Vedení účetnictví Praha 6 Blatiny

republice zde dochází k začleňování zejména směrnic Evropské unie do národní legislativy. Na světové úrovni pak vznikají systémy, Blatiny jejichž cílem je sjednotit účetnictví celosvětově, aby bylo přehledné pro uživatele všech zemí světa a vzájemně srovnatelné. Příkladem takovéhoto systému jsou i Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, které vznikají postupně od roku Tyto standardy byly vytvořeny pro všechny firmy nehledě na jejich velikost. Roku pak byl specielně pro malé a střední podniky vydán Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky IFRS pro SME. Tématem mé bakalářské práce bude právě účetnictví malých a středních firem. Za cíl si kladu charakterizovat způsob vedení účetnictví těchto firem v souladu s českou účetní legislativou a dále Praha 17 srovnat vedení účetnictví s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Bakalářská práce je členěna poradenství účetními Blatin teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budu zabývat rozdělením podniků podle velikosti a vymezením malých a středních Blatinách služby účetních podniků, dále stručně shrnu harmonizaci účetnictví. Následně se budu zabývat českou účetní legislativou, zásadami vedení účetnictví a účetní závěrkou sestavenou v souladu s touto legislativou. Poté se budu zabývat Mezinárodním standardem, základními zásadami pro sestavování účetní závěrky a také srovnáním české a mezinárodní legislativy v této oblasti. Druhým celkem teoretické části bude

srovnání vybraných položek české a mezinárodní účetní závěrky. V praktické části se pak zaměřím na převod rozvahy konkrétní firmy z české na mezinárodní úroveň. V souvislosti s převodem podrobně rozeberu převáděné položky a způsob jejich účtování. Nakonec sestavím výkaz o finanční situaci v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky Malé a střední podniky jsou nedílnou součástí tržní ekonomiky. Celkově tvoří až podniků v Evropské unii. V rámci České účetnictví Blatiny republiky se malé a střední podniky podílejí z na celkovém HDP a zabezpečují z zaměstnanost ve státě. Podniky se dle velikosti dělí tak, jak jej vymezuje Doporučení Komise ES, ze dne května o definici mikropodniků, malých a středních podniků. Základními kritérii, která jsou účetnictví Blatiny pro dělení použita, jsou počet zaměstnanců, roční obrat a bilanční suma roční rozvahy. Mezi tato kritéria se dále řadí nezávislost Bílá Hora podniku. Přičemž za nezávislý podnik se považuje podnik, který vlastní méně než základního kapitálu nebo hlasovacích práv podle toho, která z hodnot je vyšší v jednom nebo několika jiných podnicích anebo jiné podniky nevlastní více než základního kapitálu nebo hlasovacích práv podle toho, která z hodnot je vyšší podniku. Tabulka č. Dělení podniků Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat soukromých školek Praha 6 Blatiny

Mzdová účetním Blatiny

nebo Roční bilanční suma Střední milionů EUR milionů EUR Malý milionů EUR milionů EUR Mikropodnik miliony EUR miliony EUR Zdroj Evropská Lužiny komise. Nová definice malých a středních podniků. s. Vymezení SME dle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví Výše uvedené.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Blatinám
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
ALDIA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
ARTEX
Jsme předními poskytovateli externího vedení účetnictví a zpracování mezd. Náš tým tvoří specialisté na jednotlivé obory. Proto vždy budete v kontaktu s odborníkem na zpracování účetnictví či zpracování mezd. Pomocí širokého týmu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Top Audit Bohemia
Společnost Top Audit Bohemia, a.s. - působí v oblasti auditorských služeb již od roku 2000 a je členem Komory auditorů České republiky. Oprávnění KAČR 396. Auditorské služby poskytujeme pro všechny podnikatele - velké i malé obchodní společnosti,...Zobrazit
Praha 5 - Zličín
BOEL
Poskytujeme kompletní účetní a daňový servis. Zpracování účetní a mzdové agendy malých organizací včetně zpracování všech druhů daní. Poradenskou službu a v případě zájmu zákazníka zpracování agendy na pracovišti objednatele.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Celému komplexu účetní problematiky se jako fyzické osoby profesionálně věnujeme již řadu let. Máme praktické zkušenosti z vedení účetnictví (daňové evidence) velkými společnostmi počínaje přes společnosti střední a malé a fyzickými osobami...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
AGAG
Jsme společnost, která pro Vás účtuje již vice jak 10 let. Razíme osobní kontakt a lidský přístup ke klientovi, zaručíme spolehlivost a dlouhodobou jistotu. Specializujeme se na malé a střední společnosti, ale poradíme i začínajícím podnikatelům,...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
Martina Mohylová
Naše společnost vznikla již roku 1997 jako živnost Ing. Martiny Mohylové. Naše praxe v oboru ale zdaleka přesahuje dobu naší existence, po kterou jsme byli vždy profesionálním partnerem mnoha firem žádajících naši pomoc. Předmětem našeho podnikání...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
PECORA
Nabízíme veškeré služby spojené s vedením účetnictví pro podnikatele, živnostníky, malé a střední firmy. Poskytujeme vedení účetnictví, daňovou evidenci, zpracování mezd, rekonsrukce účetnictví, daňová přiznání, DPH, účetní...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Michal Vávra
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání, účetního poradenství a zpracování dat.Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Karel Šťovíček
Jako účetní pracuji již 22 let, z toho 18 let jsem byl hlavní účetní nadnárodní společnosti. Mám za sebou desítky účetních auditů a kontrol finančních úřadů. Jsem držitelem certifikátu „Certifikovaný účetní“. Na podzim roku 2013 jsem se...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky