Vedení účetnictví Praha 5 Zličín

podřízených výrobnímu úseku vydělený celkovou rozpočtovanou produkcí všech výroben a vynásobený plánovanou produkcí konkrétní výrobní linky pro rozpočtované období. Sečtením těchto dvou částí kalkulační přirážky vznikne plánovaná kalkulační přirážka výrobní režie pro rozpočtové období na jednotku produkce vyráběné na dané výrobní lince. Tato kalkulační přirážka se používá, jak účetnictví Zličín již bylo uvedeno, pro výpočet výrobních cen výrobků a představuje podíl výrobní režie na jednotku produkce. Ve finálním výrobku, který Blatiny prošel třemi výrobními fázemi na výrobnách a výrobních linkách, se tedy celková kalkulační přirážka výrobní režie skládá ze třech hodnot. Propočtové kalkulace Propočtové kalkulace sestavuje v podniku obchodní ředitel, který je zodpovědný za cenovou politiku společnosti. Propočtová kalkulace slouží ke stanovení prodejní ceny a vzniká před uvedením nového nebo inovovaného výrobku na trh nezávislá síť, při účasti v tendru řetězce, popř. k individuální cenové nabídce zahraniční a tuzemské velkoobchody, velkochovatelé. Kalkulace prodejní ceny se vypočítává následovně Přímý jednicový materiál Přímé jednicové mzdy vč. SP ZP Ostatní přímé jednicové poradenství účetními Zličíně náklady Kalkulační přirážkay výrobní režie Propočtová výrobní cena Správní režie v Odbytová režie Kalkulovaný zisk Prodejní cena V Praha 17 případě stanovení nabídkové ceny v rámci tendru do řetězců, kde bývá velký tlak na cenu a tyto obchody se uzavírají především na

doplnění nevyužité výrobní kapacity, se nabídková cena stanovuje většinou bez zisku. Nabídkovou cenu tedy tvoří propočtová výrobní cena příspěvek na úhradu ostatních režijních nákladů. Vnitropodnikové ceny Vedle výrobní ceny, která slouží nejenom ke sledování účetnictví Zličín dosahovaných marží jednotlivých výrobků, ale i jako podklad pro sledování hodnoty zásob a zúčtování jejich změny stavu pro účely finančního účetnictví, se pro ohodnocení zásob určených k prodeji, používá v nákladovém účetnictví ještě jedna cena. Tato cena je Lužiny společností označována jako distribuční cena a skládá se z výrobní ceny výrobku a přirážky, která v sobě zahrnuje podíl správní

Služby účetních Zličínem

režie. Za tuto cenu nakupují prodejní sortiment jednotlivá prodejní střediska, a tato cena se při prodeji výrobků a zboží stává jejich nákladem. Marže, která vznikne při prodeji z rozdílu tržby a tohoto nákladu, slouží k pokrytí distribučních a odbytových nákladů prodejního střediska a v případě jeho úspěšného hospodaření k vytvoření jeho zisku. Výsledek hospodaření jednotlivých prodejních středisek je podkladem k odměňování osob zodpovědných za jejich hospodaření např. regionálních manažerů. Dosažené marže z prodejů jsou rovněž podkladem pro odměňování obchodních zástupců. Aby bylo možno rozdělit tržby a nákladovou cenu sortimentu na příslušná Luka střediska, která realizovala jejich prodej, jsou jednotlivým odběratelům přiděleny příznaky, které charakterizují, kterému obchodnímu Zličínu zpracování účetnictvím zástupci jsou tito zákazníci přiděleni. Na základě tohoto příznaku, jsou pak výnosy i náklady na prodaný sortiment zúčtovány.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Zličíně
Top Audit Bohemia
Společnost Top Audit Bohemia, a.s. - působí v oblasti auditorských služeb již od roku 2000 a je členem Komory auditorů České republiky. Oprávnění KAČR 396. Auditorské služby poskytujeme pro všechny podnikatele - velké i malé obchodní společnosti,...Zobrazit
Praha 5 - Zličín
Účetnictví nejblíže Zličínu
ALDIA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
ARTEX
Jsme předními poskytovateli externího vedení účetnictví a zpracování mezd. Náš tým tvoří specialisté na jednotlivé obory. Proto vždy budete v kontaktu s odborníkem na zpracování účetnictví či zpracování mezd. Pomocí širokého týmu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
AGAG
Jsme společnost, která pro Vás účtuje již vice jak 10 let. Razíme osobní kontakt a lidský přístup ke klientovi, zaručíme spolehlivost a dlouhodobou jistotu. Specializujeme se na malé a střední společnosti, ale poradíme i začínajícím podnikatelům,...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Celému komplexu účetní problematiky se jako fyzické osoby profesionálně věnujeme již řadu let. Máme praktické zkušenosti z vedení účetnictví (daňové evidence) velkými společnostmi počínaje přes společnosti střední a malé a fyzickými osobami...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
PECORA
Nabízíme veškeré služby spojené s vedením účetnictví pro podnikatele, živnostníky, malé a střední firmy. Poskytujeme vedení účetnictví, daňovou evidenci, zpracování mezd, rekonsrukce účetnictví, daňová přiznání, DPH, účetní...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
BOEL
Poskytujeme kompletní účetní a daňový servis. Zpracování účetní a mzdové agendy malých organizací včetně zpracování všech druhů daní. Poradenskou službu a v případě zájmu zákazníka zpracování agendy na pracovišti objednatele.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Martina Mohylová
Naše společnost vznikla již roku 1997 jako živnost Ing. Martiny Mohylové. Naše praxe v oboru ale zdaleka přesahuje dobu naší existence, po kterou jsme byli vždy profesionálním partnerem mnoha firem žádajících naši pomoc. Předmětem našeho podnikání...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Michal Vávra
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání, účetního poradenství a zpracování dat.Zobrazit
Praha západ - Hostivice
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
Karel Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Helena Bradová
Zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence pro OSVČ, malé a střední firmy.Zobrazit
Praha 5 - Řeporyje
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
Alena Čížková
Nabízíme profesionální vedení účetnictví, mzdové a personální agendy a řešení problémů spojených s oblastí daní, sociálního a zdravotního pojištění. Vypracujeme pro Vás daňová přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob,...Zobrazit
Praha 5 - Řeporyje
Šárka Peterová
Jsme pražská firma se třemi pobočkami, působící na trhu již od roku 1995. Účetnictví a jiné přidružené agendy zpracováváme na softwaru HELIOS RED společnosti ASSECO SOLUTION a.s. Naše specializace je i zajišťování zpracování účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
HAN - SOeS
Firmu jsme založili již v roce 1990 jako jednu z prvních velkých účetních firem. V roce 2002 jsme založili společnost s ručením omezeným. V současné době zaměstnáváme 10 pracovníků a zpracováváme účetnictví cca 130 firmám. Mezi naše...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Petra Bobková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Ivan Smrčka
Jsme volné sdružení účetních s mnohaletou zkušeností. Díky nízkým režijním nákladům můžeme nabídnout bezkonkurenčně nejnižší ceny na trhu při zachování vysoké kvality. Zároveň nabízíme komplexní a individuální přístup ke každému...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc