Vedení účetnictví Praha 6 Liboc

dosažených tržeb a marží a v rozdělení podle jednotlivých výrobků a zboží b v rozdělení podle skupin výrobků a zboží c v rozdělení podle prodejních kanálů Všechny tyto reporty slouží pro potřeby managementu a jsou nejvíce využívány obchodním oddělením. Report s přehledem dosažených tržeb v rozdělení podle skupin výrobků a zboží je rovněž každý měsíc zasílán mateřské společnosti. Reporty s mzdová účetním Liboci přehledem obrátkovosti a pohledávek za jednotlivé prodejní kanály b zásob dle jednotlivých druhů zásob výrobky, zboží, suroviny, obaly, polotovary a ostatní Tyto reporty neslouží pouze pro management společnosti, ale v případě obrátkovosti zásob mají přímou vazbu na odměňování nákupčích a logistika. Report vybraných ekonomických ukazatelů a bankovních kovenantů např. míry zadluženosti, likvidity a daňové účetnictví Liboce jiných. Tento report je využíván především ekonomickým ředitelem a slouží převážně ke kontrole plnění vybraných ekonomických ukazatelů. Jak již bylo uvedeno, sestavování veškerých reportů se provádí prostřednictvím podnikového softwaru EDIS ONE. Vyhodnocování Bílá Hora reportů probíhá na principu tzv. víceúrovňových stromů, které bývají v současné době poměrně hojně využívány manažerskými Petřiny informačními systémy a softwary sloužícími k tvorbě rozpočtů. Reporting a příprava rozpočtů v podnikovém softwaru EDIS ONE probíhá ve speciálním modulu, který byl k těmto činnostem vyvinut a umožňuje poměrně komfortní reporting i rozpočetnictví. Obr. Příklad části

šablony reportu uvedeného v příloze Pramen Podnikový software EDIS ONE Z výše uvedeného textu vyplývá, že společnost má fungující systém reportingu, který poskytuje jednotlivým uživatelům na všech podnikových úrovních potřebné informace k jejich řízení. Vzhledem k velké variabilitě a volitelnosti definovatelných výstupů, které podnikový software EDIS ONE nabízí, není problém nastavit jakýkoliv Vypich dodatečný požadovaný výstup. Podmínkou však je, aby podnikový software data v potřebném členění obsahoval. Poskytované informace jsou včasné, spolehlivé a kvalitní. K tomu přispívá i velká disciplína při jejich zpracování, kterou přímo ovlivňuje vazba na odměňování zainteresovaných pracovníků na plnění termínů a dodržování předepsaných postupů a metod při zpracování dat. Navrhované změny I přes výše uvedené konstatování o velmi dobře fungujícím systému zpracování dat a reportingu, bych na základě vlastní detailní provedené účetnictví Liboc analýzy jednotlivých výstupů z informačního systému společnosti, systému a metod zadávání a zpracování dat, navrhla společnosti Červený vrch následující změny Zavedení detailního sledování nákladů na jednotlivé výrobní linky, které povedou k zpřesnění stanovovaných soukromé jesličky Praha 6 Liboc

Účetnictví Liboc

kalkulačních přirážek výrobní režie a tím i k přesnějšímu výpočtu výrobní ceny jednotlivých výrobků. Vytvoření nového reportu, Liboci služby účetních který bude sloužit ke sledování ziskovosti jednotlivých zákazníků. Ad V současné době probíhá alokace celkových nepřímých nákladů výrobny pro stanovení sazby kalkulační přirážky výrobní režie pro ocenění výroby na jednotlivých výrobních linkách kromě odpisů.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Liboci
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
Účetnictví nejblíže Liboci
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ANIMAKONT
Jsme účetní a poradenská společnost. Na českém trhu působíme od roku 1996. Naším cílem je maximálně vyhovět Vašim potřebám, a to vše v souladu s požadavky úřadů. "Vedle standardního účetního a poradenského servisu svým klientům...Zobrazit
Praha 6 - Nebušice
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
ACCOUNT ONE
Poskytujeme vedení účetnictví, mezd, daňová přiznání, vyúčtování dotací. Poradenství v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky. Zakládání firem. Zastupování před úřady. Garance kryté pojištěním.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
VYMA
Společnost Vyma-účto, s.r.o. byla založena v roce 1996. Již před tímto datem pracovníci firmy podnikali v oboru ekonomického a účetního poradenství, jako fyzické osoby. Za ta léta jsme získali mnoho zkušeností a spokojených zákazníků. Naši klienti...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Hot Economy firma
Máte problémy s účetnictvím? Právě začínáte podnikat? Uvažujete o změně účetní firmy? V těchto případech jsme tu pro VÁS !!! Společnost Hot Economy, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby. vedení jednoduchého účetnictví vedení...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Hot Economy
Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov