Vedení účetnictví Praha západ Statenice

zohledňovat. Český účetní standard nic takového neobsahuje, pouze odkazuje na výše zmíněnou vyhlášku, kde je pouze uvedeno obsahové vymezení rezerv. Ohledně oceňování rezerv ČÚS obsahují pouze jeden krátký odstavec. IAS tomu věnuje celou jednu kapitolu včetně jednoho názorného příkladu, jak vypočítat výši rezervy v případě, že se účetní jednotka zabývá prodejem zboží a lze u některého vedení účetnictvím Statenicím očekávat závady, na které bude muset vynaložit jisté náklady. Také obsahuje aplikace pravidel uznání a oceňování, což jsou příklady situací, které vedou nebo nevedou ke tvorbě rezerv. Kapitola oceňování rezerv se také věnuje tomu, jaké úkony účetní jednotka dělá k Výhledy rozvahovému dni. IAS také vymezuje, jak se účetní jednotka zachová v případě, například přijetí pojistného plnění, tedy že některé výdaje nezbytné k vypořádání rezervy budou nahrazeny jinou stranou. České účetní standardy obsahují členění rezerv a podle čeho se má účetní jednotka řídit v případě tvorby, výše a použití, tudíž jakými předpisy jsou stanoveny. Podle IAS lze rezervy tvořit pouze na současné závazky. Podle české úpravy rezerv lze vytvářet rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, ale dle IAS tuto rezervu tvořit Jenerálka nelze. Je to nahrazeno komponentní metodou odpisování. Také nelze tvořit rezervu, kdy účetní jednotka může nějakým způsobem budoucím výdajům zabránit, tudíž nejsou splněny podmínky pro tvorbu rezervy. Rezervu na restrukturalizaci upravují oba standardy podobně. Rozdíl je v účetnictví Statenice

tom, že IAS má více podmínek pro uznání této rezervy a jejího zveřejnění. Dle IAS se může jednat o prodej nebo ukončení podnikatelských aktivit, uzavření provozů v některé zemi nebo oblasti, přesun podnikatelských aktivit do jiné země apod. Což vyžaduje podrobný plán restrukturalizace a zahájení implementace plánu nebo zveřejnění hlavních rysů restrukturalizace. V Českých účetních Budovec standardech je opět odkazováno na vyhlášku, která upravuje zákon o účetnictví. Je v ní uvedeno, že rezervu na restrukturalizaci lze tvořit Červený vrch a čerpat pouze na náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky. Účtování rezerv je opět lépe popsáno v IAS. V ČÚS jsou vymezeny účtové skupiny, které se k tomu používají. Účtová skupina Rezervy, skupina Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů, Rezervy a opravné položky účetnictví Statenice finančních nákladů, Mimořádné náklady a Daně z příjmů a převodové účty a rezerva na daň z příjmů. Kdežto v IAS je opět vše Statenicemi účetní velmi jasně a lépe vysvětleno. Je zde znázorněno účtování rezerv jak tvorba rezervy, tak i její čerpání a to vše pomocí tzv. téček. plavání s dětmi Prahou západ Statenicemi

Mzdové účetnictvím Statenic

Dále je tu uveden podrobný příklad, který vysvětluje, jak odhadnout výši rezervy a konkrétní zachycení na jednotlivých účtech. Ovšem nejsou tu uvedeny jednotlivé skupiny, které se využívají na účtování o rezervách. V Českých účetních standardech č. se nic více nepíše. Ale v IAS je dále vymezeno, jaké informace je nutné zveřejnit v účetní závěrce pro každou kategorii rezerv. V dodatku C.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Statenicím
EKONOM ČaS
Firma Ekonom ČaS vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá účetnictví a ekonomickým poradenstvím. Od roku 1997 byla ředitelka firmy zaregistrována jako daňový poradce pod evidenčním číslem 0002433. „Od 9.9.2004 se přetransformovala na...Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Dana Rudolfová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
ANIMAKONT
Jsme účetní a poradenská společnost. Na českém trhu působíme od roku 1996. Naším cílem je maximálně vyhovět Vašim potřebám, a to vše v souladu s požadavky úřadů. "Vedle standardního účetního a poradenského servisu svým klientům...Zobrazit
Praha 6 - Nebušice
Ing. Zuzana Kodytková
Kompletní zpracování účetnictví a mzdové agendy ve firmě klienta či externě. Poskytování účetního poradenství, zpracování daňových přiznání, komunikace s úřady, zprostředkování auditu.Zobrazit
Praha 6 - Suchdol
Věra Zajícová
Vedení účetnictví pro OSVČ, malé a střední firmy včetně mezd i přípravy ročních výkazů. Zpracování daňového přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Lysolaje
Hana Kopecká
Nabídka účetního poradenství a vedení účetnictví i daňové evidence.Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
Veronika Lajpertová
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí. Nabízíme Vám externí služby v oblastech: Podvojného účetnictví Daňové evidence Daní Účetního a daňového poradenství Mzdové agendy Podvojné...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
MD/D konto
Předmětem činnosti společnosti je vedení účetnictví a po novele příslušných zákonů i daňové evidence pro podnikatelské subjekty a poskytování účetního poradenství právnickým i fyzickým osobám. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní...Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Veronika Kratinová
Dovoluji si Vám nabídnout služby v oblasti účetnictví v různém rozsahu - od základních konzultací, drobných úkonů až po kompletní zpracování Vaší agendy, kdy se nemusíte starat téměř o nic (dodáte pouze doklady a podpis). Vše závisí pouze na...Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
PONS servis
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
Redus Martin Rada
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
REDUS
Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Austar firma
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Austar
Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům: Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy Tvorba potřebných interních dokladů Vedení účetního deníku a hlavní...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov