Vedení účetnictví Praha 5 Stodůlky

kalendářního dne následujícího měsíce. Samotné zpracování a oběh účetních dokladů se ve společnosti řídí účetní směrnicí Praha 13 Oběh účetních dokladů. Tato směrnice stanovuje pravidla pro schvalování dokladů po stránce věcné, prověřování dokladů po stránce formální a pravidla pro nakládání s doklady. Tato směrnice vymezuje odpovědné osoby v rozsahu pracovních pozic, které doklady schvalují po Lužiny věcné stránce. Tyto osoby svým podpisem dle podpisového vzoru, který tvoří přílohu této směrnice stvrzují, že vyúčtované dodávky byly skutečně provedeny, předány v odpovídající kvalitě a množství a že vyúčtovaná částka odpovídá dohodnuté ceně. Těmito osobami jsou jednotliví vedoucí pracovníci zodpovědní za hospodaření příslušných středisek, kterých se daný účetní případ týká. Po účetnictví Stodůlky stránce formální prověřuje doklad před jeho zaevidováním a zaúčtováním do podnikového softwaru EDIS ONE příslušný pracovník účtárny. Účtový rozvrh Při sestavování svého účtového rozvrhu vychází společnost z platných účetních předpisů. Účtový rozvrh je sestavován tak, aby bylo možno zaúčtovat všechny potřebné účetní případy a sestavit řádnou i konsolidovanou účetní závěrku. Účtový rozvrh vychází ze směrné účtové osnovy a respektuje jednotlivé uspořádání účtových tříd a účtových skupin v rozsahu Stodůlkami mzdové účetnictvím konkrétních podnikových a vnitropodnikových potřeb. V účtovém rozvrhu se využívá třídění jednotlivých účtových skupin na účty

syntetické s trojmístným číselným značením těchto účtů a na účty analytické také třímístné v dalším vícestupňovém členění daňové účetnictví Stodůlkách podle legislativních požadavků na analytické členění a dle potřeb samotné společnosti. Kompletní číslo účtu je tedy šestimístné stodůlkovské pražské instalatéři

