Vedení účetnictví Praha 5 Malá Strana

středisku. Kalkulace distribuční ceny se stanovuje na základě průměrné výrobní ceny výrobku nebo nákupní ceny zboží za předcházející čtvrtletí předem stanovená přirážka správní režie rozdílná pro jednotlivé skupiny prodejního sortimentu s platností na měsíce. Systém založený na odměňování zaměstnanců obchodu dle ekonomických dopadů realizovaných prodejů vede k motivaci zainteresovaných pracovníků prodávat sortiment s vyšší marží, přemýšlet o nákladech spojených s realizací prodeje a nejenom se snažit dosáhnout co největšího obratu. Vnitropodnikové služby S ohledem na odpovědnostně orientované účetnictví jsou v rámci společnosti mezi Petřín jednotlivými vnitropodnikovými útvary přeúčtovávány následující vnitropodnikové náklady náklady na skladování, vychystávání a manipulaci se zbožím a výrobky účtuje centrální sklad jednotlivým prodejním střediskům náklady na manipulaci se zbožím a výrobky Malostranská účtují depa příslušným prodejním střediskům v rámci distribuční sítě náklady spojené s nákupem a údržbou výpočetní techniky poradenství účetními Malé Strany účtuje IT středisko ostatním střediskům náklady spojené s přípravou propagačních materiálů účtuje propagace příslušným účetnictví Malá Strana střediskům náklady na výrobu tepla páry pro výrobní proces extruze účtuje kotelna příslušným výrobním střediskům náklady spojené s prezentací firmy účtují střediska chovatelského centra marketingovému oddělení při reprezentaci na závodech a výstavách ostatní náklady

dle potřeby zapůjčení firemních vozidel, přeúčtování poskytnuté přepravy a jiné Kalkulace vnitropodnikových cen jsou stanovovány na Malé Straně účetní základě skutečných nákladů předchozího účetního období. Rozpočetnictví Dlouhodobé rozpočty víceleté se sestavují v souladu se účetnictví Malá Strana strategickým plánem společnosti. Tyto rozpočty jsou sestavovány na základě požadavků vlastníků a také úvěrujících bank. Dá se tedy říci, že jejich revize a doplnění o další rozpočtové období probíhá vždy přibližně jednou za dva roky. Období, na které se Staroměstská připravují, se pohybuje od let. Rozpočty se připravují ve formě souhrnných finančních výkazů, tzn. ve formátu výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu přehledu o peněžních tocích. Tyto finanční výkazy jsou obvykle ještě doplněny o podrobnější prodejní plán plán tržeb v rozdělení podle jednotlivých prodejních kanálů a investiční rozpočet. Z dlouhodobých rozpočtů vycházejí krátkodobé rozpočty, které jsou ve společnosti, z pohledu jejího ekonomického řízení, nejpoužívanější. Jejich rozpočtovým obdobím je kalendářní rok, Hradčanská sestavují se s přesností na měsíce a jsou detailně rozpracovávány až na úroveň analytických účtů a středisek. Jejich sestavování je organizováno kombinací přístupů top down a bottom down. Jednotliví manažeři a ředitelé se intenzivně podílejí na sestavování rozpočtů malostranská pražská soukromé školce

Služby účetních Malou Stranu

svých středisek a úseků, a následně jsou i na jejich plnění hmotně zainteresováni vazba na mzdové odměňování. Za koordinaci sestavování rozpočtů je ve společnosti, ve spolupráci s finančním manažerem, zodpovědný ekonomický ředitel. Tvorba krátkodobých.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Malé Straně
DIADEM
Rádi bychom Vám nejdříve představili naši společnost. Působíme na trhu od roku 1995 jako přední poradenská a účetní společnost. Za tu dobu jsme se podíleli na úspěchu mnoha českých firem působících v oblastech služeb i výroby a také...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
WERTHEIM
Nabídka služeb daňového poradce, zastupování v daňových řízeních, účetnictví, zpracování mezd, daní a daňového přiznání. Talentovaní lidé – Využíváme talentovaný tým, který dovede velmi dobře naslouchat našim zákazníkům. Zdroje...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
AKONTSERVIS
Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání. Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Jindřiška Rejholdová
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personální agendy.Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Lenka Pavelcová
Mít vlastní účetní oddělení znamená často vysoké náklady bez odpovídajících výsledků. Svěřte své doklady i čísla nám a my se o ně postaráme. Zaúčtujeme veškeré doklady dle požadavků klienta připravíme zprávy a účetní výstupy. Vedení...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Účetnictví nejblíže Malé Straně
AV-economics
AV-economics, s.r.o. se zabývá vzdělávací činností pořádáním rekvalifikačních kurzů, kurzů a seminářů s tématy podvojného účetnictví, daňové evidence, personalistiky, mzdového účetnictví,daní, marketingu, managementu a IT technologie....Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Magdalena Blažková
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a DPH.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
APOS
Poskytujeme komplexní služby perfektní kvality všem klientům bez ohledu na to, jde-li o renomovanou společnost se zahraničním kapitálem nebo o podnikatele s regionálním působením. Vše řešíme s maximálním pochopením, nasazením a s naprostou...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Finance Accounting
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
EDM Utilitas Audit
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, tvorbu účetních auditů, komorní poradenství, mzdové účetnictví a audit čerpání dotací. Skupina EDM Utilitas je tvořena dvěma společnostmi – EDM Utilitas Tax a EDM Utilitas Audit. Máme za sebou...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Ing. Hana Brothánková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Ing. Marek Moudrý
Síť BDO poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní, finančního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvětově BDO tvoří pátou největší síť auditorských a poradenských společností. Zaměstnává více jak 55 tisíc...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Ekonomia JH
Společnost Ekonomia JH zajišťuje již 18 let externí vedení účetnictví a zpracování mezd, včetně ekonomického a daňového poradenství. Našimi zákazníky jsou velké i malé podnikatelské subjekty, fyzické osoby, neziskové organizace i...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
HGS Agency
HGS Agency s.r.o., která je poradenskou a konsultační společností. Na základě dlouholetých zkušeností si Vám dovolujeme nabídnout naše služby jejichž kvalitu garantujeme. Propojením dvou ekonomických záměrů, účetnictví a...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
E & Fin
Společnost E & Fin, a. s., byla založena v roce 1996. Za osmnáct let působení jsme získali rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenských služeb. Našimi devizami jsou spolehlivost, flexibilita, diskrétnost a proklientský přístup. Naše služby...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Marta Voborníková
Nabízíme služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání, daní z příjmu právnických i fyzických osob, přiznání DPH. Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, PSSZ a zdravotních...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Jitka Čeledová
Nabízím kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mezd.Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Ing. Pavel Průcha
Nabízím komplexní vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd včetně vyhotovení příslušných daňových přiznání.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany