Vedení účetnictví Praha 6 Hradčany

podniku, a na nejnižším stupni nalezneme pracovníky s nejnižší přidělenou odpovědností. Zjednodušený příklad organizační struktury v podniku ukazuje obrázek č. Obrázek č. Zjednodušený příklad organizační struktury podniku Organizační diagram Pramen Práce autorky služby účetních Hradčanům Kalkulace Aby byl podnik úspěšný konkurenceschopný a ziskový, musí detailně znát svoje náklady. Ať už kvůli určování cen, kvůli rozhodování, který z výrobků je nejrozumnější více či méně prodávat a podobně. Nástrojem, který slouží ke stanovení nákladů a z nich vyplývající ceny výkonu, je kalkulace. Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na Petřín kalkulační jednici. Důležitým pojmem z oblasti kalkulace je termín kalkulační jednice. Ta udává konkrétní jeden výkon, určený měrnou Malostranská jednotkou. Jako příklad lze uvést některé kalkulační jednice v průmyslové oblasti kilogram, litr, hodina, barel, apod., v oblasti služeb například jedna přijatá objednávka, jednotlivé úkony atd. Podle Hradeckého, Lanči a Šišky, kalkulace představují základní informační Hradčanami daňové účetnictví podklad pro řízení nákladů jednotlivých výkonů, slouží jako základ při plánování a kontrole v operativním řízení, jsou jedním z významných podkladů pro rozhodování o struktuře a sortimentu, jsou výchozí základnou pro rozhodování týkajícího se cenové politiky, slouží jako podklad pro sestavení vnitropodnikových cen. Obsahem kalkulace jsou náklady na výrobu výkonů. Ty zpravidla zahrnují náklady na

spotřebu materiálu a energii, spotřebu externích prací a služeb, mzdové náklady, odpisy a finanční náklady. Tyto náklady se dělí na Pohořelec jednicové přímo přiřaditelné kalkulační jednici a režijní které nelze přiřadit přímo výrobku. Mezi jednicové náklady patří právě spotřeba materiálu a mzdové náklady. Za režijní materiály považujeme výrobní režii, správní režii, materiálovou režii a odbytovou režii. Kalkulace mají svoji zažitou podobu tzv. kalkulační vzorec. V současné době se používá tzv. typový kalkulační vzorec viz. tabulka účetnictví Hradčany č. Tabulka č. Typový kalkulační vzorec Jednicový materiál Jednicové mzdy Ostatní jednicové náklady Výrobní režie vlastní náklady účetnictví Hradčany výroby Správní režie vlastní náklady výkonu Odbytová režie úplné vlastní náklady výkonu Pramen Manažerské účetnictví Hradecký, Hradčanská Lanča, Šiška, upraveno autorkou Podniková výsledovka, upravující příspěvek na úhradu marži za kalkulační jednici a výsledek hospodaření zisk nebo ztrátu pak vypadá následovně Tabulka č. Podniková výsledovka Tržby Variabilní náklady příspěvek na úhradu Fixní soukromým školkám Prahou 1 Hradčanami

Účetní Hradčany

náklady zisk ztráta Pramen Manažerské účetnictví hradecký, Lanča, Šiška, upraveno autorkou Druhy kalkulací Miloslav Synek ve své publikaci Manažerská ekonomika uvádí následující kritéria dělení kalkulací Kalkulace z hlediska doby sestavování, z hlediska struktury a z hlediska úplnosti nákladů. a kalkulace z hlediska doby sestavování kalkulace předběžné sestavují se před realizací výkonu a představují ukládání úkolů pro budoucí provádění úkonů kalkulace výsledné sestavují se po provedení výkonu a mají význam zejména.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Hradčanech
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Marta Voborníková
Nabízíme služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání, daní z příjmu právnických i fyzických osob, přiznání DPH. Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, PSSZ a zdravotních...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
eurodata ČR
Naše firma se již od roku 1995 zabývá problematikou účetnictví a daňového poradenství a díky tomu má náležité zkušenosti v tomto oboru.... V současné době naše služby poskytujeme v pobočkách, které můžete navštívit v Praze a v...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Jitka Čeledová
Nabízím kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mezd.Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
Účetnictví nejblíže Hradčanům
AKONTSERVIS
Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání. Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Lenka Pavelcová
Mít vlastní účetní oddělení znamená často vysoké náklady bez odpovídajících výsledků. Svěřte své doklady i čísla nám a my se o ně postaráme. Zaúčtujeme veškeré doklady dle požadavků klienta připravíme zprávy a účetní výstupy. Vedení...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Jindřiška Rejholdová
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personální agendy.Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
DIADEM
Rádi bychom Vám nejdříve představili naši společnost. Působíme na trhu od roku 1995 jako přední poradenská a účetní společnost. Za tu dobu jsme se podíleli na úspěchu mnoha českých firem působících v oblastech služeb i výroby a také...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
WERTHEIM
Nabídka služeb daňového poradce, zastupování v daňových řízeních, účetnictví, zpracování mezd, daní a daňového přiznání. Talentovaní lidé – Využíváme talentovaný tým, který dovede velmi dobře naslouchat našim zákazníkům. Zdroje...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
ACCOUNTTAX
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní, ekonomické i daňové poradenství a audit. Jsme členem Svazu účetních. Poskytujeme likvidace, správu konkursní podstaty. Vedení účetnictví a daňové evidence Mzdové...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Ing. Jitka Klusáčková
Účetní firma Ing. Jitka Klusáčková - profesionální vedení účetnictví. Nabízím komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence ...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Macko firma
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
Macko
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
AV-economics
AV-economics, s.r.o. se zabývá vzdělávací činností pořádáním rekvalifikačních kurzů, kurzů a seminářů s tématy podvojného účetnictví, daňové evidence, personalistiky, mzdového účetnictví,daní, marketingu, managementu a IT technologie....Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Magdalena Blažková
Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a DPH.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
OptimPro
Jsme společnost, kterou vede zkušený tým, s více než 15-ti letou praxí v oblasti účetnictví, personalistiky,mezd a daňové problematiky. Poskytujeme kompexní služby v oblasti účetnicví, mezd a dalších souvisejících agend všem typům podnikatelských...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice