Vedení účetnictví Praha 6 Hanspaulka

omezeným, jejíž hlavní činností je zejména výroba, instalace a oprava elektrických strojů a přístrojů a obchodní činnost dle Hanspaulce zpracování účetnictvím živnostenského oprávnění. Společnost sestavuje účetní závěrku k každého roku, jelikož si jako účetní období zvolila hospodářský rok. V rámci závěrky k pak vykázala čistou hodnotu aktiv a pasiv ve výši tisíc Kč. Převodu na Mezinárodní standard se týkaly hlavně položky leasing, dotace, rezervy, dlouhodobá pohledávka, náhradní díly, investice do nemovitostí, časové rozlišení a odložena daň. Hanspaulka Převod jednotlivých položek byl nastíněn v praktické části a je doplněn tabulkami v přílohách. Podle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky by měla firma po převodu bilanční sumu v hodnotě tisíc Kč, což je o tisíc Kč více než podle české legislativy. K největším změnám tedy došlo hlavně u dlouhodobého majetku. Zde jsem aktivovala dva automobily v celkové pořizovací ceně Kč. Samozřejmě je bylo nutno odepsat v poměrné výši k a to v hodnotě Kč. Další položkou v rámci dlouhodobého majetku bylo Šárka zvýšení pořizovací ceny stroje o dotaci ve výši Kč a odepsání o Kč. Následující položkou, která vylepšila hodnotu dlouhodobého účetnictví Hanspaulka majetku, bylo přeřazení náhradních dílů ze zásob v hodnotě Kč a jeho odepsání ve výši Kč. Poslední úpravou v rámci této položky bylo převedení parcely z účtu Pozemky na účet Investice do nemovitostí. V konečném důsledku se položka Dlouhodobý majetek vylepšila o

tisíc Kč, z tisíc Kč na tisíc Kč. Změny se také odrazily v položce Dlouhodobé pohledávky. Tento účet se změnil z původních tisíc Kč

Poradenství účetními Hanspaulky

na tisíc Kč. Mezi změny, které se na tomto účtu odrazily, bylo zrušení odložené daňové pohledávky a snížení hodnoty dlouhodobé účetnictví Hanspaulka pohledávky. V rámci pasivních účtu došlo k největším změnám u Nerozděleného zisku, Rezerv a Dlouhodobých závazků. Položka služby účetních Hanspaulku Nerozdělený zisk dle IFRS pro SME v sobě obsahuje jak Nerozdělený zisk minulých let, tak i Výsledek hospodaření běžného období. Celková změna pak byla z původních tisíc Kč na tisíc Kč. V rámci zaúčtování leasingových automobilů se Nerozdělený zisk celkově zhoršil o Kč první automobil Kč a druhý automobil Kč. Další operací, která se projevila v Nerozděleném zisku, byla změna odpisu stroje z důvodu zvýšení pořizovací ceny. Touto operací se Nerozdělený zisk vylepšil o poměrně malou sumu v minimální hodnotě, která se v převodu ale zobrazí jako tisíc Kč z důvodu zaokrouhlování. Následně došlo ke zlepšení o tisíc Kč kvůli zrušení rezervy. Zaúčtování snížení Mydlářka hodnoty pohledávky na současnou hodnotu budoucích plateb se projevilo jako snížení Nerozděleného zisku o Kč. Odpis náhradních dílů snížil výši Nerozděleného zisku o Kč a nakonec ke snížení došlo také v hodnotě Kč kvůli zrušení odložené daňové pohledávky a vzniku odloženého daňového závazku. Účet rezervy po převodu skončil na hodnotě Kč, jelikož společnost evidovala rezervu na opravu Juliska dlouhodobého majetku, kterou standard nepovoluje. A nakonec na účtu Dlouhodobé závazky došlo k navýšení z Kč na tisíc Kč. Toto navýšení.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Hanspaulce
NB firmy
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
NB
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
RYBÁK a vnuk
Společnost Ant.RYBÁK a vnuk, s.r.o. úspěšně působí na trhu účetních, mzdových a daňových služeb již od roku 1996, kdy navázala na činnost svého zakladatale a duchovního otce Ing. Jana Zemana. Název společnosti Ant. Rybák a vnuk s.r.o. vychází z...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
OptimPro
Jsme společnost, kterou vede zkušený tým, s více než 15-ti letou praxí v oblasti účetnictví, personalistiky,mezd a daňové problematiky. Poskytujeme kompexní služby v oblasti účetnicví, mezd a dalších souvisejících agend všem typům podnikatelských...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
Ing. Jitka Klusáčková
Účetní firma Ing. Jitka Klusáčková - profesionální vedení účetnictví. Nabízím komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence ...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
ACCOUNTTAX
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní, ekonomické i daňové poradenství a audit. Jsme členem Svazu účetních. Poskytujeme likvidace, správu konkursní podstaty. Vedení účetnictví a daňové evidence Mzdové...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
J.B.H.
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
J.B.H. Audit
Společnost H. B. J. Audit, s.r.o. je auditorská společnost zapsaná v seznamu Komory auditorů České republiky, číslo osvědčení 297. Nabízíme ucelený komplex služeb v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Společnost je vedena...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
Marta Voborníková
Nabízíme služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání, daní z příjmu právnických i fyzických osob, přiznání DPH. Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, PSSZ a zdravotních...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
eurodata ČR
Naše firma se již od roku 1995 zabývá problematikou účetnictví a daňového poradenství a díky tomu má náležité zkušenosti v tomto oboru.... V současné době naše služby poskytujeme v pobočkách, které můžete navštívit v Praze a v...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany