Vedení účetnictví Praha 6 Baba

zaúčtováním dlouhodobých závazků z leasingových automobilů celkem v hodnotě Kč. Částka se ale snížila přeúčtováním části závazku na krátkodobý, a to ve výši Kč, a také splacením leasingových splátek ve výši Kč. Ve své bakalářské práci se zabývám účetními závěrkami malých a středních podniků. Tematiku účetních závěrek považuji za zásadní zejména proto, že jakákoliv Baba hospodářská operace, která v podniku proběhne je nakonec souhrnně zaznamenána v účetní závěrce. Její důležitost demonstruje i funkce poskytnutí komplexního obrazu o stavu podniku, jež markantně ovlivňuje rozhodnutí ostatních subjektů o navázání odběratelsko dodavatelských, investičních či jiných vztahů s podnikem. Náplní první části je charakteristika subjektů, které řadíme pod malé a vedení účetnictvím Babou střední podniky a zdůraznění jejich významu v kontextu ovlivňování hospodářství států. Jelikož tyto podniky nefungují odděleně, ale jsou součástí komplexní sítě dodavatelů a odběratelů, neustále proto vstupují do vztahů s mezinárodním prvkem. Sestavování účetních výkazů jednotlivých podniků z různých států se liší díky jejich historickému vývoji a specifikům států. To s sebou pro podniky účetnictví Baba přináší dodatečné náklady a často omezuje jejich možnosti například pro získání kapitálu za lukrativnějších podmínek, nebo Juliska zajímavé zakázky. Proto se v další kapitole zabývám harmonizačními snahami, které byly vyvinuty za účelem eliminace rozdílů v

účetních výkazech. V současné situaci je účetnictví malých a střední podniků v Evropské Unii harmonizováno prostřednictvím daňové účetnictví Baby implementací směrnic do národních legislativ. To by se dalo považovat za nedostatečný prostředek harmonizace, jelikož nezajišťuje adekvátní míru srovnatelnosti účetních výkazů podniků z různých států. Z toho důvodu se v následující práci detailně věnuji Podbaba mezinárodnímu standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky, jakožto možnému řešení hlubší harmonizace účetnictví na

Účetnictví Baba

úrovni malých a středních podniků. Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza rozdílů v uznávání položek a sestavování výkazů účetní závěrky dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky oproti české legislativě. Pro naplnění tohoto účelu definuji v práci základní účetní položky dle české legislativy a provádím srovnání s mezinárodním standardem, dále se Hanspaulka zabývám rozdílným způsobem oceňování a vykazování těchto položek. Teoretické poznatky aplikuji na konkrétní firmu při převodu její rozvahy sestavené dle české legislativy na výkaz o finanční situaci sestavený v souladu se standardem. Dílčí převody jsou pro názornost Babu služby účetních zaznamenány v tabulkách s podrobným komentářem. V této části je zejména kladen důraz na vysvětlení převodu těch položek, které se při ctění zásad mezinárodního standardu vykazují odlišně. Firma se řadí mezi střední podniky, orientuje se na služby a zakázky většího rozsahu, které často poskytuje i na území Rakouska a Slovenské republiky. Právě pro její velikost a mezinárodní spolupráci je vhodným.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Babě
NB firmy
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
NB
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
RYBÁK a vnuk
Společnost Ant.RYBÁK a vnuk, s.r.o. úspěšně působí na trhu účetních, mzdových a daňových služeb již od roku 1996, kdy navázala na činnost svého zakladatale a duchovního otce Ing. Jana Zemana. Název společnosti Ant. Rybák a vnuk s.r.o. vychází z...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
OptimPro
Jsme společnost, kterou vede zkušený tým, s více než 15-ti letou praxí v oblasti účetnictví, personalistiky,mezd a daňové problematiky. Poskytujeme kompexní služby v oblasti účetnicví, mezd a dalších souvisejících agend všem typům podnikatelských...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
J.B.H.
Poskytujeme komplexní a profesionální účetní služby a daňovou evidenci, včetně zpracování mezd a personální agendy za přijatelné ceny, velkým společnostem i malým firmám. Nabízíme vnitřní audit, daňové poradenství, účetní a právní...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
J.B.H. Audit
Společnost H. B. J. Audit, s.r.o. je auditorská společnost zapsaná v seznamu Komory auditorů České republiky, číslo osvědčení 297. Nabízíme ucelený komplex služeb v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Společnost je vedena...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Ing. Jitka Klusáčková
Účetní firma Ing. Jitka Klusáčková - profesionální vedení účetnictví. Nabízím komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: - vedení účetnictví - vedení daňové evidence ...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
ACCOUNTTAX
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daní, ekonomické i daňové poradenství a audit. Jsme členem Svazu účetních. Poskytujeme likvidace, správu konkursní podstaty. Vedení účetnictví a daňové evidence Mzdové...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
REDOVIS
Zabýváme se vedením účetnictví a daňové evidence především středním a malým firmám a živnostníkům. Pro Prahu a okolí jsme dobře dostupní MHD i automobilem, jelikož parkování u nás není problematické. Ekonomické vzdělání a bohatá praxe v...Zobrazit
Praha 8 - Troja
Ing. Zuzana Kodytková
Kompletní zpracování účetnictví a mzdové agendy ve firmě klienta či externě. Poskytování účetního poradenství, zpracování daňových přiznání, komunikace s úřady, zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 6 - Suchdol
Cato firma
Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich potřeb šité na míru přesně podle...Zobrazit
Praha 10 - Hradčany
Kancelář Cato
Vítejte na stránkách společnosti Kancelář Cato, s.r.o. , účetní a poradenské firmy s praxí v oboru více než 18 let. Naše společnost poskytuje kvalitní servis kompletních služeb pro menší a střední firmy. Nabízíme balíčky služeb dle Vašich...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
eurodata ČR
Naše firma se již od roku 1995 zabývá problematikou účetnictví a daňového poradenství a díky tomu má náležité zkušenosti v tomto oboru.... V současné době naše služby poskytujeme v pobočkách, které můžete navštívit v Praze a v...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Marta Voborníková
Nabízíme služby vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání, daní z příjmu právnických i fyzických osob, přiznání DPH. Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, PSSZ a zdravotních...Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
AMMO Servis
Společnost AMMO Servis byla založena v roce 2006 jako společnost poskytující služby. Sídlo společnosti se nachází v Jihočeském kraji, v malebné krajině blízko renesančního městečka Slavonice. V Praze se nachází naše pobočka, kde se specializujeme...Zobrazit
Praha 1 - Hradčany
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jitka Čeledová
Nabízím kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence včetně mezd.Zobrazit
Praha 6 - Hradčany
Ekon Data
Jsme společnost s ručením omezeným, jejíž snahou je poskytovat klientovi komplexní služby v oblasti účetnictví, od zaregistrování klienta u finančních a sociálních úřadů, přes vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví, mzdové agendy...Zobrazit
Praha 7 - Bubeneč