Vedení účetnictví Praha 6 Sedlec

množství a cenách zemědělských výrobků. Zmínky o účetnictví lze nalézt např. v Bibli, ale o jednoduchém účetnictví se zmiňuje také Korán. Poprvé bylo účetnictví písemně popsáno v roce v knize italského mnicha Luca Pacioliho. Jeho spis popsal první účetní metody. K velkému rozvoji účetnictví došlo spolu s rozvojem kapitalismu v století. Prvotní zaměření bylo spíše pro potřeby podnikatelů, postupně však dochází k rozšíření do všech organizací po celém světě. Význam finančního účetnictví Podle Kovanicové jsou hlavním zájmem Budovec finančního účetnictví zejména informace o tom, jak je daný podnik ekonomicky zdatný. Požaduje se, aby poskytovalo informace o finanční situaci podniku a o jeho výsledku hospodaření čili jak jsou manažeři jednotlivého podniku úspěšní. Nejde jednoznačně jen o jejich schopnosti s nakládáním svěřených prostředků, ale také o předvídání finanční situace budoucích období. Finanční účetnictví plní několik funkcí informační funkci, vedením zápisů o podnikových jevech plní funkci registrační, je důkazním prostředkem při vedení Podbaba sporů, zejména ze vztahů mezi věřitelem a dlužníkem, je základem pro výměru daňových povinností, je prostředkem skládání účtů vedení účetnictvím Sedlci manažerů vlastníkům podniku jak spravují svěřený majetek, poskytuje informace pro podnikové a vnitropodnikové rozhodovací procesy. Podstatu účetnictví v jeho víceúrovňovém chápání, tedy jednak jako objektu, tak také jako nauku teorie, vymezuje literatura takto Účetnictvím Sedlcem poradenství účetními

objektem rozumíme systém záznamů hospodářských skutečností v životě podniku, a jejich uskutečňování podle jasných pravidel Výhledy specifickými pracovními postupy, a účetnictvím naukou rozumíme určitým způsobem uspořádaný souhrn všech dosavadních poznatků týkajících se účetnictví jako objektu. Synek, str. Funkce účetnictví by měly sloužit pro potřeby příjemců informací, jejich Baba uživatelů. Podle charakteru jejich informačních potřeb můžeme uživatele rozdělit do několika typických skupin, jejichž informační potřeby jsou podobné, tvoří je vlastníci podniku, věřitelé podniku, manažeři řídící pracovníci podniku, zaměstnanci a zainteresovaná mzdová účetním Sedlce veřejnost, podniky konkurence, finanční orgány státu. Údaje o hospodaření podniku získáváme z účetních výkazů. Tyto údaje mohou být účetnictví Sedlec zachyceny v rozvaze obraz majetku podniku v určitém okamžiku, výsledovce a výkazu peněžních toků vývoj významných položek jako jsou například náklady nebo výnosy. Účetnictví nejsou jen účetní výkazy, ale také běžné záznamy o hospodářských transakcích, které

Účetnictví Sedlec

potřebují manažeři podniku průběžně. Tyto záznamy nazývá Kovanicová běžným účetnictvím a toto je tvořeno dvěma částmi soustavou analytických účetních knih, která plní funkci vedení záznamů o hospodářských transakcích vedou se zvlášť pro různé skupiny majetku a soustavou souhrnných účetních knih, které zabezpečují údaje již v takové míře agregace, jaká je nezbytná pro sestavení účetních výkazů. Patří do nich deník, který slouží k uspořádání záznamů v časové posloupnosti a chronologicky, a hlavní kniha, která obsahuje.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Sedlci
Ing. Zuzana Kodytková
Kompletní zpracování účetnictví a mzdové agendy ve firmě klienta či externě. Poskytování účetního poradenství, zpracování daňových přiznání, komunikace s úřady, zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 6 - Suchdol
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
REDOVIS
Zabýváme se vedením účetnictví a daňové evidence především středním a malým firmám a živnostníkům. Pro Prahu a okolí jsme dobře dostupní MHD i automobilem, jelikož parkování u nás není problematické. Ekonomické vzdělání a bohatá praxe v...Zobrazit
Praha 8 - Troja
NB firmy
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
NB
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
RYBÁK a vnuk
Společnost Ant.RYBÁK a vnuk, s.r.o. úspěšně působí na trhu účetních, mzdových a daňových služeb již od roku 1996, kdy navázala na činnost svého zakladatale a duchovního otce Ing. Jana Zemana. Název společnosti Ant. Rybák a vnuk s.r.o. vychází z...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
LuPa Promo
LuPa Promo s.r.o. je česká poradenská společnost, která poskytuje své služby menším a středně velkým podnikům a podnikatelům v oblasti účetnictví, ekonomicko-právního poradenství a controllingu. Naše služby jsou založeny na osobním a...Zobrazit
Praha 8 - Bohnice
REDUS Firma
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Štěpánka Šarbortová
Nabídka vedení účetnictví, mzdové agendy a daňové evidence.Zobrazit
Praha 8 - Čimice
J.B.H.
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
J.B.H. Audit
Společnost H. B. J. Audit, s.r.o. je auditorská společnost zapsaná v seznamu Komory auditorů České republiky, číslo osvědčení 297. Nabízíme ucelený komplex služeb v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Společnost je vedena...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
OptimPro
Jsme společnost, kterou vede zkušený tým, s více než 15-ti letou praxí v oblasti účetnictví, personalistiky,mezd a daňové problematiky. Poskytujeme kompexní služby v oblasti účetnicví, mezd a dalších souvisejících agend všem typům podnikatelských...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
ALVARIUM
Naše firma nabízí služby: vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky, zpracování všech daní, zakládáním firmy. V online systému FlexiBee zadáváte doklady jen jednou, máte přístup bez papírů kdekoliv a...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
ALFA ECONOMIST
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Ing. Jitka Klusáčková
Účetní firma Ing. Jitka Klusáčková - profesionální vedení účetnictví. Nabízím komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence ...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
ACCOUNTTAX
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní, ekonomické i daňové poradenství a audit. Jsme členem Svazu účetních. Poskytujeme likvidace, správu konkursní podstaty. Vedení účetnictví a daňové evidence Mzdové...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Ekon Data
Jsme společnost s ručením omezeným, jejíž snahou je poskytovat klientovi komplexní služby v oblasti účetnictví, od zaregistrování klienta u finančních a sociálních úřadů, přes vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví, mzdové agendy...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
EDWIN
EDWIN účetní servis s.r.o. poskytuje komplexní účetní, daňové a mzdové služby na vysoké úrovni, počínaje vkládáním dat až po dodání výkazů a zpráv pro management, banky a ostatní externí uživatele účetních informací. K našim službám...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany