Vedení účetnictví Praha 6 Břevnov

dat, které poskytují jednotlivé moduly podnikového softwaru EDIS ONE a ručně zadaných hodnot, které software neumožňuje dopočítat. Sestavené rozpočty jsou schvalovány vedením podniku. Pokud nedojde napoprvé k jejich schválení, jsou dodatečně přepracovány a znovu Na Bateriích schvalovány. Celý proces probíhá tak, aby na konci listopadu mohly být souhrnné rozpočty prezentovány představenstvu společnosti. Po jejich schválení jsou rozpočty poskytnuty i úvěrujícím bankám. Schválené rozpočty jsou závazné pro celé období a v závislosti na jejich plnění je stanovováno odměňování jednotlivých manažerů, ale i obchodních zástupců, techniků a dalších zaměstnanců. Controlling a reporting Controllingem a reportingem je ve společnosti pověřeno hlavně finanční oddělení. Vzhledem k odpovědnostnímu řízení nákladů i Břevnovem vedení účetnictví výnosů a zainteresovanosti jednotlivých manažerů a ostatních zaměstnanců na plnění nákladových a výnosových položek, však controlling probíhá napříč celou společností. Po provedení měsíční účetní závěrky zpracovává finanční oddělení značné množství různých reportů. Tyto reporty představují výstupy z podnikového softwaru EDIS ONE, které slouží jednotlivým manažerům společnosti jako informační podpora pro jejich manažerská rozhodnutí, a jako podklad pro jejich odměňování a odměňování jejich podřízených. Vypich Převážná většina reportů, které slouží k ekonomickému řízení společnosti, se zpracovává a vyhodnocuje x měsíčně. Veškeré účetnictví Břevnov

sestavované reporty pravidelně prochází ekonomický ředitel, který je analyzuje a porovnává s rozpočty. Souhrnné hospodářské měsíční a kumulované výsledky, a důvody odchylek v porovnání s rozpočtem, pak prezentuje celému managementu společnosti na pravidelné měsíční poradě vedení. Zde jsou také v případě významných odchylek od rozpočtu, tyto odchylky zdůvodňovány, a jsou zde navrhována a přijímána mateřskou školou nejblíže Prahy 6 Břevnova

Poradenství účetními Břevnova

případná nápravná opatření. Reporty výstupy z finančního a manažerského účetnictví Tyto reporty jsou jedním z nejpoužívanějších účetní Břevnovu informačních nástrojů nejenom managementu, ale také vlastníků a dalších zainteresovaných subjektů. Jak již bylo uvedeno, nejčetnější skupinu reportů tvoří reporty připravované x měsíčně, z nichž většina představuje vyhodnocení skutečně dosažených hospodářských výsledků za celý podnik a jednotlivá střediska v porovnání proti rozpočtovaným hodnotám. Druhou velkou skupinou reportů jsou sestavy Petřiny generované jednotlivými uživateli přímo z podnikového softwaru EDIS ONE. Tyto reporty jsou převážně využívány pro každodenní operativní rozhodování a řízení. Jedná se např. o vyhodnocení aktuální výše tržeb v rozdělení podle skupin výrobků a zboží nebo v rozdělení podle prodejních kanálů, dále přehledy aktuální výše závazků a pohledávek, operativní plány výroby a různé přehledy z Střešovičky dalších evidencí podnikového softwaru, dále sestavy z účetních knih a mnoho dalších. Převážná většina výstupů jsou tzv. účetnictví Břevnov definovatelné reporty, jejichž generování probíhá na základě buď celopodnikových popř. individuálních, jednotlivými uživateli.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Břevnově
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
DANTEM firma
Poskytujeme služby v oblastech inventury majetku, zboží a skladových zásob, zavádění čárových kódů. Vedeme analytické evidence majetku v databázových softwarech. Zpracováváme požadavky, označujeme majetek štítky s čárovými kódy. Nabízíme...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Hot Economy firma
Máte problémy s účetnictvím? Právě začínáte podnikat? Uvažujete o změně účetní firmy? V těchto případech jsme tu pro VÁS !!! Společnost Hot Economy, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby. vedení jednoduchého účetnictví vedení...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
ASPEKT
Společnosti ASPEKT HM poskytují tyto služby: daňové poradenství, tedy zpracování daňových přiznání ke všem daním, zastupování před finančními úřady při daňových řízeních, poskytování daňových konzultací a dohledů, poskytování služeb...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
FIN-PARTNER Accounting - Tax
Daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, založení společnosti - vše pro Vaše podnikání Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
VYMA
Společnost Vyma-účto, s.r.o. byla založena v roce 1996. Již před tímto datem pracovníci firmy podnikali v oboru ekonomického a účetního poradenství, jako fyzické osoby. Za ta léta jsme získali mnoho zkušeností a spokojených zákazníků. Naši klienti...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Intras Consulting
Podnikání v oblasti organizačního a ekonomického poradenství bylo zahájeno v březnu roku 1991. Postupem doby byli najímáni první zaměstnanci a činnost byla rozšiřována do podoby kompletních služeb účetního a daňového charakteru. Činnost byla...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Zuzana Zahrádková
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jaroslava Nousková
Nabízíme individuální přístup, profesionální programové vybavení a služby. Poskytujeme komplexní i jednotlivé ekonomické služby pro podnikatele, sdružení, malé a střední firmy a obchodní společnosti.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ACCOUNT ONE
Poskytujeme vedení účetnictví, mezd, daňová přiznání, vyúčtování dotací. Poradenství v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky. Zakládání firem. Zastupování před úřady. Garance kryté pojištěním.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
DANTEM
DANTEM, která jako jediná na českém, slovenském a maďarském trhu nabízí komplexní služby v oblasti inventarizace. Působíme zejména v následujících oblastech: Inventury majetku Zavádění čárových kódů pro inventury majetku Inventury zboží a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Hot Economy
Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ASPEKT HM
Společnosti ASPEKT HM zahájily svou činnost v oblasti daní a účetnictví již v roce 1993, jsou pevně ukotveny na trhu, mají vybudovanou solidní klientelu i kvalitní odborné zázemí ve svých zaměstnancích a spolupracovnících, provozují své moderně a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
FIN-PARTNER
Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši společnost ušetříte náklady a zejména čas se plně zaměřit na hlavní předmět Vašeho podnikání. Je to...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov