Vedení účetnictví Praha 5 Smíchov

parametrů pro jednotlivé výrobní linky příkony linek apod., dopočte podnikový software EDIS ONE výši ostatních přímých nákladů. Tím Radlická dostáváme velmi přesný dopočet předpokládaných přímých jednicových nákladů na jednotlivé výrobky. Po zadání plánovaných kalkulačních přirážek výrobní režie pro jednotlivé výrobny po sestavení výrobního rozpočtu nepřímých nákladů jsou dopočteny plánované výrobní ceny jednotlivých výrobků, které jsou po kompletním přepočtu uloženy do rozpočtu prodejů. Vzniká tak podklad pro výpočet plánované marže. Druhá část výrobního rozpočtu je spojena s plánováním nepřímých režijních nákladů, za něž jsou mzdové účetnictvím Smíchově odpovědni jednotliví výrobní technici. Rozpočty nepřímých nákladů podléhají stejným pravidlům jako plánování ostatních režijních Smíchovem vedení účetnictví nákladů, o kterých se zmíním níže. Marketingový rozpočet Marketingový rozpočet navazuje na rozpočet prodejů a vzniká peněžním oceněním předpokládané marketingové podpory a přímé podpory prodeje v následujícím roce. Za přípravu marketingového rozpočtu zodpovídá marketingový manažer. Režijní rozpočty Za tvorbu režijních rozpočtů pro jednotlivá střediska jsou odpovědni manažeři, kteří zodpovídají za jejich hospodaření. Jednotlivé náklady středisek jsou rozepisovány až na úroveň analytických účtů. Většina Anděl plánovaných režijních nákladů vychází z reality předchozího období s přihlédnutím k očekávaným cenovým změnám a k událostem,

které by mohly ovlivnit jejich výši. Určité nákladové položky vychází z vnitřních předpisů platných pro celou společnost. Např. plánované mzdové náklady vychází ze mzdového předpisu odsouhlaseného vedením společnosti pro rozpočtové období. Speciálními položkami jsou položky odpisů, nákladů na leasingy, časového rozlišení dlouhodobých nákladů a úroků z úvěrů. Tyto položky se dopočítávají účetnictví Smíchov automaticky z dat na uložených v příslušných evidencích podnikového softwaru EDIS ONE a také ve vazbě na ostatní rozpočty např. účetnictví Smíchov investiční rozpočet. Investiční rozpočet Plánované investice vychází ze strategického plánu společnosti. Investice do výrobních Smíchovské nádraží technologií jsou plánovány s ohledem na předpokládanou kapacitní potřebu, která vychází z dlouhodobého plánu objemu prodejů a s ohledem Výtoň na nutnost technologických inovací související se změnou trendů ve výživě zvířat. Ostatní investice se plánují na základě požadavků jednotlivých útvarů. Součástí investičního rozpočtu jsou i investice, které souvisí s běžnou obnovou vozového parku. Hlavní souhrnné rozpočty Z jednotlivých rozpočtů se následně dopočte hlavní souhrnný rozpočet nákladů a výnosů pro dané období po jednotlivých měsících, který představuje konsolidovaný rozpočet rozpočtů jednotlivých hospodářských středisek. Souhrnný rozpočet nabývá dvou

Zpracování účetnictvím Smíchov

podob. První je generovaný v podobě českého výkazu zisku a ztráty, a druhý v již zmiňovaném modelu, ve kterém se vykazují náklady a výnosy pro mateřskou společnost. Na závěr jsou tyto výkazy doplněny ještě o rozvahu a o přehled peněžních toků. Rozvaha a přehled.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Smíchově
VROBEL
Vrobel, spol. s r.o., která působí na našem trhu již od roku 1996. Českým i zahraničním firmám nabízíme kompletní ekonomické služby: Vedení účetnictví a daňové evidence, daňové poradenství, audit a mzdové účetnictví. Vzhledem k našim...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Agentura pro správu aktiv
Agentura pro správu aktiv s.r.o. byla založena v roce 2003 osobami, jejichž praktické zkušenosti s podnikáním v českém tržním hospodářství se datuje od r. 1990. Měli jsme tak možnost, vyzkoušet si na vlastní kůži snahu našich zákonodárců,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
E & Fin
Společnost E & Fin, a. s., byla založena v roce 1996. Za osmnáct let působení jsme získali rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenských služeb. Našimi devizami jsou spolehlivost, flexibilita, diskrétnost a proklientský přístup. Naše služby...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
JIPO - ekonomický servis
Zpracováváme účetnictví ve vlastním SW programu, v programu Pohoda. Pro mezinárodní společnosti zpracováváme účetnictví v SW Axapta Navision a Byznys. Můžeme nabídnout znalost účtování v programu Money a Abra. Popis činnosti: -...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
APOS
Poskytujeme komplexní služby perfektní kvality všem klientům bez ohledu na to, jde-li o renomovanou společnost se zahraničním kapitálem nebo o podnikatele s regionálním působením. Vše řešíme s maximálním pochopením, nasazením a s naprostou...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
ALETOP
ALETOP s.r.o. je zavedená společnost poskytující kompletní služby pro klienty v oblasti zpravování a vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy. V rámci svého portfolia rovněž nabízí ucelené účetní, daňové a finanční...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
R4B Consulting
Zajistíme, abyste neplatili víc, než musíte. Optimalizujeme Vaše daně. Posoudíme situaci i z mezinárodního pohledu a zastoupíme Vás ve všech daňových záležitostech. Ve vedení účetnictví využíváme rozsáhlé zkušenosti s tisíci zákazníky a...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
GOMPA
Gompa byla založena dne 22.06.1990 v Plzni fyzickou osobou s předmětem činnosti poradenství oblasti začínajícího soukromého podnikání a obchodem s realitami. V průběhu let 1991 a 1992, rozšířila své obchodní aktivity na obchod s potravinami. Od roku...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
AUDIP
AUDIP® je daňově poradenská a účetní kancelář, která ve svém oboru podniká od roku 1991. Rozhodující pracovníci společnosti AUDIP® neustále sledují aktuální vývoj legislativy, a to nejen díky pravidelné účasti na seminářích a konferencích,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Peklo II
Máme zkušenosti v oboru od roku 1993. Naši pracovníci jsou zkušení odborníci, jak mohou potvrdit i naší spokojení klienti - reference. Naším cílem je optimalizace daňového základu klientů při využití všech zákonných možností. Klademe důraz na...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Taxes
Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání. Sledujeme za Vás veškeré legislativní změny o kterých Vás následně informujeme pokud se to týká oblasti Vašeho...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
DAUFI Consulting
Společnost DAUFI Consulting s. r. o. byla založena v roce 2001. Má bohaté zkušenosti v oblasti poskytování účetního, daňového a ekonomického poradenství. Dlouhodobě spolupracujeme s tuzemskými i několika mezinárodními podnikatelskými subjekty,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
DANEI
Jmenuji se Dagmar Nejedlá, ing. Jsem zakladatel a majitel účetní firmy Danei, která poskytuje kompletní služby v oborech účetnictví a ekonomie. Účetní služby s individuálním přístupem na míru se vyplatí i Vám. Účetní firma Vám ušetří čas i...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
PROXY
HLB PROXY patří k předním poradenským kancelářím v České republice. PROXY, a.s. byla založena již v roce 1991 a poskytuje služby zejména daňového poradenství, finančního účetnictví, zpracování mzdové evidence, sestavování účetních závěrek...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví nejblíže Smíchovu
DAŇOVÉ CENTRUM
DAŇOVÉ CENTRUM s.r.o., která působí na trhu již 15. rokem. V roce 2001 jsme se změnili ze sdružení fyzických osob na společnost s ručením omezeným. Zpracování účetnictví a mezd je naší hlavní činností, při níž dáváme důraz na osobní...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
ETB Accounting
Vedení účetnictví, zpracování daňové evidence, zpracování INTRASTAT, zpracování povinných hlášení pro finanční úřady, zdravotní pojišťovny, sociální správy.Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Petruše Válka Kosová
Zpracováváme kompletní účetnictví včetně daňového poradenství. Zpracování mezd, silniční daně, včetně vedení knihy jízd, daně z příjmu fyzických i právnických osob, zpracování majetkových daní. Můžeme zajistit i odklad daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
AFIN
Společnost AFIN s.r.o. je poradenskou skupinou v oblasti firemních služeb (management consulting) od roku 1997. Naše vize: budování dlouhodobých partnerských vztahů s cílem zajistit našim klientům trvalý růst pomocí komplexních služeb v oblasti...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
PROMIFIN
Promifin s.r.o. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti zpracování daňové evidence, vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, daňového poradenství, daňové optimalizace a ekonomického poradenství. Trénink a proškolení...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
ZEBRA PRAHA
Poskytování účetních a auditorských služeb včetně daňového poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město