Vedení účetnictví Praha západ Dobrovíz

podnik v tomto prostředí obstál, musí zlepšovat technologie, investovat, což vyžaduje nemalé zdroje, přičemž je tlačen k snižování cen. Blatiny Jednou z možností, jak získat zdroje pro inovace, investice a rozvoj, je analýza nákladů a hledání úspor. Ekonomický nástroj, který se podniku nabízí, lze spatřovat v manažerském účetnictví a v jeho jednotlivých subsystémech rozpočetnictví, kalkulacích a v nákladovém účetnictví. Cílem této práce je popsat a analyzovat systém nákladového účetnictví a navrhnout možné změny v konkrétním podniku. Jako Praha 17 konkrétní podnik jsem si vybrala akciovou společnost Dalkia Česká republika, která je výrobcem energie a tepla a na českém trhu působí již více jak dvacet let. Tuto společnost jsem si vybrala proto, že jsem zde jistou dobu pracovala a tudíž je mi prostředí společnosti známé. V teoretické části se nejdříve zaměřím na manažerské účetnictví, které slouží potřebám managementu k zefektivnění výkonnosti podniku, a následně blíže představím jeden z jeho subsystému nákladové účetnictví. Především vymezím jeho vzájemné vztahy k dalším subsystémům tj. k rozpočetnictví a kalkulacím. Dále přiblížím pojem controllingu, který obdobně jako manažerské účetnictví využívá daňové účetnictví Dobrovízi informace z účetnictví k ekonomickému řízení podniku. V praktické části se budu zabývat již konkrétním podnikem, kde nejdříve krátce účetnictví Dobrovíz podnik charakterizuji a shrnu jeho hlavní předmět podnikání. Poté, co představím jeho organizační a ekonomickou strukturu se zaměřím na

systém sledování nákladů v tomto podniku a pokusím se navrhnout možná zlepšení. Podkladem pro zpracování praktické části mi byly Dobrovíz mzdové účetnictvím písemné podnikové dokumenty typů účetních dokladů, interních směrnic a účetní rozvrh s popisem náplně jednotlivých účtů. Praktická část této práce se opírá o interní informace akciové společnosti Dalkia Česká republika a proto si společnost přeje, aby tato část Bílá Hora práce byla neveřejná. TEORETICKÁ ČÁST Vymezení manažerského účetnictví vzhledem k účetnictví finančnímu Účetnictví v průběhu svého vývoje a postupného rozvoje prošlo četnými změnami, stejně jako mnohá další odvětví. Ve svých počátcích sloužilo jako nástroj určený ke kontrole správy cizího majetku. V souvislosti s tímto se vyvinuly jeho základní funkce kontrolní a dokladová. Již v pradávných civilizacích sloužilo účetnictví coby významný ukazatel množství majetku a změn jeho stavu. Následně se účetnictví rozčlenilo na několik typů. Kromě jiného lze účetnictví dělit na jednotlivé typy podle toho, kterým subjektům slouží. Mezi, subjekty, které je nutno brát v potaz, lze řadit subjekty externí, interní a subjekt speciální, kterým je stát. Ke konkrétním typům účetnictví patří Petřiny účetnictví finanční, manažerské a daňové, kterými se dále bude tato práce podrobněji zabývat. Vedle těchto tří typů existují účetnictví Dobrovíz ještě další typy, které ale nejsou pro tuto bakalářskou práci stěžejní a proto není třeba se jimi v rámci této práce podrobněji

Vedení účetnictví Dobrovíze

zabývat. Zde lze uvést například účetnictví environmentální, sociální, národní, růstové nebo kreativní. Externí subjekty.

Copyright © 2024 Katalog-ucetnictvi-praha.cz | info@skatalogy.cz
účetnictví
Účetnictví nejblíže Dobrovízi
Účetnictví Petra Bobková
Petra Bobková
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví Šárka Peterová
Šárka Peterová
Jsme pražská firma se třemi pobočkami, působící na trhu již od roku 1995. Účetnictví a jiné přidružené agendy zpracováváme na softwaru HELIOS RED společnosti ASSECO SOLUTION a.s. Naše specializace je i zajišťování zpracování účetnictví...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví Michal Vávra
Michal Vávra
Nabídka vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání, účetního poradenství a zpracování dat.Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví PECORA
PECORA
Nabízíme veškeré služby spojené s vedením účetnictví pro podnikatele, živnostníky, malé a střední firmy. Poskytujeme vedení účetnictví, daňovou evidenci, zpracování mezd, rekonsrukce účetnictví, daňová přiznání, DPH, účetní...Zobrazit
Praha západ - Hostivice
Účetnictví Agentura Real Servis
Agentura Real Servis
Nabídka bezpečnostní služby a ostrahy firemních objektů. Zajištění komplexního úklidu a údržby, správy nemovitostí a specializovaných činností.Zobrazit
Praha 10 - Ruzyně
Účetnictví ALDIA
ALDIA
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mzdové evidence a daňových přiznání.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví Mgr. Radek Zelinka
Mgr. Radek Zelinka
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci. Zpracujeme mzdy, daně, daňová přiznání a hlášení, přehledy, vyúčtování a další povinné výstupy. Poskytujeme kompletní účetní, daňové a ekonomické služby s možným zastupováním na základě plné moci.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví VHL UNIVERSAL
VHL UNIVERSAL
Jsme profesionální konzultační a servisní firma nabízející služby zejména v oblasti finančního řízení , správy počítačových sítí a vozového parku. Poskytujeme komplexníúčetní, mzdový a daňový servis pro malé a středně velké firmy. Náš...Zobrazit
Praha 6 - Ruzyně
Účetnictví Top Audit Bohemia
Top Audit Bohemia
Společnost Top Audit Bohemia, a.s. - působí v oblasti auditorských služeb již od roku 2000 a je členem Komory auditorů České republiky. Oprávnění KAČR 396. Auditorské služby poskytujeme pro všechny podnikatele - velké i malé obchodní společnosti,...Zobrazit
Praha 5 - Zličín
Účetnictví Adresdata
Adresdata
Nabídka vedení podvojného účetnictví, zpracování mezd, přiznání k DPH, silniční daně a rekonstrukce účetnictví. Možnost výstupů v němčině.Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Účetnictví ANIMAKONT
ANIMAKONT
Jsme účetní a poradenská společnost. Na českém trhu působíme od roku 1996. Naším cílem je maximálně vyhovět Vašim potřebám, a to vše v souladu s požadavky úřadů. "Vedle standardního účetního a poradenského servisu svým klientům...Zobrazit
Praha 6 - Nebušice
Účetnictví Lenka Nývltová
Lenka Nývltová
Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze...Zobrazit
Praha 6 - Liboc
Účetnictví Dana Rudolfová
Dana Rudolfová
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Účetnictví EKONOM ČaS
EKONOM ČaS
Firma Ekonom ČaS vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá účetnictví a ekonomickým poradenstvím. Od roku 1997 byla ředitelka firmy zaregistrována jako daňový poradce pod evidenčním číslem 0002433. „Od 9.9.2004 se přetransformovala na...Zobrazit
Praha západ - Horoměřice
Účetnictví Jiří Vosátka
Jiří Vosátka
ÁTE POCIT ,ŽE PLATÍTE VYSOKÉ DANĚ A NEVÍTE PROČ? V tom případě neváhejte a kontaktujte mne. Ačkoliv firma vznikla teprve v roce 2008 a je tedy poměrně mladá,tak disponuje týmem odborníků s dlouholetou praxí ve všech činnostech v oblasti...Zobrazit
Praha západ - Rudná
Účetnictví Jana Hanzlíková
Jana Hanzlíková
Nabídka zpracování účetnictví, daňové evidence pro malé a střední firmy, mzdové agendy, evidence DPH včetně daně silniční.Zobrazit
Praha západ - Rudná
Účetnictví ARTEX
ARTEX
Jsme předními poskytovateli externího vedení účetnictví a zpracování mezd. Náš tým tvoří specialisté na jednotlivé obory. Proto vždy budete v kontaktu s odborníkem na zpracování účetnictví či zpracování mezd. Pomocí širokého týmu...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Účetnictví PONS
PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov
Účetnictví PONS Společnost
PONS Společnost
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Účetnictví Servis PONS
Servis PONS
Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém...Zobrazit
Praha 10 - Břevnov