Mzdová účetním Stodůlek

pozice tvoří syntetická část účtu a pozice analytika daného účtu. Účtový rozvrh nákladových a výnosových účtů společnosti je uveden v příloze Účetní záznamy Převážná většina účetních operací probíhá záznamem do prvotních evidencí, odkud jsou přenášeny Luka buď individuálně, nebo hromadně např. fakturace jako záznam do účetního deníku. Tento účetní záznam vždy obsahuje datum účetního případu, číslo účetního dokladu, druh účetního pohybu, obsah záznamu popis účetní operace, účet MD a D, částku a poznámku. V Butovice případě nákladových a výnosových účtu je při zaúčtování vyžadováno ještě středisko. Účetní záznam lze dále doplnit o zakázku, stroj a výkon. Na základě záznamů z účetního deníku umožňuje podnikový software EDIS ONE sestavovat souhrnné účetní knihy, dále účetnictví Stodůlky obratové předvahy a finanční účetní výkazy a to nejenom souhrnně za celý podnik, ale i jednotlivě za střediska, výkony, stroje. Záznamy z účetního deníku rovněž slouží jako podklad pro sestavování různých podnikových reportů prostřednictvím modulu reportingu. Obr. Detail účetního záznamu z účetního deníku Pramen Podnikový software EDIS ONE Obr. Účetní deník Pramen Podnikový software EDIS ONE Nákladové účetnictví Z dosavadního textu je již zřejmé, že nákladové účetnictví společnosti je orientováno odpovědnostně. Za.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví ve Stodůlkách
AGAG
Jsme společnost, která pro Vás účtuje již vice jak 10 let. Razíme osobní kontakt a lidský přístup ke klientovi, zaručíme spolehlivost a dlouhodobou jistotu. Specializujeme se na malé a střední společnosti, ale poradíme i začínajícím podnikatelům,...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Martina Mohylová
Naše společnost vznikla již roku 1997 jako živnost Ing. Martiny Mohylové. Naše praxe v oboru ale zdaleka přesahuje dobu naší existence, po kterou jsme byli vždy profesionálním partnerem mnoha firem žádajících naši pomoc. Předmětem našeho podnikání...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
BOEL
Poskytujeme kompletní účetní a daňový servis. Zpracování účetní a mzdové agendy malých organizací včetně zpracování všech druhů daní. Poradenskou službu a v případě zájmu zákazníka zpracování agendy na pracovišti objednatele.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
PESKIM
Obchodní společnost PESKIM s.r.o. se zabývá externím zpracováním účetnictví zejména malých a středně velkých společností. Naše služby rovněž zahrnují zastupování zadavatelů při výkonu práv a povinností, vedení účetnictví, zpracování...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Lukáš Kabele
Vedení účetnictví a nabídka účetního poradenství.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
HAN - SOeS
Firmu jsme založili již v roce 1990 jako jednu z prvních velkých účetních firem. V roce 2002 jsme založili společnost s ručením omezeným. V současné době zaměstnáváme 10 pracovníků a zpracováváme účetnictví cca 130 firmám. Mezi naše...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
ARTEX
Jsme předními poskytovateli externího vedení účetnictví a zpracování mezd. Náš tým tvoří specialisté na jednotlivé obory. Proto vždy budete v kontaktu s odborníkem na zpracování účetnictví či zpracování mezd. Pomocí širokého týmu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Společnost IKON
Hledaný výraz: OK Mapa stránekTisknout stranuKlientská sekcePodporaIKON.CZ O nás Správa nemovitostí Odkazy Aktuality Nemovitosti Kontakty nacházíte se: Úvod» O nás Komplexní péče o vaši nemovitost Společnost IKON, spol. s r. o. zajišťuje správu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Karel Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Celému komplexu účetní problematiky se jako fyzické osoby profesionálně věnujeme již řadu let. Máme praktické zkušenosti z vedení účetnictví (daňové evidence) velkými společnostmi počínaje přes společnosti střední a malé a fyzickými osobami...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Ivan Smrčka
Jsme volné sdružení účetních s mnohaletou zkušeností. Díky nízkým režijním nákladům můžeme nabídnout bezkonkurenčně nejnižší ceny na trhu při zachování vysoké kvality. Zároveň nabízíme komplexní a individuální přístup ke každému...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví nejblíže Stodůlkám
Helena Bradová
Zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence pro OSVČ, malé a střední firmy.Zobrazit
Praha 5 - Řeporyje
Alena Čížková
Nabízíme profesionální vedení účetnictví, mzdové a personální agendy a řešení problémů spojených s oblastí daní, sociálního a zdravotního pojištění. Vypracujeme pro Vás daňová přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob,...Zobrazit
Praha 5 - Řeporyje
Syntea software group
Syntea software group a.s. je systémovým integrátorem a dodavatelem IT řešení, technologií a služeb pro finanční instituce, komerční subjekty a státní sektor. Transformovaně působí na českém trhu od roku 1990 a na slovenském trhu od roku 2001. Pod...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
AFIN
Společnost AFIN s.r.o. je poradenskou skupinou v oblasti firemních služeb (management consulting) od roku 1997. Naše vize: budování dlouhodobých partnerských vztahů s cílem zajistit našim klientům trvalý růst pomocí komplexních služeb v oblasti...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
ALDIA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Top Audit Bohemia
Společnost Top Audit Bohemia, a.s. - působí v oblasti auditorských služeb již od roku 2000 a je členem Komory auditorů České republiky. Oprávnění KAČR 396. Auditorské služby poskytujeme pro všechny podnikatele - velké i malé obchodní společnosti,...Zobrazit
Praha 5 - Zličín
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
P.K. Consulting
Nabízíme vedení účetnictví a daňovou evidenci, zpracování mezd a daňového přiznání. Poskytujeme poradenství v oblasti daní.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy