Vedení účetnictví Praha západ Psáry

dále podpora převedení strategických cílů na taktickou a operativní úroveň. Bylo by chybou orientovat se pouze na strategii, ale na druhou stranu omezit se jen na operativní a taktické řízení také není v pořádku. Šoljaková uvádí, že existují dva krajní způsoby, jak získat konkurenční výhodu strategie diferenciace a strategie snižování nákladů a cen. Strategie diferenciace znamená poskytovat produkt, který si zákazník oblíbí díky jedinečnosti, vysoké kvalitě, souvisejícími službami atd. a za který bude ochoten zaplatit vyšší cenu. Kocanda Na opačné straně stojí strategie snižování nákladů a cen, která je charakterizovaná snahou co nejvíce snížit náklady a tím i prodejní cenu za účelem přilákání zákazníků a maximalizace objemu prodeje a zisku. Z toho vyplývá, že větší význam mají tradiční nástroje a účetní Psárech metody manažerského účetnictví jako kalkulace a rozpočty v podnicích, které uplatňují strategii snižování nákladů a cen, neboť účetnictví Psáry dodržení předem stanovených hodnot je zásadní otázkou jejich existence. Naopak u podniků používajících strategii diferenciace je klíčové získat zákazníka a poskytnout mu drahý produkt a až poté následuje snaha optimalizovat ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví sladění plánu a skutečnosti pro potřeby controllingu, s. ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví sladění plánu a skutečnosti pro potřeby controllingu, s. náklady. U těchto podniků může snaha dodržet přesně stanovené Zdiměřice

náklady ustoupit do pozadí ve srovnání se schopností získat zákazníky. Přehled významu jednotlivých nástrojů a metod manažerského účetnictví v závislosti na typu strategie je uveden v tabulce č. Tabulka č. Nástroje manažerského účetnictví a zvolená strategie podniku Zdroj Shank, J. K. Strategic cost management new wine, or just new bottles, s. ROZPOČETNICTVÍ Vymezení rozpočetnictví v rámci podnikové praxe V současné době existuje několik přístupů podnikové teorie, které zmiňují rozpočetnictví v různých kontextech většinou v souvislosti s

Mzdová účetním Psár

manažerským účetnictvím nebo controllingem. Někteří autoři mluví také o tzv. podnikovém početnictví srov. Whe Synek Obecně lze říci, že rozpočetnictví jako součást manažerského účetnictví je charakterističtější pro anglosaské pojetí. Setkáme se s tím například v Osnice monografiích Garrison nebo Deakin s Maherem Na opačné straně stojí německy píšící autoři, u kterých se s pojmem manažerské účetnictví příliš nesetkáme, rozpočetnictví zařazují spíše pod nadřazený pojem controlling. Tento pohled nabízí ve svých monografiích například Psáry vedení účetnictví Eschenbach nebo Vollmutha I když tito autoři píšou o plánování, nezmiňují tedy přímo pojem rozpočetnictví, avšak v jejich pojetí se jedná o krátkodobé plány vyjádřené v peněžních jednotkách, což koresponduje se znaky rozpočetnictví. Jednou z výjimek je německý Herink autor Lang který rozpočetnictví zastřešuje pojmem manažerské účetnictví stejně jako anglofonní autoři. I když se pojmy různí, účetnictví Psáry podstatné je, že jejich obsahy budou v případně obou přístupů podobné. V diplomové práci se přikláním k přístupu českých autorů.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Psárech
Darina Dolanská
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Psáry
NEOTTIA Consulting
Zajistíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mzdové agendy a daňových přiznání. Neottie je účetní společnost se sídlem na Praze - západ, která poskytuje své služby již od roku 2004. Ve firmě se zaměřujeme především na externí...Zobrazit
Praha západ - Psáry

Zobrazit
Praha západ - Psáry
Účetnictví nejblíže Psárům
AC - TAX
Zajišťujeme vedení účetnictví a daňovou evidenci.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
EKOFINALL s.r.o.
Jsme profesionálové, působící v oboru daní a účetnictví od roku 1994. Já a můj tým v rámci vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy zajišťujeme pro naše klienty kompletní účetní servis. Kvalitně a správně vedené účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Sylva Marková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence.Provádíme zpracování veškerého účetnictví i rekonstrukce a optimalizace.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Ondřej Mikšík
Nabízím účetní služby: Pro fyzické i právnické osoby, které podnikají. Každý živnostník či firma, je závislá na správně vyhotovené účetní evidenci. S minimálními náklady pomohu ušetřit Váš čas i peníze a nabízím individuální...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Suchá
Dle české legislativy má podnikatel povinnost řádně vést účetnictví či daňovou evidenci tak, aby to splňovalo požadavky našich zákonů. Přenechte nám starosti vyplývající z neustálého sledování změn příslušných zákonů, nových...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
PROFIKOMPLET
Vyrábíme nápisy na štíty, výlohy, tabule, auta, textil, dále reklamní poutače a výstavní panely. Vytváříme informačně orientační systémy, světelné reklamy, A-stojany. Navrhujeme a tiskneme letáky, vizitky, firemní papíry, plakáty, prospekty,...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
NASHIRA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání.Zobrazit
Praha západ - Vestec
Taxillus
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatele a neziskové organizace. Sestavíme veškerá daňová přiznání a komplexně zpracujeme mzdy. Dále zajistíme komunikaci s úřady, sestavení intrastu, reportingu a ostatní související služby.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
LogiTax
Jsme renomovaná účetní firma poskytující služby v ekonomických oborech od r. 2006 jako přirozené pokračování individuálních potřeb jejího majoritního zakladatele. Své služby poskytujeme především malým a středně velkým společnostem, a to na...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Ing. Petra Knappová
Specializujeme se na komplexní zpracování účetnictví, daní, mezd a daňové optimalizace. Provádíme revize a rekonstrukce účetnictví, On-line účetnictví a účetní dohled “Supervize účetnictví“ u společností, které mají svou vlastní...Zobrazit
Praha východ - Sulice
Veronika Urbanová
Zabývám se externím vedením účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby Vedení účetnictví a daňové evidence Zpracovávání mezd Rekonstrukce účetnictví Zpracování všech daňových přiznání Odklad daňových povinností...Zobrazit
Praha západ - Zvole
ECONTAX SERVICES
Firma ECONTAX SERVICES, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod číslem C160391 se zabývá komplexním zpracováním účetnictví. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám ale i neziskovým...Zobrazit
Praha západ - Průhonice
VT Service
Nabízíme zpracování účetních dokladů malým a středním firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům. Zajišťujeme vedení daňové evidence pro fyzické osoby i zpracování a podání daňového přiznání a měsíční přehledy na správu...Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jana Karásková
Poskytování účetních a ekonomických služeb pro podnikatele a neziskové organizace.Zobrazit
Praha východ - Čestlice
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav