Vedení účetnictví Praha západ Roztoky

že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků přinášejících ekonomický prospěch společnosti částka může být spolehlivě Budovec odhadnuta Rozpoznání rezervy jako současného závazku Při vykazování rezerv je nutno uplatnit zásadu opatrnosti. Jako rezervy mohou být vykázány pouze takové současné závazky, které existují nezávisle na budoucích krocích obchodního závodu. Jako příklady takových daňové účetnictví Roztokách závazků uvádí IAS pokuty nebo náklady na odstranění ekologických škod. Pokud však existují situace, kdy účetní jednotka může svým chováním takovým budoucím výdajům zabránit, nemá k takovým budoucím výdajům současný závazek, nejsou tedy splněny podmínky pro tvorbu rezervy a nelze rezervu vykázat. Existují však události, které nezakládají bezprostředně závazek, ale závazek může vzniknout k pozdějšímu datu, například z důvodu legislativních změn, které zakládají závazek. V době, kdy legislativní změna, která by měla za následek vznik závazku, teprve vzniká, je vykázána rezerva až v okamžiku, kdy je schválení této změny prakticky jisté. Pravidla pro účetnictví Roztoky uznání rezervy či podmíněného dluhu Schéma Pravidla pro uznání rezervy či podmíněného dluhu Oceňování rezerv Částka, ve které bude rezerva tvořena, se určí jako nejlepší odhad výdajů, které budou potřebné k vypořádání současného závazku vykázaného k rozvahovému dni. Tento odhad by měl vyjít z úsudku managementu na základě minulých zkušeností z obdobných případů, případně vychází z posudku Výhledy

nezávislého experta. Tyto stanovené odhady by měly respektovat relevantní rizika a nejistoty. Rizika a nejistoty spojené s částkou rezervy lze Podbaba řešit různými způsoby. Pokud je výše rezervy ovlivněna více faktory, je výše závazku stanovena na základě poměřování všech cvičení pro těhotné Prahou západ Roztoky

Účetnictví Roztoky

možných výsledků podle jejich pravděpodobností. Vliv rizika může do značné míry ovlivnit částku rezervy, je třeba respektovat zásadu Baba opatrnosti. Rezerva se vyčíslí v hodnotě před zdaněním. Pokud účetní jednotka má objektivní jistotu, že na částku nezbytnou k vypořádání závazku bude mít vliv nějaká budoucí událost, zohlední tuto skutečnost ve výpočtu rezervy. Standard také řeší situaci, služby účetních Roztok kdy v souvislosti s událostí, na kterou je tvořena rezerva, dochází v účetní jednotce k vyřazení aktiv. Zisky ani ztráty z očekávaného Roztoky vedení účetnictvím vyřazení aktiv nemají vliv na vyčíslení rezervy. Pokud obchodní závod očekává, že některé nebo veškeré výdaje nezbytné k vypořádání rezervy budou nahrazeny jinou stranou, vykáže náhradu jen, pokud je prakticky jisté, že obchodní závod náhradu obdrží. Náhrada se vykáže samostatně jako aktivum v hodnotě, která nesmí přesáhnout výši rezervy. Ve výsledovce je možné vykázat náklady na rezervy snížené o částku vykázaných jistých budoucích náhrad. Jedná se například o přijetí pojistného plnění v případě, že účetní jednotka byla pojištěna pro skutečnost, která byla událostí zakládající tvorbu rezervy, nebo propadnutí přijaté záruky. Účetní jednotka však ve většině případů zůstává odpovědná za celou výši částky, bez ohledu na skutečnost, zda dojde k plnění od.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví v Roztokách
Účetnictví Veronika Kratinová
Veronika Kratinová
Dovoluji si Vám nabídnout služby v oblasti účetnictví v různém rozsahu - od základních konzultací, drobných úkonů až po kompletní zpracování Vaší agendy, kdy se nemusíte starat téměř o nic (dodáte pouze doklady a podpis). Vše závisí pouze na...Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Účetnictví Hana Kopecká
Hana Kopecká
Nabídka účetního poradenství a vedení účetnictví i daňové evidence.Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Účetnictví nejblíže Roztokům
Účetnictví Štěpánka Šarbortová
Štěpánka Šarbortová
Nabídka vedení účetnictví, mzdové agendy a daňové evidence.Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Účetnictví REDUS Firma
REDUS Firma
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Účetnictví Ing. Zuzana Kodytková
Ing. Zuzana Kodytková
Kompletní zpracování účetnictví a mzdové agendy ve firmě klienta či externě. Poskytování účetního poradenství, zpracování daňových přiznání, komunikace s úřady, zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 6 - Suchdol
Účetnictví ALFA ECONOMIST
ALFA ECONOMIST
Společnost Alfa Economist s.r.o. (dříve HZ Economist, spol. s r.o.) působí na české ekonomické scéně již od roku 1992. Byla zalozena skupinou auditorů, účetních, ekonomických a daňových odborníků jako součást sítě auditorských firem HZ a PKF. Do...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Účetnictví ALVARIUM
ALVARIUM
Naše firma nabízí služby: vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky, zpracování všech daní, zakládáním firmy. V online systému FlexiBee zadáváte doklady jen jednou, máte přístup bez papírů kdekoliv a...Zobrazit
Praha 8 - Čimice
Účetnictví REDOVIS
REDOVIS
Zabýváme se vedením účetnictví a daňové evidence především středním a malým firmám a živnostníkům. Pro Prahu a okolí jsme dobře dostupní MHD i automobilem, jelikož parkování u nás není problematické. Ekonomické vzdělání a bohatá praxe v...Zobrazit
Praha 8 - Troja
Účetnictví LuPa Promo
LuPa Promo
LuPa Promo s.r.o. je česká poradenská společnost, která poskytuje své služby menším a středně velkým podnikům a podnikatelům v oblasti účetnictví, ekonomicko-právního poradenství a controllingu. Naše služby jsou založeny na osobním a...Zobrazit
Praha 8 - Bohnice
Účetnictví VNK servis
VNK servis
Zajišťujeme pro své stálé klienty: vedení účetnictví daňové poradenství vedení personální vedení mzdové agendy Kromě toho poskytujeme poradenské služby v celém spektru daňové a účetní problematiky, jakož i další organizační a...Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Účetnictví Věra Zajícová
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
Účetnictví AP - Fin
AP - Fin
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, mzdové agendy či daňových přiznání.Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Účetnictví FinTalk ACCOUNT
FinTalk ACCOUNT
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování finančního poradenství.Zobrazit
Praha 8 - Dolní Chabry
Účetnictví EKONOM ČaS
EKONOM ČaS
Firma Ekonom ČaS vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá účetnictví a ekonomickým poradenstvím. Od roku 1997 byla ředitelka firmy zaregistrována jako daňový poradce pod evidenčním číslem 0002433. „Od 9.9.2004 se přetransformovala na...Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Účetnictví Milan Mikuláš
Milan Mikuláš
Nabízíme vedení komplexního účetnictví pro právnické a fyzické osoby, zpracování mezd a daní, zajištění daňového poradenství a auditu, zastupování při jednání s úřady. Ekonomické poradenství, sledování jednotlivých zakázek. Nadstandartní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Účetnictví AMBRA beauty
AMBRA beauty
Vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství a zastupování na úřadech. Zajištění mzdového účetnictví, personalistiky, administrativní práce, spolupráce s daňovým poradcem. Dále zpracování daňového přiznání, kontroly...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Účetnictví Dana Rudolfová
Dana Rudolfová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Účetnictví NB firmy
NB firmy
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 10 - Bubeneč
Účetnictví NB
NB
Jsme účetní a poradenská firma schopná vyhovět Vašim požadavkům. Disponujeme vlastním daňovým poradenstvím a díky bohatým, více než 20 letým zkušenostem, dokážeme v krátkém čase a se zárukou převzít účetní a daňovou agendu jakéhokoli...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Účetnictví RYBÁK a vnuk
RYBÁK a vnuk
Společnost Ant.RYBÁK a vnuk, s.r.o. úspěšně působí na trhu účetních, mzdových a daňových služeb již od roku 1996, kdy navázala na činnost svého zakladatale a duchovního otce Ing. Jana Zemana. Název společnosti Ant. Rybák a vnuk s.r.o. vychází z...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč