Vedení účetnictví Praha 10 Strašnická

prokázat, že jeho vynaložení bylo dohodnuto v konkrétní uzavřené smlouvě např. u výdaje za poradenství je prokázání jeho skutečného provedení někdy problematické a správce daně může zaúčtovaný výdaj posoudit jako dobrovolné plnění, respektive jako výdaj, který nebyl vedení účetnictvím Strašnické prokazatelně vynaložen na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jako daňově uznatelný výdaj náklad je možné v souladu s Strašnická ustanovením ZDP uznat např. odpisy dlouhodobého majetku do výše stanovené dle ZDP, příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství účetnictví Strašnická vyplývá ze zvláštního právního předpisu např. příspěvky různým profesním komorám, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel hradí za své zaměstnance pokud bylo Želivského zaplaceno, rezervy a opravné položky tvořené v souladu s ustanoveními zákona č. Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, výdaje náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců např. ochranné nápoje, závodní preventivní péče, lékařské prohlídky, výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců atd., výdaje na pracovní cesty např. výdaje na ubytování, stravné, pohonné hmoty, výdaje náklady na zabezpečení požární ochrany, smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení jen pokud byly zaplaceny a další. Výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů nejsou zejména, např. výdaje na

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou uplatňovány v podobě odpisů, odměny členů statutárních orgánů a dalších Zborov orgánů právnických osob, podíly na zisku, penále, úroky z prodlení a pokuty jedná se o sankce např. od finančních úřadů, které nemohou být daňově uznatelné ani pokud byly zaplaceny, technické zhodnocení, daň dědická, darovací, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, odložená daň, výdaje na reprezentaci, kterými jsou výdaje na pohoštění, občerstvení a dary za dar se však nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného Skalka zboží nebo služby, jehož hodnota nepřesahuje Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně, atd. Položky

Účetnictví Strašnická

odčitatelné od základu daně a položky snižující základ daně Stanovený základ daně lze snížit o položky odčitatelné od základu daně podle ZDP např. daňová ztráta, výdaje na projekty výzkumu a vývoje a takto upravený základ daně dále může být snížen o položky Strašnické vedení účetnictví snižující základ daně uvedené v ZDP odečet u neziskových subjektů, odečet darů. JAROŠ, T. Daň z příjmů právnických osob v účetnictví praktický průvodce. s. zákona č. Sb., o daních z příjmů, v platném znění zákona č. Sb., o daních z příjmů, v platném znění Daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí období může poplatník daně z příjmů právnických osob, který není služby účetních Strašnické obecně prospěšnou společností, odečíst v pěti bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích po vzniku této ztráty. Daňová.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Strašnické
PFA service
Vedení účetnictví a mzdové agendy se specializací na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Vzhledem k poskytování účetních služeb pro spravované objekty jsme dostatečně odborně způsobilý k vedení účetnictví fyzických a...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
MTM
Firma MTM s.r.o. byla založena v roce 1994. Jejím cílem bylo a je poskytovat služby v oblasti POVRCHOVÉ TECHNOLOGIE MTM-LL, která byla vyvinuta jako vlastní know-how. Po řadě úspěšných zkoušek a ověřování v praxi firma MTM s.r.o. nabízí využití...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Vladimíra Horová
Kompletní zpracování účetní agendy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
TRISON
Firma TRISON, s. r. o., se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím na profesionální úrovni v souladu s českými zákony od roku 1995. Zpracování účetnictví provádějí kvalifikovaní pracovníci. Firma zaměstnává daňového poradce....Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
FANTOZZI
Nabídka zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mzdové i personální agendy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Antonín Hála
Nabídka vedení a rekonstrukce účetnictví, účetního poradenství a poradenství v oblasti mezd a daní.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
EKODAT CZ
„Naše společnost se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým ekonomickým poradenstvím. Jsme členem skupiny firem, (EKODAT CZ a. s., EKODAT Litvínov s. r. o., E.K. DAT Louny s. r. o. a EKSSON spol. s. r. o.), které jednají ve shodě, a jsou propojeny...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
HLAVA
Společnost Hlava, s. r. o. byla založena v roce 1993 s hlavní zaměřením v oblasti zpracování účetnictví, mezd, daňového poradenství, automatizovaného zpracováni dat a programování. V důsledku stále větší potřeby našich zákazníků přesunout...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
DOSS
Vedení účetnictví - naši účetní specialisté povedou Vaše účetnictví v souladu se stávající platnou legislativou, Vám zbývá jen včas dodat data , potřebná k zaúčtování Vedení mzdové agendy - svěřte mzdy Vašich zaměstnanců do rukou...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Ekonom servis
EKONOM servis s.r.o., se sídlem v Praze, Kouřímská 7 nabízí své služby podnikatelům v celé šíře jejich ekonomické agendy. Jsme kapacitně připraveni poskytovat komplexní servis v těchto oblastech: Jednoduché i podvojné účetnictví Daňové...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
účto AMMOLITE
Poskytujeme kompletní servis v oblasti vedení daňové evidence, podvojného účetnictví a vedení personální a mzdové agendy nejenom pro soukromé podnikatelské subjekty, ale také pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Díky mnohaletým zkušenostem v...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
ALFA E
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Ing. Olga Karolová
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňového přiznání nebo finanční analýzy včetně zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Ing. Boris Guman
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jana Balcarová
Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daňové a mzdové problematiky. Poskytujeme účetní a daňové poradenství. Zastupujeme klienta na úřadech. Zpracováváme přehled sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, knihy jízd, daňová...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Dvořáková
Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství. Zabývám se zpracováním účetní i daňové evidence. Vyhotovuji veškerá přiznání k dani. Specializuji se na mzdy i vedení personalistiky. Zajišťuji odklad daní a dalšího.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Agentura Marcount
Nabídka zpracování účetní evidence, přiznání, evidence zaměstnanců či poradenské služby.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
SMART ekonomický servis
SMART ekonomický servis, s.r.o. je společnost, zaměřující se na poskytování služeb v oblasti účetnictví a daní. Společnost se specializuje především na tvorbu vnitřních směrnic pro právnické osoby. Tyto směrnice jsou přímo ušité na podmínky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
RM VZDĚLÁVÁNÍ
Specializujeme se na pořádání prezenčních a internetových kurzů účetnictví, mzdového účetnictví, daní a daňové evidence. Naším cílem je připravit Vás do účetní, mzdové a daňové praxe tak, aby Vás v té skutečné realitě překvapilo jen...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Ú-SERVIS
Zpracování účetnictví, mezd, personalistiky, DPH - revize účetnictví, rekonstrukce účetnictví, zpracování daňového přiznání včetně příslušných povinných příloh. Zastupování Vaší firmy u příslušných úřadů.Zobrazit
Praha 10 - Michle