Vedení účetnictví Praha 6 Střešovice

pro každou položku rozvahy a výsledovky. Původ údajů uložených v účetních výkazech znázorňuje obrázek č. na následující stránce. Střešovičky Jehlanový diagram Obrázek č. Původ údajů uložených v účetních výkazech Pramen Kovanicová, Kovanic, Podklady skryté v účetnictví, s. upraveno autorkou Harmonizace účetnictví S rostoucí globalizací ekonomiky a propojováním mezinárodních trhů se začaly objevovat snahy o mezinárodní harmonizaci účetnictví. Rozdíly v národních účetních legislativách by znesnadňovaly srovnávání a hodnocení společností v různých národních prostředích. Díky vstupu České republiky do Evropské unie musí i české účetnictví splňovat jisté mezinárodní účetnictví Střešovice standardy. Volný pohyb zboží a kapitálu vyžadoval vytvořit jednotné prostředí, sbližování právních norem a také harmonizaci účetního výkaznictví. Nástroji této harmonizace jsou direktivy EU, které jsou závazné pro všechny členské státy. Z poměrně dlouhé řady dosud vypracovaných směrnic se harmonizace účetnictví týká Čtvrtá direktiva EU jejím cílem je srovnatelnost účetních závěrek kapitálových společností. Sedmá direktiva EU týká se účetních výkazů určitého seskupení podniků, jež má charakter koncernu, holdingu apod. Osmá Ořechovka direktiva EU pojednává o různých aspektech kvalifikace, jíž musí profesionál dosáhnout k tomu, aby mohl být autorizován k legálnímu ověřování účetních výkazů auditu. Z podnětu Evropské Unie musí české účetnictví reagovat na neustálý vývoj směřující ke zpracování účetnictvím Střešovice

světovému finančnímu účetnictví, reprezentovanému Mezinárodními účetními standardy IASIFRS a přijímat podněty k rozvoji účetnictví mzdové účetnictvím Střešovicích z americké regulace finančního účetnictví ztělesněné ve všeobecně uznávaných účetních zásadách US GAAP, neboť účetní závěrky vyhotovené ve shodě s těmito normami jsou přijímány a uznávány všemi světovými burzami. Regulační rámec českého účetnictví Legislativní základ pro účetnictví v České republice tvoří zákon o účetnictví, soubor vyhlášek a České účetní standardy. Popis jednotlivých norem je převzat z literatury Zákon o účetnictví č. Sb. je všeobecně platnou normou nejvyšší právní síly, společnou všem účetním jednotkám bez ohledu na to, zda jsou či nejsou podnikatelskými subjekty. V tomto zákoně jsou uvedeny obecně uznávané účetní předpoklady a zásady a rozsah vedení účetnictví, tedy vedení účetnictví v plném anebo zjednodušeném rozsahu. Specifika různých typů Pohořelec účetních jednotek upravuje soubor vyhlášek. Jedná se například o vyhlášky pro banky a jiné finanční instituce, vyhlášky pro Střešovicemi služby účetních pojišťovny, zdravotní pojišťovny, nepodnikatelské subjekty, územní samosprávné celky, vyhlášky pro podnikatele. Pro další výklad je důležitá vyhláška pro podnikatelské subjekty č. Sb. Ta upravuje působnost vymezuje účetní jednotky, na něž se vztahuje, uspořádání a kadeřnickými salony ve Praze 6 Střešovicích

Účetnictví Střešovice

označování položek individuální účetní závěrky, obsahové vymezení vybraných položek základních účetních výkazů rozvahy a Dlabačov výkazů zisku a ztráty, obsahové vymezení přílohy, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, směrnou.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví ve Střešovicích
Macko firma
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
Macko
Komplexní zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, zpracování mzdové agendy, evidence DPH, daně silniční, vypracování daňového přiznání, včetně stanovených výkazů. Zastupování firem i OSVČ na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Účetnictví nejblíže Střešovicím
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
Zuzana Zahrádková
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ASPEKT
Společnosti ASPEKT HM poskytují tyto služby: daňové poradenství, tedy zpracování daňových přiznání ke všem daním, zastupování před finančními úřady při daňových řízeních, poskytování daňových konzultací a dohledů, poskytování služeb...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
ASPEKT HM
Společnosti ASPEKT HM zahájily svou činnost v oblasti daní a účetnictví již v roce 1993, jsou pevně ukotveny na trhu, mají vybudovanou solidní klientelu i kvalitní odborné zázemí ve svých zaměstnancích a spolupracovnících, provozují své moderně a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Intras Consulting
Podnikání v oblasti organizačního a ekonomického poradenství bylo zahájeno v březnu roku 1991. Postupem doby byli najímáni první zaměstnanci a činnost byla rozšiřována do podoby kompletních služeb účetního a daňového charakteru. Činnost byla...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jaroslava Nousková
Nabízíme individuální přístup, profesionální programové vybavení a služby. Poskytujeme komplexní i jednotlivé ekonomické služby pro podnikatele, sdružení, malé a střední firmy a obchodní společnosti.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
DANTEM firma
Poskytujeme služby v oblastech inventury majetku, zboží a skladových zásob, zavádění čárových kódů. Vedeme analytické evidence majetku v databázových softwarech. Zpracováváme požadavky, označujeme majetek štítky s čárovými kódy. Nabízíme...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
DANTEM
DANTEM, která jako jediná na českém, slovenském a maďarském trhu nabízí komplexní služby v oblasti inventarizace. Působíme zejména v následujících oblastech: Inventury majetku Zavádění čárových kódů pro inventury majetku Inventury zboží a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
AKONTSERVIS
Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání. Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová...Zobrazit
Praha 1 - Malá Strana
Hot Economy firma
Máte problémy s účetnictvím? Právě začínáte podnikat? Uvažujete o změně účetní firmy? V těchto případech jsme tu pro VÁS !!! Společnost Hot Economy, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby. vedení jednoduchého účetnictví vedení...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Hot Economy
Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
FIN-PARTNER Accounting - Tax
Daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, založení společnosti - vše pro Vaše podnikání Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
FIN-PARTNER
Trendem posledního desetiletí je přenesení nevýdělečných činností na externí společnost. Přenesením nevýdělečných činností na naši společnost ušetříte náklady a zejména čas se plně zaměřit na hlavní předmět Vašeho podnikání. Je to...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov