Vedení účetnictví Praha 6 Nebušice

z jejich prodeje a rovněž ke kalkulaci jejich prodejní ceny. Report s vyhodnocením marže za jednotlivé výrobky by měl tedy po této úpravě podávat přesnější informace. Ad Ačkoliv společnost používá ke svému řízení různé reporty, nezabývá se v žádném z těchto reportů Jenerálka výnosy a náklady ani zjednodušeně dosahovanými maržemi za jednotlivé zákazníky. Výjimku tvoří sledování výnosů a nákladů týkajících se dodávek pro tuzemský řetězec, kterému vzhledem k jeho podílu na obratu, bylo založeno i samostatné středisko. K vyhodnocení účetnictví Nebušice ziskovosti prodejů využívá společnost pouze reporty za jednotlivé prodejní kanály v rozdělení na skupiny zákazníků vážící se svou Červený vrch charakteristikou k jednotlivým střediskům. Např. jak již bylo uvedeno, v případě distribuční sítě je to rozdělení na úroveň skupiny zákazníků obsluhovanou jedním obchodním zástupcem a rozvozcem. Sleduje se tedy celková ziskovost všech zákazníků obchodního zástupce, nikoliv podíl jednotlivých zákazníku na dosaženém zisku. Díky tomu mohou existovat takoví zákazníci, kteří firmě nepřináší žádný služby účetních Nebušicemi zisk, ale naopak ztrátu. To by mohl být příklad zákazníků, kteří sice odebírají poměrně velké objemy, ale pouze sortimentu s nízkou marží. Vlivem orientace společnosti při poskytnutí marketingové podpory, podpory prodeje a obratových bonusů na obrat, pak může docházet k tomu, že zákazník v konečném důsledku firmě žádný zisk nepřináší. Jako první krok bych tedy navrhla vytvoření jednoduchého reportu,

který bude sledovat marže vytvářené jednotlivými zákazníky. A to jak marže na výrobní cenu, tak i cenu distribuční. Tzn. report, který bude obsahovat identifikaci zákazníka, tržbu za dodávky za určité období, poskytnuté slevy a obratové bonusy, výrobní cenu dodávek, distribuční cenu dodávek, marži na výrobní cenu a marži na distribuční cenu. Tento report by také mohl sloužit jako podklad pro rozdělení zákazníků do několika skupin dle jejich významnosti, od kterých by se následně mohl odvíjet celý organizovaný systém individuální práce Petřiny s jednotlivými skupinami zákazníků. Za pozitivní krok směrem k systematické práci se zákazníky, by bylo možné označit rozhodnutí o Nebušic vedení účetnictvím nákupu a implementaci softwaru CRM INEX. Jedná se o software sloužící k řízení vztahů se zákazníky, ale rovněž také např. k evidenci a

Účetnictví Nebušice

podpoře marketingových aktivit. Tento software společnost nakoupila v březnu tohoto roku a v současné době probíhá jeho implementace. Po účetní Nebušicím kompletní implementaci bude CRM INEX úzce propojen se softwarem EDIS ONE, což umožní vzájemný přenos informací. Na základě získaných Šárka informací ze softwaru CRM INEX a jeho propojení na skladovou evidenci softwaru EDIS ONE, by bylo možné dále rozšířit výše navržený report o náklady vynaložené na podporu prodeje u konkrétního zákazníka předané letáky, propagační materiály, propagační předměty, vzorky a jiné, které rovněž tvoří nezanedbatelnou položku nákladů. Dalším rozšířením reportu o vynaložené logistické náklady a náklady na obsluhu jednotlivých zákazníků provázání na knihy jízd firemních vozidel příslušných obchodních zástupců a rozvozců ujetých.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Nebušicích
ANIMAKONT
Jsme účetní a poradenská společnost. Na českém trhu působíme od roku 1996. Naším cílem je maximálně vyhovět Vašim potřebám, a to vše v souladu s požadavky úřadů. "Vedle standardního účetního a poradenského servisu svým klientům...Zobrazit
Praha 6 - Nebušice
Účetnictví nejblíže Nebušicím
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Dana Rudolfová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
EKONOM ČaS
Firma Ekonom ČaS vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá účetnictví a ekonomickým poradenstvím. Od roku 1997 byla ředitelka firmy zaregistrována jako daňový poradce pod evidenčním číslem 0002433. „Od 9.9.2004 se přetransformovala na...Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
ACCOUNT ONE
Poskytujeme vedení účetnictví, mezd, daňová přiznání, vyúčtování dotací. Poradenství v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky. Zakládání firem. Zastupování před úřady. Garance kryté pojištěním.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice