Vedení účetnictví Praha západ Vraná nad Vltavou

aktualiz. vyd. Praha Management Press, s. ISBN s. Metody kalkulací Metodou kalkulace rozumíme postup, jímž se v předběžné kalkulaci stanoví Praha 16 předem výše nákladů, resp. se ve výsledné kalkulaci následně zjišťuje skutečná výše nákladů na daný výkon Pro přiřazení nákladů kalkulační jednici používáme kalkulační metody dle typu výroby, protože právě typ výroby vymezuje příslušné náklady. Lang používá a definuje následující metody Výroba jednoho produktu Jedno nebo vícestupňová kalkulace dělením Výroba stejného druhu výrobků Vraného daňové účetnictví Jedno nebo vícestupňová kalkulace s ekvivalenčními čísly Výroba více druhů výrobků Formy přirážkové kalkulace včetně kalkulace se sazbou za strojní hodinu Sdružená výroba Metoda zůstatkové hodnoty a metoda tržních cen Hradecký, Lanča, Šiška rozeznávají následující metody Metoda kalkulace dělením Je to nejjednodušší forma kalkulace vhodná pro homogenní výrobní program. Veškeré náklady se sčítají a dělí počtem vyprodukovaných jednotek. Výsledkem dělení jsou vlastní náklady výrobku. Metoda kalkulace dělením s Lahovičky poměrovými čísly Tato metoda se využívá při výrobě s jedním druhem výkonů, avšak ty se mezi sebou liší jedním technickým parametrem, nejčastěji rozměr nebo doba trvání výroby. HRADECKÝ, M. LANČA, J. ŠIŠKA, L Manažerské účetnictví. vyd. Brno Masarykova universita, s. ISBN s. LANG, H. Manažerské účetnictví teorie a praxe. české vyd. Praha C.H.Beck s. ISBN HRADECKÝ, M. LANČA, J. ŠIŠKA, L Manažerské účetnictví Vraná nad Vltavou

účetnictví. vyd. Brno Masarykova universita, s. ISBN s. Metoda přirážkové kalkulace Pro heterogenní výrobní program je vhodná metoda přirážkové kalkulace. Při výrobě různorodých výkonů je nutné režijní náklady přiřadit jednicovým nákladům nepřímo, a to pomocí rozvrhových základen. Mluvíme o tzv. přirážkách režijních nákladů. Metoda přirážkové kalkulace se může dále dělit na metodu strojních hodin jednicové mzdy v roli rozvrhové základny nahrazuje doba, příp. náklad práce stroje a metodu dílčích aktivit, která se orientuje na výkonové ekonomické vztahy. Přiřazuje náklady seřazené dle výkonů podle vztahu k výrobnímu útvaru. Metoda odčítací metoda účetnictví Vraná nad Vltavou zůstatkové hodnoty Používá se ve výrobách, při nichž vzniká jeden hlavní výrobek a několik vedlejších výrobků. Od celkových cvičilo těhotných nejblíže Prahy západ Vraného

Služby účetních Vraným

nákladů sdruženého výrobního procesu se odečtou náklady vedlejších výrobků a tak se zjistí náklady na vedlejší výrobek. Metoda rozčítací metoda tržních cen Ve sdružené výrobě se použije, pokud jsou všechny výrobky považovány za hlavní. Kalkulace se vypočítají poradenství účetními Vrané z celkových nákladů podle zvolených poměrových čísel např. kvalitativní veličiny, ceny. Šoljaková říká, že díky rozvoji informačních technologií již nemusí pracovník optimalizovat poměr mezi pracností výpočtu a tzv. správností kalkulace jako tomu bylo Praha 12 dříve. Dnešní otázkou je definovat vhodné způsoby alokace nákladů, přiřadit vhodné rozvrhové základny a kalkulační vzorce. SUBSYSTÉM Barrandov ROZPOČETNICTVÍ Rozpočetnictví, jako jeden ze subsystémů manažerského účetnictví, se orientuje na budoucí náklady, výnosy, výsledek.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Vranému
Jaroslava Šálanská
Bc. Jaroslava Šálanská, DiS. nabízí účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a další účetní služby v regionu Praha a okolí. Mezi její služby patří daňová evidence, účetnictví (podvojné účetnictví), daňové poradenství, zpracování mezd...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Veronika Urbanová
Zabývám se externím vedením účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby Vedení účetnictví a daňové evidence Zpracovávání mezd Rekonstrukce účetnictví Zpracování všech daňových přiznání Odklad daňových povinností...Zobrazit
Praha západ - Zvole
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
PREMISOFT
PREMISOFT s.r.o. je společnost, nabízející ucelený komplex služeb v oblasti poradenství pro ekonomické vedení firem. Společnost vznikla v r. 2007. Hlavní náplní činnosti společnosti je komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Marcela Součková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Vladimíra Hlaváčková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Jana Kunová
Nabídka vedení daňové evidence včetně zpracování mezd či daňových přiznání. Nabízíme mzdové účetnictví a osobní agendu.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Xenie Spanlangová
Zajišťujeme komplexní vedení podvojného účetnictví, daňové evidence či mezd. Provádíme daňové poradenství a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Michaela Pitrová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Ing. Zdeňka Kalfařová
Nabízím externí zpracování účetnictví a mezd, daňových přiznání, zastupování na úřadech a zavedení účetního softwaru při založení firmy.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Lenka Hulíková
Naše firma Vám nabízí kompletní služby v oboru účetnictví a účetního poradenství. Využijte náš profesiální přístup a ochotu vám ve všem poradit. Potřebujete-li zpracovat daňovou evidenci nebo účetnictví, neváhejte a obraťte se na...Zobrazit
Praha západ - Černošice
Zdeňka Ruthová
Nabídka vedení účetnictví. Poskytování poradenství a ekonomických služeb.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Ing. Kamil Dvořák
Podvojné účetnictví, daňová i mzdová evidence (externě nebo v prostorách klienta), ekonomické poradenství. Podrobnosti a nabídka dalších služeb na webových stránkách.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Milada Klimková
Nabízím zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence. Poskytuji daňové poradenství.Zobrazit
Praha západ - Třebotov
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Damus
Nabídka služeb v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, mezd a personalistiky.Zobrazit
Praha západ - Kosoř
Black Sweet
Nabídka vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, zpracování daňového přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha západ - Kosoř
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany