Vedení účetnictví Praha 6 Červený vrch

průběhu splácení mírně měnila. Do sestavení účetní závěrky k společnost naší firmě zaplatila splátky v celkové výši Kč, tedy pohledávka je v závěrce vykázána ve výši Kč. Standard ovšem oceňuje dlouhodobé pohledávky současnou hodnotou budoucích plateb diskontovaných na základě efektivní úrokové míry. Tato míra je v našem případě stanovena na ročně, tedy měsíčně. Současná hodnota byla tedy vypočtena ve výši Kč. Rozdíl mezi hodnotou pohledávky dle české rozvahy a současnou hodnotu plateb činí Kč, tuto hodnotu účetnictví Červený vrch zaúčtujeme jako náklad do VH běžného období a zároveň na stranu D pohledávky. Dále však po dvou splátkách dosáhneme výnosového úroku v hodnotě Kč, jelikož standard rozděluje splátku na snížení pohledávky za rok tedy v hodnotě Kč a úrok. Tento úrok zaúčtujeme na stranu účetnictví Červený vrch MD pohledávky a opět do VH běžného období. operace a V následující tabulce můžeme opět vidět dopad operací na příslušné položky rozvahy. Tabulka č. Vliv převodu na konkrétní položky rozvahy další operace Aktiva celkem DHM SMV a soubory MV Pohledávky dlouhodobé Pasiva celkem VH běžného období Nerozdělený zisk min let Rezervy Časové rozlišení Zdroj vlastní zpracování Poslední úpravy, které provedu v Červený vrch rozvaze, budou promítnuty v rozvaze částečně sestavené podle standardu. Tato rozvaha obsahuje položky rozvahy dle IFRS pro SME. Tato rozvaha Petřiny vyvolala změny v některých položkách Do položky Pozemky, budovy, zařízení P, B, Z řadíme Dlouhodobý hmotný majetek, Do položky Půjčky

a pohledávky řadíme krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, odložená daňová pohledávka je v rozvaze pro přehlednost vykázána zvlášť, Do položky Finanční aktiva řadíme Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek. Mezi operace, o kterých budu účtovat, patří převod Červenému vrchu vedení účetnictvím náhradních dílů, investic do nemovitostí, časového rozlišení a výpočet odložené daně. Můžeme je vidět v příloze č. a zároveň je

Daňové účetnictví Červený vrch

zde zobrazen konečný stav KS položek rozvahy. Náhradní díly Mezi poslední úpravy, které provedu v rozvaze, bude patřit převod náhradních Jenerálka dílu z položky Zásoby do položky Pozemky, budovy, zařízení v hodnotě Kč. Náhradní díly se budou komponentně odepisovat po dobu let. Tento majetek byl zaevidován na začátku hospodářského roku, roční odpis za hospodářský rok je Kč. Zaúčtujeme jej tedy na stranu D účtu Pozemky, budovy zařízení a na stranu MD účtu VH běžného období. Investice do nemovitostí Dále převod pozemku parcely, u které firma neví, na jaké účely ji bude využívat z položky DHM pozemky do položky Investice do nemovitostí, v hodnotě Kč. Časové rozlišení A nakonec převedu Časové rozlišení aktiv a Časové rozlišení pasiv do položek Ostatní aktiva hodnota Kč a Ostatní pasiva hodnota Kč, mzdové účetnictvím Červeným vrchem protože standard pojem časové rozlišení nezná. Nakonec spočítáme odloženou daň. Odložená daň Firma eviduje v rozvaze odloženou daňovou pohledávku v hodnotě Kč. Vykazuje ji v dlouhodobých pohledávkách. V průběhu převodu došlo ke změnám účetní zůstatkové ceny pro Na Bateriích výpočet odložené daně, a to z důvodu změny odpisů u leasingových automobilů, náhradních dílů a stroje. Původní účetní zůstatková.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Červenému vrchu
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ACCOUNT ONE
Poskytujeme vedení účetnictví, mezd, daňová přiznání, vyúčtování dotací. Poradenství v oblasti účetnictví, daní a ekonomiky. Zakládání firem. Zastupování před úřady. Garance kryté pojištěním.Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
CENZUS frima
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 10 - Střešovice
CENZUS
Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků. ...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Martina Vyhnálková
Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy. Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného,...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
VYMA
Společnost Vyma-účto, s.r.o. byla založena v roce 1996. Již před tímto datem pracovníci firmy podnikali v oboru ekonomického a účetního poradenství, jako fyzické osoby. Za ta léta jsme získali mnoho zkušeností a spokojených zákazníků. Naši klienti...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Hot Economy firma
Máte problémy s účetnictvím? Právě začínáte podnikat? Uvažujete o změně účetní firmy? V těchto případech jsme tu pro VÁS !!! Společnost Hot Economy, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby. vedení jednoduchého účetnictví vedení...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Hot Economy
Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
ANIMAKONT
Jsme účetní a poradenská společnost. Na českém trhu působíme od roku 1996. Naším cílem je maximálně vyhovět Vašim potřebám, a to vše v souladu s požadavky úřadů. "Vedle standardního účetního a poradenského servisu svým klientům...Zobrazit
Praha 6 - Nebušice