Vedení účetnictví Praha západ Kněževes

takového ani podobného není. Oproti IAS ale obsahuje konkrétní účtové skupiny, které se pro účtování o rezervách používají. Dalším rozdílem je, že podle české právní úpravy lze vytvářet rezervy na daň z příjmů a na opravy, což Mezinárodní účetní standardy nedovolují. Podle obou úprav je účtování o rezervách, co se týče účetních metod a zachycení rezerv, stejné. Rozdíly jsou pouze v obsahovém vymezení. Mezinárodní účetní standardy jsou konkrétnější a lépe vysvětleny. Zásadní rozdíl mezi oběma úpravami je, že Blatiny česká úprava povoluje více rezerv, než Mezinárodní účetní standardy. Jako například na opravy dlouhodobého hmotného majetku, rezerva na Bílá Hora daň z příjmu nebo rezervy na budoucí rizika a ztráty. Tudíž česká právní úprava neobsahuje žádná zásadní kritéria pro uznávání rezerv. Druhým rozdílem je pak, že česká legislativa nerozlišuje mezi rezervou a podmíněným závazkem, na rozdíl od Mezinárodních účetních standardů, které také obsahují vysvětlení daleko více pojmů. Mezinárodní účetní standardy dále uvádějí přísnější Kněževes mzdová účetním podmínky pro uznávání rezervy na restrukturalizaci. Oproti české legislativě vyžadují podrobný plán restrukturalizace. Česká právní úprava se moc nevěnuje oceňování rezerv, vše shrnuje do jednoho krátkého odstavce, kdežto IAS se tomu věnují rozsáhleji včetně pravidel oceňování. Česká legislativa také nepoužívá diskontování na současnou hodnotu. Mezinárodní účetní standard také obsahuje nutné vedení účetnictvím Kněževsi

informace, které musí účetní jednotka zveřejnit v účetní závěrce. České účetní jednotky mají také povinnost tyto informace vedení účetnictví Kněževsi zveřejňovat, ale česká legislativa nevyžaduje tak podrobné zveřejnění informací jako Mezinárodní účetní standard. V české účetní účetnictví Kněževes legislativě je uvedeno, že v příloze se provede podrobný rozpis rezerv pro celou skupinu nebo pro každou významnou položku. V legislativě není uvedeno, co přesně tento rozpis má obsahovat. Kdežto v Mezinárodních účetních standardech je přesně uvedeno, jaké informace musí Praha 17 účetní jednotka uvést. Oproti české právní úpravě udělují povinnost účetní jednotce zveřejnit například informace o přírůstcích Jenerálka diskontované výše rezervy a dopadu změn diskontované sazby, stručný popis závazku a očekávaný časový rozvrh všech výsledných odtoků ekonomického prospěchu, nejistoty ve výši nebo v časovém rozvrhu těchto odtoků, částku očekávaných náhrad s uvedením částky všech aktiv, které byly z důvodu těchto očekávaných náhrad vykázány. Celková úprava rezerv podle českých předpisů je velmi obecná a je jí věnována nedostatečná pozornost. Oproti tomu Mezinárodní účetní standardy se rezervám věnují podrobněji a celková problematika je

Účetnictví Kněževes

vysvětlena i pomocí příkladů, schémat a aplikací. Myslím si, že by rezervy v české legislativě měly být více upraveny a bylo by také přínosné zavést do právní úpravy i příklady. V současné době podniky stále silněji pociťují negativní dopady ekonomické krize. Podniky musí reagovat na snižování poptávky a zvyšování požadavků na jakost a kvalitu nabídky. Jsou vystaveny silnému tlaku a.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Kněževsi
Účetnictví Michal Vávra
Michal Vávra
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání, účetního poradenství a zpracování dat.Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví Šárka Peterová
Šárka Peterová
Jsme pražská firma se třemi pobočkami, působící na trhu již od roku 1995. Účetnictví a jiné přidružené agendy zpracováváme na softwaru HELIOS RED společnosti ASSECO SOLUTION a.s. Naše specializace je i zajišťování zpracování účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví Petra Bobková
Petra Bobková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví PECORA
PECORA
Nabízíme veškeré služby spojené s vedením účetnictví pro podnikatele, živnostníky, malé a střední firmy. Poskytujeme vedení účetnictví, daňovou evidenci, zpracování mezd, rekonsrukce účetnictví, daňová přiznání, DPH, účetní...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví ANIMAKONT
ANIMAKONT
Jsme účetní a poradenská společnost. Na českém trhu působíme od roku 1996. Naším cílem je maximálně vyhovět Vašim potřebám, a to vše v souladu s požadavky úřadů. "Vedle standardního účetního a poradenského servisu svým klientům...Zobrazit
Praha 6 - Nebušice
Účetnictví Agentura Real Servis
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
Účetnictví Dana Rudolfová
Dana Rudolfová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Účetnictví VHL UNIVERSAL
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
Účetnictví EKONOM ČaS
EKONOM ČaS
Firma Ekonom ČaS vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá účetnictví a ekonomickým poradenstvím. Od roku 1997 byla ředitelka firmy zaregistrována jako daňový poradce pod evidenčním číslem 0002433. „Od 9.9.2004 se přetransformovala na...Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Účetnictví Lenka Nývltová
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
Účetnictví Mgr. Radek Zelinka
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví ALDIA
ALDIA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví Adresdata
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví PONS
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Účetnictví PONS Společnost
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Účetnictví Servis PONS
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Účetnictví PONS servis
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Účetnictví Top Audit Bohemia
Top Audit Bohemia
Společnost Top Audit Bohemia, a.s. - působí v oblasti auditorských služeb již od roku 2000 a je členem Komory auditorů České republiky. Oprávnění KAČR 396. Auditorské služby poskytujeme pro všechny podnikatele - velké i malé obchodní společnosti,...Zobrazit
Praha 5 - Zličín
Účetnictví EKONS firma
EKONS firma
Jsme firmou, která se od svého vzniku v roce 1991 zabývá zpracováním účetnictví, mezd, daní a statistických výkazů pro podnikatele. V roce 1993 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli ve vedení. V současnosti má...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Účetnictví Veronika Lajpertová
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice