Vedení účetnictví Praha západ Jíloviště

k identifikaci nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně vymezen, co se týče druhu, množství a jakosti Výsledek výpočtu zpracování účetnictvím Jíloviště celkových nákladů na kalkulační jednici Část informačního systému podniku, kterou je možné vyčlenit a která je úzce spjatá s nákladovým účetnictvím HRADECKÝ, M. LANČA, J. ŠIŠKA, L Manažerské účetnictví. vyd. Brno Masarykova universita, s. ISBN s. ŠOLJAKOVÁ, Praha 16 M. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví, Vyd Praha Management Press, s. ISBN s. ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví. aktualiz. a rozš. vyd. Brno Computer Press, s. ISBN s. Využití kalkulací Kalkulace jsou velice cenným informačním nástrojem, jelikož mají velký rozsah využití. V praxi je možné kalkulovat náklady různých výkonů, činností, finální ceny výrobků nebo výkonů. Král vyjmenovává několik kategorií využití kalkulací v praxi podniků. Jsou podkladem pro rozhodování o optimálním složení prodávaných výkonů a způsobu jejich provedení Formou vnitropodnikových cen ovlivňují chování pracovníků útvarů, aby jednali v souladu s podnikovými cíli Jsou nástrojem řízení hospodárnosti a cenových úvah Významným podkladem pro zpracování rozpočtů nákladů, výnosů a zisku Znamenají nástroj ocenění Jílovištěm mzdové účetnictvím stavu a změny stavu nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků a jiných výkonů. Kalkulační systém V ekonomice se vyskytují různé společnosti s rozdílným typem a velikostí řízení. Management si proto sám stanovuje, jaké druhy kalkulací a k jakému účelu bude Lahovičky

využívat a dle svého uvážení si vytváří tzv. kalkulační systém. Synek rozlišuje druhy kalkulací z několika hledisek Z hlediska doby sestavování Synek rozlišuje kalkulace na Předběžné před provedením výkonu Operativní Plánové Propočtové Výsledné sloužící pro Praha 12 následnou kontrolu KRÁL, B. Manažerské účetnictví. dopl. a aktualiz. vyd. Praha Management Press, s. ISBN s. SYNEK, M. A KOL. Manažerská ekonomika. aktualiz. a rozš. vyd. Praha Grada, s. ISBN s. Z hlediska struktury kalkulace rozlišuje na Postupné Průběžné. Z hlediska úplnosti vedení účetnictví Jílovišti nákladů Kalkulace úplných nákladů započítávají veškeré náklady Kalkulace neúplných nákladů kalkulují pouze variabilní převážně účetnictví Jíloviště přímé náklady a příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku Typový kalkulační vzorec Většina autorů se shoduje na následujícím typovém vzorci Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní provozní režie Vlastní náklady výroby provozu Správní Barrandov režie Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk ztráta Cena výkonu Tento historicky unifikovaný všeobecný kalkulační vzorec vychází z kalkulačního členění nákladů. Bohužel je v dnešní době spíše využitelný jen k ocenění

Účetnictví Jíloviště

změny vnitropodnikových zásob ve finančním účetnictví. Při současném tlaku na co nejdetailnější informace není již vhodným podkladem pro složitá manažerská rozhodnutí. Pro potřeby managementu vznikly upravené vzorce, pomocí nichž lze lépe zodpovědět určitou rozhodovací úlohu. Těmito vzorci jsou např. retrográdní kalkulační vzorec, dynamický kalkulační vzorec atd. KRÁL, B. Manažerské účetnictví. dopl..

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Jílovišti
Účetnictví Vladimíra Hlaváčková
Vladimíra Hlaváčková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Xenie Spanlangová
Xenie Spanlangová
Zajišťujeme komplexní vedení podvojného účetnictví, daňové evidence či mezd. Provádíme daňové poradenství a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Marcela Součková
Marcela Součková
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování poradenství.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Michaela Pitrová
Michaela Pitrová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Jana Kunová
Jana Kunová
Nabídka vedení daňové evidence včetně zpracování mezd či daňových přiznání. Nabízíme mzdové účetnictví a osobní agendu.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Ing. Zdeňka Kalfařová
Ing. Zdeňka Kalfařová
Nabízím externí zpracování účetnictví a mezd, daňových přiznání, zastupování na úřadech a zavedení účetního softwaru při založení firmy.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Ing. Kamil Dvořák
Ing. Kamil Dvořák
Podvojné účetnictví, daňová i mzdová evidence (externě nebo v prostorách klienta), ekonomické poradenství. Podrobnosti a nabídka dalších služeb na webových stránkách.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Lenka Hulíková
Lenka Hulíková
Naše firma Vám nabízí kompletní služby v oboru účetnictví a účetního poradenství. Využijte náš profesiální přístup a ochotu vám ve všem poradit. Potřebujete-li zpracovat daňovou evidenci nebo účetnictví, neváhejte a obraťte se na...Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Zdeňka Ruthová
Zdeňka Ruthová
Nabídka vedení účetnictví. Poskytování poradenství a ekonomických služeb.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Účetnictví Jaroslava Šálanská
Jaroslava Šálanská
Bc. Jaroslava Šálanská, DiS. nabízí účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a další účetní služby v regionu Praha a okolí. Mezi její služby patří daňová evidence, účetnictví (podvojné účetnictví), daňové poradenství, zpracování mezd...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví Veronika Urbanová
Veronika Urbanová
Zabývám se externím vedením účetnictví a daňové evidence pro právnické a fyzické osoby Vedení účetnictví a daňové evidence Zpracovávání mezd Rekonstrukce účetnictví Zpracování všech daňových přiznání Odklad daňových povinností...Zobrazit
Praha západ - Zvole
Účetnictví KJ
KJ
KJ účetnictví a daně s.r.o., která byla založena v roce 2005 a navázala na předchozí zkušenosti zakladatelky pí Jaroslavy Kuklišové, která působí v oboru účetnictví již od roku 1992. Společnost KJ účetnictví a daně s.r.o. poskytuje komplexní...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví PREMISOFT
PREMISOFT
PREMISOFT s.r.o. je společnost, nabízející ucelený komplex služeb v oblasti poradenství pro ekonomické vedení firem. Společnost vznikla v r. 2007. Hlavní náplní činnosti společnosti je komplexní zajištění účetnictví včetně zaškolení...Zobrazit
Praha 5 - Zbraslav
Účetnictví Milada Klimková
Milada Klimková
Nabízím zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence. Poskytuji daňové poradenství.Zobrazit
Praha západ - Třebotov
Účetnictví Black Sweet
Black Sweet
Nabídka vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, zpracování daňového přiznání a zastupování na úřadech.Zobrazit
Praha západ - Kosoř
Účetnictví Damus
Damus
Nabídka služeb v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, mezd a personalistiky.Zobrazit
Praha západ - Kosoř
Účetnictví Ing. Jarmila Zouharová
Ing. Jarmila Zouharová
Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytujeme účetní a ekonomické poradenství a auditorské služby.Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví Lenka Kaufmanová
Lenka Kaufmanová
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd či zpracování daňových přiznání.¨¨Vyznat se ve světě účetnictví, sledovat aktuální legislativu či komunikovat s úřady … Uvolněte se a přeneste své starosti na nás. Máme lék na zdravé...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví CHRISTOF FINANCE
CHRISTOF FINANCE
Řada společností využívajících služby externího vedení účetnictví se dostává do problému s aktuálností předávaných výstupů z účetních systému a s nutností vedení dvojí evidence účetních dokladů. Tento problém je takto zcela odstraněn...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Účetnictví Účetnictví - Zuzana Háková
Účetnictví - Zuzana Háková
Vedení daňové evidence s pokrytím celé Prahy vám zprostředkuje účetní Zuzana Háková, která se vedením účetnictví pro malé a střední podniky a živnostníky zabývá již od roku 2000.Zobrazit
Praha 4 - Modřany