Vedení účetnictví Praha 6 Praha 17

projednává. Tímto orgánem je v prvním stupni finanční úřad. Sankce za porušení povinnosti při správě daní upravuje zákon č. Sb., Praha 17 daňový řád, v platném znění, který rozlišuje pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti, pořádkovou pokutu, pokutu za opožděné tvrzení daně, penále a úrok z prodlení. Za porušení povinnosti mlčenlivosti lze uložit pokutu do Kč Pořádková pokuta činí až Kč a služby účetních Prahy 17 správce daně ji může uložit např. tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje průběh řízení Pokuta za opožděné tvrzení daně činí stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však stanovené daně, stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však stanoveného daňového odpočtu, stanovené daňové ztráty za každý účetní Prahou 17 následující den prodlení, nejvýše však stanovené daňové ztráty. Tato pokuta se však uloží pouze, pokud zpoždění při podání daňového přiznání je delší než pracovních dnů, minimální výše činí Kč, maximální výše Kč V případě, že dojde k doměření daně vznikne daňovému subjektu povinnost uhradit penále z částky doměřené daně a to buď ve výši je li daň zvyšována nebo snižován daňový odpočet, nebo je li snižována daňová ztráta. Neuhradí li daňový subjekt splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, vzniká mu povinnost za každý den prodlení uhradit úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, Blatiny

zvýšené o procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. aa ab zákona č. Sb., o účetnictví, v platném Bílá Hora znění a násl. zákona č. Sb., daňový řád, v platném znění zákona č. Sb., daňový řád, v platném znění zákona č. Sb., daňový řád, v platném znění zákona č. Sb., daňový řád, v platném znění zákona č. Sb., daňový řád, v platném znění zákona č. Sb., daňový řád, v platném znění zákona č. Sb., daňový řád, v platném znění Praktická část Pro vyhledání, popsání a rozbor příčin Lužiny a dopadů nejčastějších účetních a daňových chyb v účetní závěrce využívám informací a zkušeností získaných během svého Praze 17 mzdové účetnictvím dosavadního působení v auditorské firmě. Abych mohla veškeré chyby, které se v účetních závěrkách vybraných podniků vyskytly, identifikovat, čerpám informace ze spisů auditora, které obsahují podrobnou dokumentaci o každém podniku. Konkrétně vycházím ze spisů auditora sedmi podniků, jejichž podrobnější identifikace je uvedena níže. Představení podniků Vzhledem ke skutečnosti, že auditor je podle účetnictví Praha 17 zákona o auditorech povinen zachovávat mlčenlivost, není možné zveřejnit identifikační údaje podniků, jako jsou jméno, identifikační číslo nebo sídlo. Jména podniků jsou tedy smyšlená, identifikační číslo není uvedeno vůbec a sídlo podniku je uvedeno pouze v širším angličtina ve školce u Prahy 6 Prahy 17

Účetnictví Praha 17

vymezení tak, aby nebylo možné podnik konkrétně identifikovat. Avšak informace o druhu právní formy, výši obratu, výsledku hospodaření apod. nejsou žádným způsobem pozměněny a odpovídají skutečnosti. Stejně tak jsou zcela reálné níže uvedené chyby, které se v.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Praze 17
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
ALDIA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
ARTEX
Jsme předními poskytovateli externího vedení účetnictví a zpracování mezd. Náš tým tvoří specialisté na jednotlivé obory. Proto vždy budete v kontaktu s odborníkem na zpracování účetnictví či zpracování mezd. Pomocí širokého týmu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
BOEL
Poskytujeme kompletní účetní a daňový servis. Zpracování účetní a mzdové agendy malých organizací včetně zpracování všech druhů daní. Poradenskou službu a v případě zájmu zákazníka zpracování agendy na pracovišti objednatele.Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Ing. Pavel Borecký a Ing. Jiřina Borecká
Celému komplexu účetní problematiky se jako fyzické osoby profesionálně věnujeme již řadu let. Máme praktické zkušenosti z vedení účetnictví (daňové evidence) velkými společnostmi počínaje přes společnosti střední a malé a fyzickými osobami...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
Top Audit Bohemia
Společnost Top Audit Bohemia, a.s. - působí v oblasti auditorských služeb již od roku 2000 a je členem Komory auditorů České republiky. Oprávnění KAČR 396. Auditorské služby poskytujeme pro všechny podnikatele - velké i malé obchodní společnosti,...Zobrazit
Praha 5 - Zličín
AGAG
Jsme společnost, která pro Vás účtuje již vice jak 10 let. Razíme osobní kontakt a lidský přístup ke klientovi, zaručíme spolehlivost a dlouhodobou jistotu. Specializujeme se na malé a střední společnosti, ale poradíme i začínajícím podnikatelům,...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
Martina Mohylová
Naše společnost vznikla již roku 1997 jako živnost Ing. Martiny Mohylové. Naše praxe v oboru ale zdaleka přesahuje dobu naší existence, po kterou jsme byli vždy profesionálním partnerem mnoha firem žádajících naši pomoc. Předmětem našeho podnikání...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
HAN - SOeS
Firmu jsme založili již v roce 1990 jako jednu z prvních velkých účetních firem. V roce 2002 jsme založili společnost s ručením omezeným. V současné době zaměstnáváme 10 pracovníků a zpracováváme účetnictví cca 130 firmám. Mezi naše...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov