Vedení účetnictví Praha 6 Dejvice

reporting tak skýtá nepřeberné množství variantních výstupů ze zdrojových dat, které se nachází v informačním systému EDIS ONE. Vzhledem k velkému rozsahu různorodých výstupů z informačního systému, bude následující text zaměřen pouze na pravidelné měsíční mzdová účetním Dejvicím reporty, které sestavuje controllingové oddělení. K doplnění předcházejících informací je nutno podotknout, že veškeré reporty, které sestavuje controllingové oddělení jsou generovány přímo z podnikového softwaru EDIS ONE. Tyto reporty jsou následně přes připravené Šárka šablony vyexportovány do xls tabulek, uloženy do příslušných složek na centrálním podnikovém disku a rozeslány emailem jednotlivým uživatelům. Přehled reportů sestavovaných finančním oddělením po provedení měsíční účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění jedná se o klasický výkaz finančního účetnictví, který je sestavován spolu s rozvahou a na základě smluvního Hanspaulka ujednání je pravidelně zasílán úvěrujícím bankám. Samotným managementem není tento výkaz příliš využíván, kromě finančního ukazatele, který je pro tento výkaz specifický, a to je položka výkazu s názvem přidaná hodnota. Některé další položky tohoto výkazu jsou dále využívány pro výpočet tzv. kovenantů finančních ukazatelů, k jejichž plnění se společnost zavázala podpisem stávajících Dejvic vedení účetnictví úvěrových smluv. Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění tvoří přílohu k této práci. Přehled nákladů, výnosů a výsledku

hospodaření společnosti tzv. modelo jedná se o již zmiňovaný souhrnný výkaz, který se sestavuje na základě požadavků mateřské účetnictví Dejvice společnosti. Tento výkaz je rovněž hojně využíván managementem společnosti k prezentaci celopodnikových výsledků hospodaření. Příklad tohoto reportu je uveden jako příloha Rozvaha je druhý klasický výkaz finančního účetnictví a je spolu s tzv. modelem pravidelně předkládán mateřské společnosti. Jednotlivé položky rozvahy slouží spolu s výkazem zisku a ztráty v druhovém členění jako podklad pro výpočet bankovních koventantů. Rozvaha je pro základní přehled vývoje aktiv a pasiv podniku využívána i managementem společnosti. Rozvaha společnosti tvoří přílohu Výkaz o přehledu peněžních toků sestavuje se nepřímou metodou na základě požadavků finančního a dejvický pražský plavání pro kojence

Účetnictví Dejvice

generálního ředitele společnosti. Přehled realizovaných investic jedná se o report využívaný především managementem společnosti k Mydlářka získání přehledu o dosud realizovaných investicích v rámci rozpočtovaného období. Přehledy hospodaření jednotlivých hospodářských středisek přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku jednotlivých středisek jedná se o nejvíce používaný a nejrozsáhlejší Juliska soubor reportů, který je využíván na všech stupních podnikového řízení. Hospodářské výsledky jednotlivých středisek jsou pro potřeby vrcholového managementu dále kumulovány v souhrnné reporty za jednotlivé podnikové úseky. V příloze je uveden příklad měsíčního reportu zpracování účetnictvím Dejvicemi výrobního střediska a v příloze střediska servisního. Jako příloha je dále uvedena kompletní analytická obratová předvaha vybraného.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Dejvicích
ACCOUNTTAX
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní, ekonomické i daňové poradenství a audit. Jsme členem Svazu účetních. Poskytujeme likvidace, správu konkursní podstaty. Vedení účetnictví a daňové evidence Mzdové...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Účetnictví nejblíže Dejvicím
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
NB firmy
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
NB
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
RYBÁK a vnuk
Společnost Ant.RYBÁK a vnuk, s.r.o. úspěšně působí na trhu účetních, mzdových a daňových služeb již od roku 1996, kdy navázala na činnost svého zakladatale a duchovního otce Ing. Jana Zemana. Název společnosti Ant. Rybák a vnuk s.r.o. vychází z...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
OptimPro
Jsme společnost, kterou vede zkušený tým, s více než 15-ti letou praxí v oblasti účetnictví, personalistiky,mezd a daňové problematiky. Poskytujeme kompexní služby v oblasti účetnicví, mezd a dalších souvisejících agend všem typům podnikatelských...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
Ing. Jitka Klusáčková
Účetní firma Ing. Jitka Klusáčková - profesionální vedení účetnictví. Nabízím komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence ...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
J.B.H.
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
J.B.H. Audit
Společnost H. B. J. Audit, s.r.o. je auditorská společnost zapsaná v seznamu Komory auditorů České republiky, číslo osvědčení 297. Nabízíme ucelený komplex služeb v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Společnost je vedena...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Macko firma
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
Macko
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
ASPEKT
Společnosti ASPEKT HM poskytují tyto služby: daňové poradenství, tedy zpracování daňových přiznání ke všem daním, zastupování před finančními úřady při daňových řízeních, poskytování daňových konzultací a dohledů, poskytování služeb...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov