Vedení účetnictví Praha 6 Smíchov

že rozpočet je kvantitativní číselné, v peněžních jednotkách vyjádřené údaje o očekávané, resp. plánované realitě. Podle toho, účetnictví Smíchov jestli chceme pojmout rozpočet v rámci celého podniku nebo i v rámci jeho vnitřních částí, rozlišujeme celopodnikové rozpočty, což jsou účetnictví Smíchov rozpočty sestavované pro podnik jako celek. Nejdůležitější části celopodnikových rozpočtů jsou rozpočetní rozvaha, rozpočetní výsledovka a rozpočet peněžních toků, střediskové rozpočty, které se vztahují jen na udělení úkolu konkrétnímu středisku a na následnou kontrolu. Jak bylo z literatury popsáno výše, třemi důležitými součástmi rozpočtu pro podnik jako celek jsou rozpočetní rozvaha, výsledovka a rozpočet peněžních toků. Popis těchto tří složek je převzat z literatury Viz dále. Rozpočtová výsledovka Základním kritériem tohoto rozpočtu je standardně hospodářský výsledek, jehož základem je rozpočet výnosů, na nějž navazují tři typy rozpočtů nákladů rozpočet jednicových nákladů, rozpočet přímých výrobkových nákladů a rozpočet režijních nákladů. Je tedy patrný rozdíl mezi výsledovkou finančního účetnictví, protože základem rozpočtování je účelové členění nákladů a členění podle Radlická závislosti na objemu výkonu. Rozpočtová rozvaha Rozpočtová rozvaha se taktéž liší od rozvahy ve finančním účetnictví, zpravidla se v ní totiž zachycuje jen změna stavu jednotlivých supin aktiv a pasiv, primárně slouží k zachycení oběžných aktiv a krátkodobých Anděl

závazků, které slouží k sestavení rozpočtu peněžních toků. Rozpočet peněžních toků Tento rozpočet je velice důležitý jako zdroj informací pro vnější subjekty i pro vnitřní řízení podniku. Předkládá totiž informace o likviditě a solventnosti podniku. To zahrnuje Smíchov mzdové účetnictvím například schopnost podniku splácet svoje dluhy apod. Pokud posuzujeme délku období, ke kterému podnik rozpočtuje, rozlišujeme strategické rozpočty, kdy se jedná o obvykle leté rozpočty o menším počtu položek, zahrnující dlouhodobé plány a cíle podniku zjednodušené výkazy účetní Smíchově účetní závěrky pro jednotlivé roky. operativní rozpočty, které navazují na strategické rozpočty v krátkodobějším měřítku standardně se zaměřuje na detailnější propracování údajů z prvního roku strategického rozpočtu. Co se týče formy rozpočtů, literatura Smíchovské nádraží Manažerské účetnictví udává, že tyto formy závisí na druhu režijních nákladů, tj. fixní nebo variabilní náklady. V případě

Poradenství účetními Smíchova

fixních nákladů, které se nemění se změnou objemu výroby, se používá pevný rozpočet, jež pracuje s maximální možnou částkou nákladů, které nesmí být překročeny nejčastěji se používá u správních středisek, například u ekonomického nebo právního oddělení podniku a pružný rozpočet, který se používá v případě variabilních nákladů, tedy takových u kterých změna objemu výroby vyvolá změnu režijních nákladů. Pružný rozpočet je charakteristický pro výrobní nebo obslužná střediska. Controlling Termín controlling je Výtoň teorii podnikového hospodářství poměrně nový. Vznikl jako reakce na potřebu rozvíjet takové metody managementu, které zajistí dlouhodobou.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví na Smíchově
VROBEL
Vrobel, spol. s r.o., která působí na našem trhu již od roku 1996. Českým i zahraničním firmám nabízíme kompletní ekonomické služby: Vedení účetnictví a daňové evidence, daňové poradenství, audit a mzdové účetnictví. Vzhledem k našim...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Agentura pro správu aktiv
Agentura pro správu aktiv s.r.o. byla založena v roce 2003 osobami, jejichž praktické zkušenosti s podnikáním v českém tržním hospodářství se datuje od r. 1990. Měli jsme tak možnost, vyzkoušet si na vlastní kůži snahu našich zákonodárců,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
E & Fin
Společnost E & Fin, a. s., byla založena v roce 1996. Za osmnáct let působení jsme získali rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenských služeb. Našimi devizami jsou spolehlivost, flexibilita, diskrétnost a proklientský přístup. Naše služby...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
JIPO - ekonomický servis
Zpracováváme účetnictví ve vlastním SW programu, v programu Pohoda. Pro mezinárodní společnosti zpracováváme účetnictví v SW Axapta Navision a Byznys. Můžeme nabídnout znalost účtování v programu Money a Abra. Popis činnosti: -...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
APOS
Poskytujeme komplexní služby perfektní kvality všem klientům bez ohledu na to, jde-li o renomovanou společnost se zahraničním kapitálem nebo o podnikatele s regionálním působením. Vše řešíme s maximálním pochopením, nasazením a s naprostou...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
ALETOP
ALETOP s.r.o. je zavedená společnost poskytující kompletní služby pro klienty v oblasti zpravování a vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy. V rámci svého portfolia rovněž nabízí ucelené účetní, daňové a finanční...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
R4B Consulting
Zajistíme, abyste neplatili víc, než musíte. Optimalizujeme Vaše daně. Posoudíme situaci i z mezinárodního pohledu a zastoupíme Vás ve všech daňových záležitostech. Ve vedení účetnictví využíváme rozsáhlé zkušenosti s tisíci zákazníky a...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
GOMPA
Gompa byla založena dne 22.06.1990 v Plzni fyzickou osobou s předmětem činnosti poradenství oblasti začínajícího soukromého podnikání a obchodem s realitami. V průběhu let 1991 a 1992, rozšířila své obchodní aktivity na obchod s potravinami. Od roku...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
AUDIP
AUDIP® je daňově poradenská a účetní kancelář, která ve svém oboru podniká od roku 1991. Rozhodující pracovníci společnosti AUDIP® neustále sledují aktuální vývoj legislativy, a to nejen díky pravidelné účasti na seminářích a konferencích,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Peklo II
Máme zkušenosti v oboru od roku 1993. Naši pracovníci jsou zkušení odborníci, jak mohou potvrdit i naší spokojení klienti - reference. Naším cílem je optimalizace daňového základu klientů při využití všech zákonných možností. Klademe důraz na...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Taxes
Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání. Sledujeme za Vás veškeré legislativní změny o kterých Vás následně informujeme pokud se to týká oblasti Vašeho...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
DAUFI Consulting
Společnost DAUFI Consulting s. r. o. byla založena v roce 2001. Má bohaté zkušenosti v oblasti poskytování účetního, daňového a ekonomického poradenství. Dlouhodobě spolupracujeme s tuzemskými i několika mezinárodními podnikatelskými subjekty,...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
DANEI
Jmenuji se Dagmar Nejedlá, ing. Jsem zakladatel a majitel účetní firmy Danei, která poskytuje kompletní služby v oborech účetnictví a ekonomie. Účetní služby s individuálním přístupem na míru se vyplatí i Vám. Účetní firma Vám ušetří čas i...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
PROXY
HLB PROXY patří k předním poradenským kancelářím v České republice. PROXY, a.s. byla založena již v roce 1991 a poskytuje služby zejména daňového poradenství, finančního účetnictví, zpracování mzdové evidence, sestavování účetních závěrek...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Účetnictví nejblíže Smíchovu
DAŇOVÉ CENTRUM
DAŇOVÉ CENTRUM s.r.o., která působí na trhu již 15. rokem. V roce 2001 jsme se změnili ze sdružení fyzických osob na společnost s ručením omezeným. Zpracování účetnictví a mezd je naší hlavní činností, při níž dáváme důraz na osobní...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
ETB Accounting
Vedení účetnictví, zpracování daňové evidence, zpracování INTRASTAT, zpracování povinných hlášení pro finanční úřady, zdravotní pojišťovny, sociální správy.Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Petruše Válka Kosová
Zpracováváme kompletní účetnictví včetně daňového poradenství. Zpracování mezd, silniční daně, včetně vedení knihy jízd, daně z příjmu fyzických i právnických osob, zpracování majetkových daní. Můžeme zajistit i odklad daňové...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
AFIN
Společnost AFIN s.r.o. je poradenskou skupinou v oblasti firemních služeb (management consulting) od roku 1997. Naše vize: budování dlouhodobých partnerských vztahů s cílem zajistit našim klientům trvalý růst pomocí komplexních služeb v oblasti...Zobrazit
Praha 5 - Jinonice
PROMIFIN
Promifin s.r.o. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti zpracování daňové evidence, vedení účetnictví, mzdové a personální agendy, daňového poradenství, daňové optimalizace a ekonomického poradenství. Trénink a proškolení...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
ZEBRA PRAHA
Poskytování účetních a auditorských služeb včetně daňového poradenství.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město