Vedení účetnictví Praha 5 Praha 13

ceny dlouhodobého majetku. Chyby je možné členit na chyby obecné, chyby z pohledu odborného, chyby z pohledu následků, chyby z pohledu údajů, chyby z pohledu velikosti, chyby z pohledu počtu výskytů a na chyby z pohledu složitosti. Chybu je důležité odlišit od podvodu viz Praha 13 níže, ne však od omylu ten může vzniknout v případech, kdy je určitý problém řešen všeobecným NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. s. NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. s. SKÁLA, M. KUNEŠOVÁ SKÁLOVÁ, J. Nejčastější účetní a daňové chyby. s. DUŠEK, J. Chyby a kontroly v účetnictví. s. správným způsobem, následně se však ukáže, že správný není, protože z pohledu konečného důsledku není mezi nimi rozdíl a odhalený omyl se stává chybou. Následkem chyb je nejen daňové účetnictví Praze 13 snížení zisku, ale v důsledku daňového doměrku může dojít také k majetkovému oslabení podniku a následnému snížení jeho konkurenceschopnosti. Dopad daňové nebo účetní chyby však nemusí pocítit pouze podnik, nýbrž také osoba, která chybu způsobila např. Praze 13 mzdová účetním zaměstnanec, kterému může být uložena náhrada škody dle ustanovení zákona č. zákoník práce, v platném znění, a to až do výše čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Kromě nesprávnosti způsobené chybou může však účetní jednotka obsahovat i Lužiny nesprávnost, jež byla způsobena podvodem. Charakteristikou podvodu se zabývá např. Mezinárodní auditorský standard ISA International standard

on auditing dále také jen ISA který uvádí, že klíčovým faktorem pro odlišení chyby a podvodu je úmyslné jednání. Podvod lze tedy definovat jako úmyslný čin, jehož účelem je získání neoprávněné či protiprávní výhody. Standard také rozlišuje dva typy záměrné nesprávnosti, a to nesprávnost plynoucí z podvodného účetního výkaznictví a nesprávnost plynoucí ze zpronevěry majetku. Riziko neodhalení Luka je u podvodu vyšší, než u chyby, jelikož se často jedná o promyšlený, naplánovaný čin, případně dochází k falšování či nezaznamenání účetního případu nebo k záměrnému klamání auditora, který provádí ověření účetní závěrky. Jestliže se podvodu Butovice dopouští vedení společnosti, je riziko neodhalení nesprávnosti vyšší, než v případě, kdy podvod způsobí zaměstnanci. Vedení společnosti totiž často může přímo či nepřímo manipulovat účetní záznamy nebo obcházet kontrolní mechanismy navržené k prevenci podobných podvodů ze strany ostatních zaměstnanců. V současné době je účetnictví vedeno a účetní závěrka zpracovávána ve většině služby účetních Prahy 13 případů pomocí počítačových programů. Díky této technické vymoženosti se jistě podařilo odstranit z účetních závěrech mnoho chyb, které vznikaly dříve, při vedení účetnictví pouze v papírové podobě bez možnosti využití informačních technologií. Avšak ani pražskou pražskou masáží

Účetnictví Praha 13

sebelepší počítačový program nezpracuje účetnictví ani nevyhotoví účetní závěrku sám. I v dnešní době potřebuje účetní jednotka účetnictví Praha 13 pracovníka, který údaje do počítače správně zadá, zkontroluje a na konci účetního období vyhotoví účetní závěrku. Tento pracovník.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Praze 13
Martina Mohylová
Naše společnost vznikla již roku 1997 jako živnost Ing. Martiny Mohylové. Naše praxe v oboru ale zdaleka přesahuje dobu naší existence, po kterou jsme byli vždy profesionálním partnerem mnoha firem žádajících naši pomoc. Předmětem našeho podnikání...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Karel Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
HAN - SOeS
Firmu jsme založili již v roce 1990 jako jednu z prvních velkých účetních firem. V roce 2002 jsme založili společnost s ručením omezeným. V současné době zaměstnáváme 10 pracovníků a zpracováváme účetnictví cca 130 firmám. Mezi naše...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Celému komplexu účetní problematiky se jako fyzické osoby profesionálně věnujeme již řadu let. Máme praktické zkušenosti z vedení účetnictví (daňové evidence) velkými společnostmi počínaje přes společnosti střední a malé a fyzickými osobami...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
AGAG
Jsme společnost, která pro Vás účtuje již vice jak 10 let. Razíme osobní kontakt a lidský přístup ke klientovi, zaručíme spolehlivost a dlouhodobou jistotu. Specializujeme se na malé a střední společnosti, ale poradíme i začínajícím podnikatelům,...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
BOEL
Poskytujeme kompletní účetní a daňový servis. Zpracování účetní a mzdové agendy malých organizací včetně zpracování všech druhů daní. Poradenskou službu a v případě zájmu zákazníka zpracování agendy na pracovišti objednatele.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Helena Bradová
Zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence pro OSVČ, malé a střední firmy.Zobrazit
Praha 5 - Řeporyje
Ivan Smrčka
Jsme volné sdružení účetních s mnohaletou zkušeností. Díky nízkým režijním nákladům můžeme nabídnout bezkonkurenčně nejnižší ceny na trhu při zachování vysoké kvality. Zároveň nabízíme komplexní a individuální přístup ke každému...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
ARTEX
Jsme předními poskytovateli externího vedení účetnictví a zpracování mezd. Náš tým tvoří specialisté na jednotlivé obory. Proto vždy budete v kontaktu s odborníkem na zpracování účetnictví či zpracování mezd. Pomocí širokého týmu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Alena Čížková
Nabízíme profesionální vedení účetnictví, mzdové a personální agendy a řešení problémů spojených s oblastí daní, sociálního a zdravotního pojištění. Vypracujeme pro Vás daňová přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob,...Zobrazit
Praha 5 - Řeporyje
Lukáš Kabele
Vedení účetnictví a nabídka účetního poradenství.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Společnost IKON
Hledaný výraz: OK Mapa stránekTisknout stranuKlientská sekcePodporaIKON.CZ O nás Správa nemovitostí Odkazy Aktuality Nemovitosti Kontakty nacházíte se: Úvod» O nás Komplexní péče o vaši nemovitost Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
PESKIM
Obchodní společnost PESKIM s.r.o. se zabývá externím zpracováním účetnictví zejména malých a středně velkých společností. Naše služby rovněž zahrnují zastupování zadavatelů při výkonu práv a povinností, vedení účetnictví, zpracování...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Syntea software group
Syntea software group a.s. je systémovým integrátorem a dodavatelem IT řešení, technologií a služeb pro finanční instituce, komerční subjekty a státní sektor. Transformovaně působí na českém trhu od roku 1990 a na slovenském trhu od roku 2001. Pod...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
AFIN
Společnost AFIN s.r.o. je poradenskou skupinou v oblasti firemních služeb (management consulting) od roku 1997. Naše vize: budování dlouhodobých partnerských vztahů s cílem zajistit našim klientům trvalý růst pomocí komplexních služeb v oblasti...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
ALDIA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Top Audit Bohemia
Společnost Top Audit Bohemia, a.s. - působí v oblasti auditorských služeb již od roku 2000 a je členem Komory auditorů České republiky. Oprávnění KAČR 396. Auditorské služby poskytujeme pro všechny podnikatele - velké i malé obchodní společnosti,...Zobrazit
Praha 5 - Zličín
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov