Vedení účetnictví Praha 5 Radlická

jejichž účetní závěrka podléhá ze zákona auditorskému ověření a akciové společnosti sestavují a předkládají účetní závěrku Radlická vždy v plném rozsahu. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu sestavují účetní jednotky, které nemají ze zákona povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu, avšak i tyto účetní jednotky, pokud se tak dobrovolně rozhodnou, mohou předkládat rozvahu, výsledovku a zpracování účetnictvím Radlickou přílohu v plném rozsahu. Účetní závěrku tvoří povinně rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Přehled o peněžních tocích tzv. cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu sestavují účetní jednotky na základě vlastního rozhodnutí. Účetní závěrka v plném i zjednodušeném rozsahu musí obsahovat minimálně obchodní firmu název a sídlo účetní jednotky u právnické osoby nebo jméno, příjmení, bydliště a místo podnikání liší li se od bydliště u fyzické osoby, dále identifikační číslo, právní služby účetních Radlické formu účetní jednotky právnické osoby, předmět podnikání nebo jiné činnosti, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky, podpis statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpis fyzické osoby podnikatele. Připojením podpisu a uvedením data podpisu se účetní Smíchovské nádraží závěrka považuje za sestavenou. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Rozvaha je bilančně uspořádaný přehled aktiv majetku na jedné straně a zdrojů financování vlastní a cizí zdroje na straně druhé. Zdroje financování se nazývají pasiva. Uspořádání a označování položek

rozvahy bilance upravuje příloha č. k vyhlášce č. Sb., v platném znění. Výkaz zisku a ztráty sestavuje účetní jednotka buď RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka s. RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka s. Kritéria pro povinné ověření účetní závěrky auditorem stanoví zákona č. Sb., o účetnictví, v platném znění. zákona č. Sb., o účetnictví, v platném znění Zlíchov zákona č. Sb., o účetnictví, v platném znění zákona č. Sb., o účetnictví, v platném znění RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetnictví Radlická účetní závěrka s. v druhovém uspořádání a označování položek upravuje příloha č. k vyhlášce č. Sb., v platném znění nebo Radlické vedení účetnictví účelovém členění uspořádání a označování položek je upraveno přílohou č. k vyhlášce č. Sb., v platném znění. Sestavuje li Anděl účetní jednotka rozvahu ve zjednodušeném rozsahu, uvádí pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými kadeřnici Praha 5 Radlická

Účetnictví Radlická

číslicemi. Do výkazu zisku a ztráty sestavovaného ve zjednodušeném rozsahu jsou zahrnovány pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi a výpočtové položky. Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny, jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč, přičemž účetní jednotky s aktivy dosahujícími deset miliard Kč a více mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech tuto skutečnost však musí účetní jednotka uvést ve všech částech účetní závěrky. Aktiva za běžné účetní období se v rozvaze vykazují podle jednotlivých položek v brutto hodnotě neupravená o opravné položky a oprávky,.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Radlické
Účetnictví AUDIP
AUDIP
AUDIP® je daňově poradenská a účetní kancelář, která ve svém oboru podniká od roku 1991. Rozhodující pracovníci společnosti AUDIP® neustále sledují aktuální vývoj legislativy, a to nejen díky pravidelné účasti na seminářích a konferencích,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví DAŇOVÉ CENTRUM
DAŇOVÉ CENTRUM
DAŇOVÉ CENTRUM s.r.o., která působí na trhu již 15. rokem. V roce 2001 jsme se změnili ze sdružení fyzických osob na společnost s ručením omezeným. Zpracování účetnictví a mezd je naší hlavní činností, při níž dáváme důraz na osobní...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Účetnictví Peklo II
Peklo II
Máme zkušenosti v oboru od roku 1993. Naši pracovníci jsou zkušení odborníci, jak mohou potvrdit i naší spokojení klienti - reference. Naším cílem je optimalizace daňového základu klientů při využití všech zákonných možností. Klademe důraz na...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví JIPO - ekonomický servis
JIPO - ekonomický servis
Zpracováváme účetnictví ve vlastním SW programu, v programu Pohoda. Pro mezinárodní společnosti zpracováváme účetnictví v SW Axapta Navision a Byznys. Můžeme nabídnout znalost účtování v programu Money a Abra. Popis činnosti: -...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví R4B Consulting
R4B Consulting
Zajistíme, abyste neplatili víc, než musíte. Optimalizujeme Vaše daně. Posoudíme situaci i z mezinárodního pohledu a zastoupíme Vás ve všech daňových záležitostech. Ve vedení účetnictví využíváme rozsáhlé zkušenosti s tisíci zákazníky a...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví ETB Accounting
ETB Accounting
Vedení účetnictví, zpracování daňové evidence, zpracování INTRASTAT, zpracování povinných hlášení pro finanční úřady, zdravotní pojišťovny, sociální správy.Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Účetnictví DAUFI Consulting
DAUFI Consulting
Společnost DAUFI Consulting s. r. o. byla založena v roce 2001. Má bohaté zkušenosti v oblasti poskytování účetního, daňového a ekonomického poradenství. Dlouhodobě spolupracujeme s tuzemskými i několika mezinárodními podnikatelskými subjekty,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví ALETOP
ALETOP
ALETOP s.r.o. je zavedená společnost poskytující kompletní služby pro klienty v oblasti zpravování a vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy. V rámci svého portfolia rovněž nabízí ucelené účetní, daňové a finanční...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví AFIN
AFIN
Společnost AFIN s.r.o. je poradenskou skupinou v oblasti firemních služeb (management consulting) od roku 1997. Naše vize: budování dlouhodobých partnerských vztahů s cílem zajistit našim klientům trvalý růst pomocí komplexních služeb v oblasti...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
Účetnictví VROBEL
VROBEL
Vrobel, spol. s r.o., která působí na našem trhu již od roku 1996. Českým i zahraničním firmám nabízíme kompletní ekonomické služby: Vedení účetnictví a daňové evidence, daňové poradenství, audit a mzdové účetnictví. Vzhledem k našim...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví PROXY
PROXY
HLB PROXY patří k předním poradenským kancelářím v České republice. PROXY, a.s. byla založena již v roce 1991 a poskytuje služby zejména daňového poradenství, finančního účetnictví, zpracování mzdové evidence, sestavování účetních závěrek...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví Taxes
Taxes
Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání. Sledujeme za Vás veškeré legislativní změny o kterých Vás následně informujeme pokud se to týká oblasti Vašeho...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví GOMPA
GOMPA
Gompa byla založena dne 22.06.1990 v Plzni fyzickou osobou s předmětem činnosti poradenství oblasti začínajícího soukromého podnikání a obchodem s realitami. V průběhu let 1991 a 1992, rozšířila své obchodní aktivity na obchod s potravinami. Od roku...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví E & Fin
E & Fin
Společnost E & Fin, a. s., byla založena v roce 1996. Za osmnáct let působení jsme získali rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenských služeb. Našimi devizami jsou spolehlivost, flexibilita, diskrétnost a proklientský přístup. Naše služby...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví Agentura pro správu aktiv
Agentura pro správu aktiv
Agentura pro správu aktiv s.r.o. byla založena v roce 2003 osobami, jejichž praktické zkušenosti s podnikáním v českém tržním hospodářství se datuje od r. 1990. Měli jsme tak možnost, vyzkoušet si na vlastní kůži snahu našich zákonodárců,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví Petruše Válka Kosová
Petruše Válka Kosová
Zpracováváme kompletní účetnictví včetně daňového poradenství. Zpracování mezd, silniční daně, včetně vedení knihy jízd, daně z příjmu fyzických i právnických osob, zpracování majetkových daní. Můžeme zajistit i odklad daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Účetnictví DANEI
DANEI
Jmenuji se Dagmar Nejedlá, ing. Jsem zakladatel a majitel účetní firmy Danei, která poskytuje kompletní služby v oborech účetnictví a ekonomie. Účetní služby s individuálním přístupem na míru se vyplatí i Vám. Účetní firma Vám ušetří čas i...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví PROMIFIN
PROMIFIN
Promifin s.r.o. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti zpracování daňové evidence, vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, daňového poradenství, daňové optimalizace a ekonomického poradenství. Trénink a proškolení...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Účetnictví ENERGIS
ENERGIS
Poskytuji účetní, daňové a ekonomické poradenství. Nabízím vedení účetnictví, finanční analýzy, poradenství v oblasti podnikání.Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Účetnictví ZEBRA PRAHA
ZEBRA PRAHA
Poskytování účetních a auditorských služeb včetně daňového poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město