 1994. Jejím cílem bylo a je poskytovat služby v oblasti POVRCHOVÉ TECHNOLOGIE MTM-LL, která byla vyvinuta jako vlastní know-how. Po řadě úspěšných zkoušek a ověřování v praxi firma MTM s.r.o. nabízí využití...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
ECONOMIA
Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, personální a mzdové agendy. Nabízíme služby rekonstrukce účetnictví, zastupování před úřady, likvidace společností, zpracování daňových přiznání. Zařídíme odklady daňových přiznání k...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Plexus
Naší ceny není třeba se lekat, je obvyklá, ne „levná“, přesto poměr ceny ke kvalitě poskytovaných služeb je příjemný. V oblasti ekonomiky působíme od roku 1994. Za tuto dobu jsme získali zkušenosti v rámci vedení účetní a daňové agendy v...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Mgr. Bc. David Vandrovec
Nabídka vedení účetnictví a zpracování daňového přiznání i mezd.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
H & Finance
Společnost H & FINANCE spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Od roku 1998 se společnost prezentuje jako „rodinný podnik“ s celkovým počtem 3 zaměstnanců. Základní činností společnosti je vedení účetnictví, které je poskytováno tuzemským i...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
PFA service
Vedení účetnictví a mzdové agendy se specializací na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Vzhledem k poskytování účetních služeb pro spravované objekty jsme dostatečně odborně způsobilý k vedení účetnictví fyzických a...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
TRISON
Firma TRISON, s. r. o., se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím na profesionální úrovni v souladu s českými zákony od roku 1995. Zpracování účetnictví provádějí kvalifikovaní pracovníci. Firma zaměstnává daňového poradce....Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Romana Virtová
Nabízíme vedení účetnictví a zajišťování auditorské činnosti.Zobrazit
Praha 4 - Nusle