Vedení účetnictví Praha 6 Přední Kopanina

kilometrů v rámci jednotlivých obchodních linek a vynaložených nákladů na provoz firemních vozidel a stanovení podílu ostatních nákladů vznikajících v souvislosti s obsluhou jednotlivých zákazníků v vztažených ke konkrétnímu zákazníkovi, by bylo možno veškeré náklady, které vzniknou na prodejním středisku např. středisko obchodní zástupce rozvozce, rozdělit mezi jednotlivé obsluhované zákazníky, čímž Jenerálka by bylo možné dopočíst ziskovost jednotlivých zákazníků. Tedy kolik který zákazník firmě přináší zisku popř. ztráty. Tento report by pak mohl zpětně sloužit i jako podklad pro individuální práci se zákazníky. ZÁVĚR V teoretické části práce jsem se zaměřila především na výklad pojmů finančního a manažerského účetnictví, k jejichž interpretaci jsem využila odbornou literaturu uvedenou v seznamu zdrojů. Vzhledem k velkému počtu dostupných publikací k problematice manažerského účetnictví a někdy rozdílných názorů účetnictví Přední Kopanina jednotlivých autorů jsem, jako zdroj ke zpracování teoretické části, zvolila pouze omezený rozsah publikací, neboť konfrontace názorů jednotlivých autorů nebyla předmětem této práce. Pro vymezení základních pojmů jsem však tuto literaturu shledala z mého pohledu jako účetnictví Přední Kopanina dostačující. V teoretické části práce jsem se s ohledem na její omezený rozsah detailně nezabývala podnikem jako celkem a ani Červený vrch podrobnějším pojetím podnikového informačního systému. To však neznamená, že bych problematiku finančního a manažerského účetnictví

chápala jako nezávislé informační systémy a nebyla si vědoma jejich vzájemných vazeb s ostatními součástmi podnikového informačního systému nákupem, výrobou, prodejem, logistikou, lidskými zdroji, dodavateli, zákazníky a dalšími. V praktické části práce jsem se rovněž Přední Kopanině zpracování účetnictvím detailněji dotkla pouze některých částí podnikového informačního systému, a to především výroby, kterou považuji ve výrobním podniku Petřiny z pohledu oceňování jeho výkonů za klíčovou. Podrobněji jsem se tedy zabývala výrobním procesem, tokem a oceňováním zásob. V první kapitole praktické části práce byla představena společnost, předmět její činnosti, historie, vlastnické poměry, míra autonomie ve vztahu k mateřské společnosti a její organizační a ekonomická struktura. Dále byl objasněn způsob zpracování účetnictví, problematika kalkulací a vnitropodnikových cen. Pozornost byla také věnována rozpočetnictví, které slouží jako podklad celého kontrolního mechanismu ke mzdové účetnictvím Přední Kopaninou sledování ekonomického vývoje společnosti požadovaným směrem. Během zpracování praktické části práce jsem dodržela terminologii Bílá Hora používanou společností, i když ne vždy zcela odpovídá pojmům vymezeným v teoretické části práce. Této skutečnosti jsem si vědoma, a proto jsem se snažila jednotlivé pojmy jejich popisem čtenáři přiblížit. Cíl této bakalářské práce, který jsem si stanovila v jejím úvodu, byl provést analýzu výstupů z informačních systémů vybraného podniku finančního a manažerského účetnictví se zaměřením na soukromým školkám nedaleko Prahy 6 Přední Kopaniny

Mzdová účetním Přední Kopaniny

kvalitu a vypovídající schopnost informací, kterou poskytují jednotlivým úrovním podniku. Na závěr pak navrhnout případné změny, které.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Přední Kopanině
ANIMAKONT
Jsme účetní a poradenská společnost. Na českém trhu působíme od roku 1996. Naším cílem je maximálně vyhovět Vašim potřebám, a to vše v souladu s požadavky úřadů. "Vedle standardního účetního a poradenského servisu svým klientům...Zobrazit
Praha 6 - Nebušice
Dana Rudolfová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
EKONOM ČaS
Firma Ekonom ČaS vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá účetnictví a ekonomickým poradenstvím. Od roku 1997 byla ředitelka firmy zaregistrována jako daňový poradce pod evidenčním číslem 0002433. „Od 9.9.2004 se přetransformovala na...Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Michal Vávra
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání, účetního poradenství a zpracování dat.Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
PECORA
Nabízíme veškeré služby spojené s vedením účetnictví pro podnikatele, živnostníky, malé a střední firmy. Poskytujeme vedení účetnictví, daňovou evidenci, zpracování mezd, rekonsrukce účetnictví, daňová přiznání, DPH, účetní...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
Šárka Peterová
Jsme pražská firma se třemi pobočkami, působící na trhu již od roku 1995. Účetnictví a jiné přidružené agendy zpracováváme na softwaru HELIOS RED společnosti ASSECO SOLUTION a.s. Naše specializace je i zajišťování zpracování účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy