Vedení účetnictví Praha 5 Smíchovské nádraží

standardy, popř. vyhláškami, přičemž tyto účetní metody a postupy účtování musí být použity způsobem, který vede k reálnosti při vykázání a nezastírá skutečný stav. Na informace uváděné v účetní závěrce jsou kladeny tyto základní kvalitativní požadavky a spolehlivost tento požadavek je splněn, podává li účetní závěrka věrný a pravdivý obraz o předmětu účetnictví a reálně zobrazuje Smíchovské nádraží finanční, majetkovou a důchodovou situaci účetní jednotky dále musí být informace uváděné v účetní závěrce úplné a včasné z Smíchovského nádraž poradenství účetními hlediska uživatele výkazů, b srovnatelnost vykázání, sestavení a zveřejnění údajů v účetní závěrce musí být takové, které účetnictví Smíchovské nádraží umožní jejich srovnatelnost s předchozími účetními obdobími a popřípadě i s jinými účetními jednotkami, tzn. zejména dodržování stálosti metod, bilanční kontinuity, přičemž všechny podstatné změny a odchylky mezi jednotlivými obdobími popíše účetní jednotka v příloze účetní závěrky se zdůvodněním a vykázáním vlivu na rozvahové položky a výsledek hospodaření, c srozumitelnost údaje v účetní závěrce jsou sestaveny, vykázány a zveřejněny způsobem, který umožní při znalosti použitých účetních metod poučenému uživateli účetní závěrky, aby si učinil ve všech souvislostech komplexní představu o majetkové, důchodové a finanční situaci účetní Výtoň jednotky, d významnost účetní závěrka obsahuje všechny významné údaje a souvislosti, přičemž významné údaje nesmí být z účetní

závěrky vyloučeny pouze z důvodu nesrozumitelnosti pro uživatele významnost a nevýznamnost údaje je posuzována zejména u informací podávaných v příloze k účetní závěrce. Informace se považuje za RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka s. RYNEŠ, P. mzdová účetním Smíchovským nádražím Podvojné účetnictví a účetní závěrka s. RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka s. RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka s. významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodnutí osoby, která tuto Anděl informaci využívá. Zákon o účetnictví vymezuje tři druhy účetních závěrek. Řádnou účetní závěrkou je účetní závěrka

Zpracování účetnictvím Smíchovskému nádraží

sestavovaná k poslednímu dni běžného účetního období. Účetní závěrka, která není řádnou účetní závěrkou a je sestavována v účetnictví Smíchovské nádraží dalších případech zejména podle a ZoÚ je mimořádnou účetní závěrkou. Zvláštním typem účetní závěrky je mezitímní účetní závěrka, již jako pojem používají příslušná ustanovení ObchZ. Rozumí se jí účetní závěrka sestavovaná v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. Kromě řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky nesmí být žádný Radlická jiný dokument nebo účetní záznam nazýván účetní závěrkou ve smyslu zákona o účetnictví. Jako rozvahový se nazývá den, ke kterému je sestavována účetní závěrka a uzavírány účetní knihy. Účetní jednotky uvádějí v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne. Obsah a rozsah řádné účetní závěrky Účetní závěrku sestavují účetní jednotky buď v plném, nebo ve zjednodušeném.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Smíchovskému nádraží
Petruše Válka Kosová
Zpracováváme kompletní účetnictví včetně daňového poradenství. Zpracování mezd, silniční daně, včetně vedení knihy jízd, daně z příjmu fyzických i právnických osob, zpracování majetkových daní. Můžeme zajistit i odklad daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
DAUFI Consulting
Společnost DAUFI Consulting s. r. o. byla založena v roce 2001. Má bohaté zkušenosti v oblasti poskytování účetního, daňového a ekonomického poradenství. Dlouhodobě spolupracujeme s tuzemskými i několika mezinárodními podnikatelskými subjekty,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
ENERGIS
Poskytuji účetní, daňové a ekonomické poradenství. Nabízím vedení účetnictví, finanční analýzy, poradenství v oblasti podnikání.Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
R4B Consulting
Zajistíme, abyste neplatili víc, než musíte. Optimalizujeme Vaše daně. Posoudíme situaci i z mezinárodního pohledu a zastoupíme Vás ve všech daňových záležitostech. Ve vedení účetnictví využíváme rozsáhlé zkušenosti s tisíci zákazníky a...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
PROMIFIN
Promifin s.r.o. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti zpracování daňové evidence, vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, daňového poradenství, daňové optimalizace a ekonomického poradenství. Trénink a proškolení...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Taxes
Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání. Sledujeme za Vás veškeré legislativní změny o kterých Vás následně informujeme pokud se to týká oblasti Vašeho...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Ludmila Žaludová
Své služby nabízím zákazníkům v Praze, při maximálním využití předávání veškerých informací a účetních sestav pomocí internetu. Pojištění odpovědnosti za škody mám. Účetnictví zpracovávám na software ÚČTO 2002 a STEREO. vedení...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
SATY
Společnost S.A.T.Y., spol. s r.o..je účetní a poradenská firma skládající se z odborníků s dlouholetou praxí v účetnictví, daních a financích. Společnost S.A.T.Y., spol. s r.o. se zabývá profesionálním poskytováním ekonomických, poradenských a...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Peklo II
Máme zkušenosti v oboru od roku 1993. Naši pracovníci jsou zkušení odborníci, jak mohou potvrdit i naší spokojení klienti - reference. Naším cílem je optimalizace daňového základu klientů při využití všech zákonných možností. Klademe důraz na...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
JIPO - ekonomický servis
Zpracováváme účetnictví ve vlastním SW programu, v programu Pohoda. Pro mezinárodní společnosti zpracováváme účetnictví v SW Axapta Navision a Byznys. Můžeme nabídnout znalost účtování v programu Money a Abra. Popis činnosti: -...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
VROBEL
Vrobel, spol. s r.o., která působí na našem trhu již od roku 1996. Českým i zahraničním firmám nabízíme kompletní ekonomické služby: Vedení účetnictví a daňové evidence, daňové poradenství, audit a mzdové účetnictví. Vzhledem k našim...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Fišer
Preferujeme jednoznačně individuální přístup ke klientovi a maximální znalost jeho specifických problémů. Z hlediska zákazníka je proto podle našeho názoru nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce a kombinace více námi nabízených produktů. Tento...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Synergy online
Jmenujeme se Veronika Švancarová a Ing. Vladimír Votava. Jsme zakladatelé účetní společnosti, která působí v oblasti ekonomiky a účetnictví již řadu let. Jaké služby vám nabízíme? Jsme připravení zpracovat účetnictví (daňovou evidenci i...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
GOMPA
Gompa byla založena dne 22.06.1990 v Plzni fyzickou osobou s předmětem činnosti poradenství oblasti začínajícího soukromého podnikání a obchodem s realitami. V průběhu let 1991 a 1992, rozšířila své obchodní aktivity na obchod s potravinami. Od roku...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
SEVIN
Společnost SEVIN s. r. o. vznikla v roce 1997 a její hlavní obchodní činností je zajišťování komplexní správy nemovitostí, výkony technického dozoru investora a outsourcing mzdového účetnictví. V současné době naše firma disponuje 17 členným...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
ZEBRA PRAHA
Poskytování účetních a auditorských služeb včetně daňového poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
LUKKARO
Pro fyzické a právnické osoby zajišťujeme kompletní - vedení účetnictví a daňové evidence - vedení mzdové a personální agendy - daňové a poradenské služby - zastupování na úřadech - auditorské služby - finanční a investiční poradenství -...Zobrazit
Praha 2 - Nusle
Agentura pro správu aktiv
Agentura pro správu aktiv s.r.o. byla založena v roce 2003 osobami, jejichž praktické zkušenosti s podnikáním v českém tržním hospodářství se datuje od r. 1990. Měli jsme tak možnost, vyzkoušet si na vlastní kůži snahu našich zákonodárců,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Acc &Tax Pro
Společnost Acc&Tax Pro s.r.o. vznikla roku 2006 spojením odborníků s dlouholetou praxí z oblasti ekonomiky, účetnictví, mezd, personálních služeb a daňového poradenství s cílem poskytovat komplexní ekonomické služby. Našimi klienty jsou...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Lex Perfecta
Získejte čas na svůj hlavní předmět podnikání Vedení účetnictví je nepostradatelná složka řízení podniku, ale není Vaším předmětem podnikání. Dejte přednost efektivnímu řízení procesu! Zbavte se odpovědnosti Přeneste odpovědnost na...Zobrazit
Praha 4 - Nusle